HZS Jihomoravského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Oddělení komunikačních a informačních systémů

Informační systémy v oblasti operačního řízení

Systémy jsou nepostradatelnou součástí podpory pracovníků krajského operačního a informačního střediska HZS JMK. Zabezpečují i další činnosti bezprostředně navazující na práci operačních důstojníků. Jde mimo jiné o automatické akce, jejichž cílem je co nejrychlejší předání informací k výjezdu jednotkám PO na vzniklou událost. Dále zabezpečují především vedení a evidenci mimořádných událostí, statistiku, databáze sil a prostředků, kontakty apod.

Všechny požární stanice HZS JmK využívají technologii TTS. Tato technologie automaticky vyhlašuje do rozhlasu na příslušné požární stanici podrobnosti k výjezdu při vyhlášení poplachu bez zásahu obsluhy na KOPIS HZS JmK. Postupně se nasazuje novější verze TTS, která rychleji sestavuje hlášenou relaci a využívá srozumitelnější hlas.

Začátkem roku 2012 byl zaveden nový systém na rozesílání SMS při výjezdu jednotek, což umožnilo zrušení veškerých omezení při vyrozumívání členů JSDHO. Tento systém vyrozumívání využívá 6800 členů z 600 JSDHO a téměř 200 starostů, členů zastupitelstev obcí a měst a příslušníků městské policie. Některé jednotky nadále vyrozumíváme pomocí rozesílacích zařízení Pelig a JAY systém .

Rozšiřujeme také využívání technologie AMDS. Jde o automatické vytvoření a odeslání hlasové zprávy s informacemi o události na mobilní telefony. Hlasové zprávy odesíláme příslušníkům HZS JmK a od roku 2012 je využíváme při standardním vyrozumívání všech vyjíždějících JSDHO. Tyto zprávy dostávají určení členové JSDHO a jejich počet je určen kategorií jednotky. V současnosti evidujeme přes 1150 příjemců těchto zpráv u 598 JSDHO. Nově jsme zavedli posílání AMDS zprávy v případě jakékoliv poruchy technologií, při plánovaných výpadcích elektrické energie apod. i na pohotovostní mobily všech požárních stanic HZS JmK.

Po předchozím testování začínáme zavádět rozesílání výjezdových informací včetně navigace k místu mimořádné události pomocí e-mailu, vzhledem k rychlému zavádění chytrých mobilů a tabletů předpokládáme v dalších letech velké rozšíření této formy přenosu informací o výjezdu.

Díky standardnímu využití technologie UVG (univerzální výstupní gramatika) při zadávání automatických akcí tvoříme obsah zpráv podle specifických požadavků příjemců těchto zpráv. Tuto technologii používáme u příkazů k výjezdu, SMS, AMDS, TTS a v e-mailech. Nový formát příkazu k výjezdu je zaveden na všech požárních stanicích HZS JmK. Obsah SMS a AMDS zpráv s využitím UVG jsme zavedli do standardního provozu i pro JSDHO.

ZOZ offline – byl rozšířen počet JSDHO, kterým se po uzavření události z KOPIS HZS JmK automaticky odesílá e-mail s předvyplněnou zprávou nyní na 40 JSDHO. Tyto jednotky zprávu dále zpracovávají pomocí programu ZOZ offline, čímž se se zlepšila kvalita zpracování zpráv o zásahu od nejčastěji vyjíždějících JSDHO.

22 JSDHO je zapojeno do testovacího provozu software PORT.ALL od firmy RCS Kladno. Pokud se tato služba osvědčí, chceme ji rozšířit i na další jednotky.

Zavedení přenosu polohy zasahujících vozidel HZS JmK pomocí jednotek LUPUS do mapových podkladů na pracovištích KOPIS HZS JmK. Dále je testován systém GINA.

 gina_brozura_hzs.pdf (1,28 MB)

vytisknout  e-mailem