Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Největší a nejzajímavější zásahy v měsíci květnu

3. 6. 2020 (MF) - Jako každý měsíc, i v květnu měli hasiči plné ruce práce. Kromě hašení požárů objektů, dopravních prostředků či požárů v přírodním prostředí pomáhali při dopravních nehodách, likvidaci následků po úniku nebezpečných látek, odstraňovali následky silného větru, dezinfikovali prostory proti nákaze koronavirem nebo zachraňovali lidi a zvířata, kteří se ocitli v ohrožení života či zdraví. Vybrali jsme několik zásahů napříč celou republikou, které ve stručnosti shrnují jejich práci v měsíci květnu. 5 největších požárů
 

Požár haly v Polici nad Metují

Ve středu, 6. května 2020, krátce před půl třetí ráno přijalo krajské operační a informační středisko hasičů v Královéhradeckém kraji hlášení o požáru v areálu jedné firmy v Polici nad Metují. Průzkumem na místě události hasiči zjistili, že požárem je zasažena průmyslová hala včetně střechy objektu. Požár se dostal do pokročilé fáze a probíhalo zde intenzivní hoření. Jednotky zahájily okamžitě hasební zásah a zároveň se soustředily na ochranu a ochlazování okolních objektů.

Byl vyhlášen druhý a následně třetí stupeň požárního poplachu, na místě události zasahovalo celkem 16 jednotek požární ochrany, vystřídalo se zde asi 35 kusů zásahové techniky. Práce hasičů se zkomplikovala, když se vlivem požáru postupně začínaly propadat stropy a větší část konstrukce haly tak byla zborcená. Z toho důvodu musel probíhat hasební zásah převážně zvnějšku, a to z výškové techniky a střechy okolních objektů.

Z haly stoupal ještě během celého dopoledne hustý kouř. Starostové okolních obcí byli vyrozuměni s doporučením, aby lidé v okolí nevětrali. Okolní prostor monitorovala mobilní chemická laboratoř Institutu ochrany obyvatelstva z Lázní Bohdanče, žádné škodlivé látky v ovzduší však přístroje nezachytily.

Po devíti hodinách se jednotkám podařilo požár lokalizovat. Poté probíhalo dohašování ohnisek, přičemž hasiči museli postupně rozebírat konstrukce haly, aby se dostali ke skrytým ohniskům.

Po 36 hodinách od ohlášení události, oznámil velitel zásahu likvidaci požáru. Požářiště bylo předáno majiteli. Příčinu vzniku požáru zkoumají vyšetřovatelé. Škoda byla předběžně odhadnuta asi na 100 milionů korun. 

https://www.hzscr.cz/clanek/pozar-haly-v-polici-nad-metuji-likvidovaly-jednotky-ze-tretiho-stupne-pozarniho-poplachu.aspx

Požár Police n. M. (2).jpg


Rozsáhlý požár plastů v průmyslovém areálu v Praze 15

V neděli, 10. května 2020, pár minut po 2. hodině ranní, operační středisko pražských hasičů přijalo hlášení o požáru zhruba 50 tun odpadu v kovošrotu v Praze 15.  Na místo byl vyslán větší počet jednotek. 

Po příjezdu první jednotky na místo požáru bylo zjištěno, že se zde nachází celkem 150 tun plastu, z toho bylo požárem zasaženo 50 tun, byla ohrožena cisterna s 20 tisíci litry nafty a přilehlá hala. Zásah byl rozdělen do 5 požárních úseků a probíhal v dýchací technice, část proudů byla vedena pomocí výškové techniky. Cisternu s naftou se podařilo ochladit a uchránit.

Na místě zásahu byla i chemická služba, která prováděla kontrolní měření koncentrací škodlivin v ovzduší. Naměřené hodnoty však nepřekročily nebezpečnou mez.

Na místě zasahovali hasiči z 8 profesionálních a 11 dobrovolných stanic, chemická služba z Petřin, 3 jednotky podnikových hasičů, 2 jednotky ze Středočeského kraje, Policie ČR, ZZS HMP a ČČK.

