HZS Jihomoravského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Oddělení IZS a řízení jednotek

Oddělení IZS a řízení jednotek PO

Odpovídá za řešení problematiky Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje, koordinaci záchranných prací a spolupráci složek IZS, za usměrňování a koordinaci činnosti jednotek požární ochrany, za organizaci a výkon služby v jednotkách Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje a odbornou přípravu v této oblasti.

Oddělení plní zejména následující úkoly:

 • zpracovává návrhy pro plošné rozmístění jednotek PO v kraji, zpracovává návrhy na organizaci a početní stavy HZS kraje, zpracovává a vede přehled o organizaci jednotek PO a jejich vybavení,
 • podílí se na přípravě podkladů pro jednání bezpečnostní rady kraje,
 • v rozsahu stanoveném generálním ředitelstvím organizuje odbornou přípravu příslušníků, velitelů a strojníků jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, jednotek hasičských záchranných sborů podniků, připravuje prověřovací a taktická cvičení jednotek PO,
 • řídí výkon služby v jednotkách HZS kraje,
 • organizuje a zabezpečuje připravenost a akceschopnost jednotek PO, organizuje a kontroluje výkon služby jednotek PO, sleduje a vyhodnocuje zásahy jednotek PO a navrhuje příslušná opatření,
 • vede v rámci své působnosti přehled jednotek PO, jejich činností, početních stavů a jejich vybavení a vede přehledy o ostatních složkách IZS na základě dohod o součinnosti, vede a využívá stanovenou dokumentaci požární ochrany a IZS,
 • zpracovává podklady pro požární poplachový plán kraje, poplachový plán IZS kraje a podklady pro zpracování havarijního plánu, vnějšího havarijního plánu a krizového plánu kraje,
 • připravuje podklady pro prověřovací a taktická cvičení jednotek PO a složek IZS,
 • podílí se na realizaci činnosti složek IZS v kraji a usměrňuje spolupráci těchto složek, vyjadřuje se k dokumentům, které se svým obsahem dotýkají složek IZS, vyhodnocuje společnou činnost složek IZS,
 • vyjadřuje se ke zřízení jednotky HZS podniku, jednotky SDH podniku a jednotky PO obce, vydává souhlas s jejím zrušením a navrhuje zřízení společných jednotek,
 • vykonává státní požární dozor v oblasti akceschopnosti jednotek PO v kraji,
 • podílí se na organizaci a koordinaci humanitární pomoci.
 • zabezpečuje akceschopnost požární techniky a dalších věcných prostředků požární ochrany,
 • zabezpečuje spolehlivou funkci a udržuje v pohotovosti požární techniku,
 • sleduje a vyhodnocuje nehodovost vozidel HZS kraje a jednotek PO v kraji,
 • podílí se na odborné přípravě hasičů,
 • plní další úkoly na úseku strojní služby.

Dále oddělení IZS a služeb dále zajišťuje a podílí se na speciálních činnostech skupin:

Lezecká skupina HZS JmK

Lezecká skupina Hasičského záchranného sboru v Brně vznikla v roce 1991 při počátečním početním stavu 12 příslušníků. V dnešní době tvoří skupinu celkem 30 příslušníků, kteří jsou rozděleni do tří 24 hodinových směn.

Členové lezecké skupiny se specializují na záchranářské práce prováděné ve výškách, v podzemí, ve vodě a v obtížně přístupných terénech. V rámci skupiny působí rovněž družstvo leteckých záchranářů, speciálně školených pro záchranné práce za pomoci vrtulníku.

Tyto činnosti jsou pravidelně nacvičovány v rámci stanoveného výcvikového programu, minimálně jedenkrát za měsíc v různých lokalitách a za různých klimatických podmínek. Práce v podzemí se nacvičují v jeskyních Moravského krasu, v kolektorech pod Brnem a v bývalých těžebních šachtách. Záchrana z výšek se cvičí na budovách, komínech a různých skalních útvarech.

Lezecká skupina je předurčena k zásahům na území celého Jihomoravského kraje a to především :

 • vyprošťování osob z výkopů studní a šachet,
 • vyprošťování ze zřícených budov a objektů,
 • evakuace osob pomocí výškové a lezecké techniky,
 • záchrana osob z konstrukcí, jeřábů, skal, stromů, sloupů VN, komínů a pod./ paraglaidisti,horolezci, dělníci a pod. /,
 • lanové přemostění strží, řek a úvozů,
 • jištění pomocí lanové techniky jiných specialistů / kynolog se psem, střelmistr, lékař a pod. /

Součástí lezecké skupiny jsou i paramedici - hasiči se zdravotnickým vzděláním k poskytování první pomoci všude tam, kde se nedostane lékař.

K činnosti lezecké skupiny patří také výcvik s vrtulníkem PČR, kdy se zkouší různé způsoby záchrany lidí při živelných pohromách. Všechny uvedené činnosti jsou dále prověřovány v rámci plánovaných cvičení a ukázek pro veřejnost.


Náročnost výcviku této skupiny byla zúročena při několika ostrých nasazeních především při povodních, odstřelu lavin, dopravních nehodách a podobně.


Na významu nabývá nasazení při vyprošťování osob z havarovaných vozidel, všude tam kde je obtížný nebo nemožný příjezd pozemní cestou jako jsou různé úvozy, soutěsky, poškozené mosty nebo i ucpané dálnice a ostatní komunikace.


Záchranáři spolu s vyprošťovací technikou jsou pomocí palubního jeřábu vysazeni přímo na místě zásahu kde jsou schopni vyprostit osoby pomocí hydraulické a akumulátorové techniky, poskytnout první pomoc nebo v případě potřeby asistovat zdravotní službě, fixovat zraněné do nosítek a zajistit jeho transport.

Skupina zaměřená na trhací práce

Trhací práce s použitím výbušnin se mohou provádět za účelem odvrácení, či zmírnění hrozícího nebezpečí jako je :

 • odstřel lavinových převisů,
 • ledových bariér,
 • uvolňování vodních toků,
 • průrazy hrází,
 • provádění lesních průseků,
 • hloubení studní a šachet,
 • stržení objektů nebo jejich částí a pod.,
 • provádění výcviku střelmistrů,
 • vyprošťování osob pomocí mikronáloží.

vytisknout  e-mailem