Kolem 4. hodiny ranní se plameny přestaly šířit. Hasiči dohašovali a rozhrabávali odpad do sedmi ráno. Na místě pak proběhlo došetření požáru za účasti hasičských a policejních vyšetřovatelů. Hasičský vyšetřovatel předběžně odhadl škodu na několik miliónů korun.

https://www.hzscr.cz/clanek/rozsahly-pozar-plastu-v-prumyslovem-arealu-v-praze-15-likvidovaly-profesionalni-i-dobrovolne-jednotky.aspx

Požár plastů Praha 15 (1).png

 

Požár lesního porostu v obci Malá Skála na Jablonecku

Ve čtvrtek, 21. května, krátce před dvanáctou hodinou přijalo Krajské operační a informační středisko Libereckého kraje hlášení o hustém dýmu, který se valil z lesa mezi obcemi Malá Skála, Bobov a Sněhov. Průzkumem místa zásahu bylo zjištěno, že se jedná o požár lesního porostu o rozloze 20 x 30 m. Paseka, na které se požár šířil, byla plná polámaných a vyvrácených stromů. Na místě se nacházela ustavená lesnická technika, ke které se požár začal šířit. Hasiči nejprve nasadili vodní proud k ochraně těchto strojů, aby zamezili jejich poškození požárem. Hasičům se tuto techniku podařilo uchránit. Poté se požár začal šířit a rozšiřovat do stran po svažitém a těžko přístupném terénu. Během 20 minut se rozšířil na plochu 50 x 50 m.

V 12:25 hodin byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu. V tuto chvíli byly na místě nasazeny tři vodní proudy. Bylo nutné zajistit místa pro vytvoření čerpacích stanovišť. Velitel zásahu rozhodl o povolání LS PČR s vrtulníkem Florian se závěsným Bambi vakem. Okolo jedné hodiny odpolední se požár rozšířil oběma směry na rozlohu 100 x 50 m. Na místo byly proto povolány další jednotky. Pro zajištění dodávky vody na požářiště byla zřízena dvě čerpací stanoviště. Jedno v obci Bobov, druhé na koupališti v nedalekém Mukařově.

Během následujících dvou hodin byl vyhlášen třetí stupeň požárního poplachu. Na místě zasahovalo celkem 16 jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů. Místo zásahu bylo rozděleno na tři úseky, dva hasební a jeden pro plnění Bambi vaku. Ve třetím úseku se nacházely dvě velkoobjemové cisterny a třetí cisterna vždy zajišťovala zásobu vody pro tento úsek. Požár o velikosti 100 x 150 m s pomocí vrtulníku a šesti vodních proudů dostali hasiči pod kontrolu okolo třetí hodiny odpoledne. Vrtulníkem bylo provedeno celkem 36 shozů, které byly převážně mířeny do špatně přístupné oblasti s popadanými vzrostlými stromy. Jeden shoz obsahoval přibližně 700 l vody. Po návratu vrtulníku do místa dislokace pokračovali hasiči v likvidaci požáru pozemní cestou vlastními silami a prostředky. Hasičům se podařilo zlikvidovat požár v 18:32 hod. Na místě poté zůstala jednotka dobrovolných hasičů k vyloučení opětovného rozhoření požáru. Celková škoda a příčina požáru je v šetření.

https://www.hzscr.cz/clanek/treti-stupen-pozarniho-poplachu-byl-vyhlasen-v-obci-mala-skala-na-jablonecku.aspx


Požár lesního porostu Malá Skála(2).pngPožár dvou chat (penzionu s restaurací) a lesního porostu v Rynarticích - Na Tokáni

V pátek, 22. května. 2020, v 6:49 byl nahlášen na krajské operační středisko Ústeckého kraje požár dvou historických loveckých chat a lesního porostu na ploše zhruba 1,5 až 2ha v Rynarticích, v lokalitě Na Tokáni, v Národním parku České Švýcarsko.

Byl vyhlášen třetí stupeň požárního poplachu. Původně byli hasiči přivoláni k požáru penzionu a restaurace a přilehlé ubytovny. Oheň se bohužel následně rozšířil i na okolní lesní porost ve skalách, takže jeho zdolávání bylo velmi obtížné. Na místě zasahovalo celkem 22 jednotek, šest profesionálních a šestnáct dobrovolných. Vzhledem k nepřístupnosti terénu byl na místo povolán také vrtulník  LS PČR s hasicím vakem, který provedl velké množství shozů.

Po sedmi hodinách od ohlášení požáru došlo k jeho lokalizaci. Při dohašování požářiště pomáhal jeřáb, který zdvihl plechovou střechu, jež kryla spáleniště, aby mohl být oheň zcela zlikvidován a aby mohli následně policisté a vyšetřovatelé z HZS ČR a Technického ústavu požární ochrany, kteří měli k dispozici dron, zjistit příčinu vzniku požáru. Jako dozor zůstala na místě přes noc dobrovolná jednotka z Hřenska. Požár byl zcela zlikvidován 23. 5. v 18:45, tedy po dlouhých 34 hodinách od jeho nahlášení.

https://www.hzscr.cz/clanek/pozar-dvou-chat-penzionu-s-restauraci-a-lesniho-porostu-v-rynarticich-na-tokani.aspx

Požár chat Na Tokáni.pngPožár mlýna u obce Brodce na Mladoboleslavsku

V úterý 26. května 2020 v 10.13 hodin byl na tísňovou linku HZS Středočeského kraje nahlášen hořící mlýn u obce Brodce na levém břehu Jizery na Mladoboleslavsku. Oznamovatel uvedl, že jde převážně o dřevěný pětipodlažní objekt a uvnitř se nacházejí přibližně tři tuny mouky. 

Operační středisko vyhlásilo poplach pěti jednotkám s cisternami a výškovou technikou. Velitel čety po příjezdu upřesnil, že jde o požár technologie mletí obilí a střešní konstrukce ve více patrech mlýna. Zároveň vyhlásil druhý stupeň požárního poplachu. Velký objekt byl uvnitř velmi zakouřen a hasiči v dýchací technice vstupovali „naslepo“ do mimořádně nebezpečného prostoru po úzkém dřevěném schodišti.  

Na místo vyjeli i ředitel mladoboleslavského územního odboru a územní řídící důstojník. Pro maximální efektivitu zásahu byla povolána speciální technika - kombinovaný hasicí kontejner a také protiplynový automobil. HZS podniku Škoda Auto na místo vyslal cisternu na výrobu suché pěny (systém One Seven), automobilovou plošinu s dostupnou výškou 60 metrů, velitelský automobil a dron.

Územní řídící důstojník si po příjezdu převzal velení a vyhlásil třetí poplachový stupeň. Zásah byl veden pěti proudy se suchou pěnou a po ustavení plošiny byl vytvořen otvor ve střešní konstrukci. Tím došlo k přirozenému odvodu zplodin hoření bez použití přetlakové ventilace. Požár byl monitorován pomocí dronu a uvnitř objektu hasičům pomáhaly k lepší orientaci termokamery.

Po třech hodinách byl požár pod kontrolou, následovalo rozebírání dřevěné konstrukce pomocí motorové pily a dohašování skrytých ohnisek. Po 15. hodině proběhl závěrečný průzkum.

Vyšetřovatelé na místě vyloučili cizí zavinění. Přesná příčina vzniku požáru zůstává v šetření. Výše škody se bude pohybovat v řádu milionů korun.

https://www.hzscr.cz/clanek/pri-pozaru-mlyna-na-mladoboleslavsku-byl-vyhlasen-treti-poplachovy-stupen.aspx

Požár mlýna u Brodce (2).png 

Dopravní nehody a ostatní (technické) zásahy

 

Havarovaná cisterna skončila kousek od rodinného domu

Na konci obce Chýnov ve směru na Turovec v Jihočeském kraji došlo v úterý, 12. května., k dopravní nehodě, kdy se střetly osobní auto s cisternou. 

Nehoda byla na tísňovou linku 112 nahlášena devět minut před 7. hodinou ranní. Operační středisko hasičů do Chýnova vyslalo profesionální hasiče ze stanice Tábor.
Po průzkumu na místě nehody podal velitel zprávu, že se jedná o střet osobního auta značky Mercedes Benz a cisterny s vlekem převážející mléko. Po střetu Mercedes zůstal o kus dál na silnici. Cisterna vyjela ze silnice, překonala plot soukromé zahrady a skončila jen asi metr a půl od rodinného domu. Oba řidiči vyvázli zcela bez zranění. Zasahující hasiči zajistili místo nehody, následně zabezpečili havarované vozy protipožárním opatřením a provedli kontrolu úniku provozních kapalin.


Okolo půl osmé táborská jednotka provedla závěrečný průzkum – žádné nebezpečí již nehrozilo, takže nehodu si převzali policisté k šetření. Táborští odjeli zpět na základnu.
Na místo nehody se pak před 9. hodinou vrátili, aby dokončili úklid vozovky.

https://www.hzscr.cz/clanek/havarovana-cisterna-skoncila-kousek-od-rodinneho-domu.aspx

Havarovaná cisterna.jpgHasiči vyprostili auto, které sjelo do výkopu na komunikaci v Praze 10

Ve středu, 13. května v devět hodin, hasiči ze strašnické stanice vyprostili osobní vozidlo, se kterým sjela řidička do výkopu na komunikaci v ulici Nad primaskou v Praze 10. Řidičku hasiči předali do péče ZZS.

Po zadokumentování nehody Policií ČR, jednotka vozidlo vyprostila jeřábem zpět na kola. Případ byl předán PČR.

https://www.hzscr.cz/clanek/hasici-vyprostili-auto-ktere-sjelo-do-vykopu-na-komunikaci-v-praze-10.aspx

Dopravní nehoda Praha 10 (2).png

 

Na dálnici D5 u Rudné začal za jízdy hořet nákladní automobil

Ve středu, 20. května pět minut před patnáctou hodinou, byl na linku tísňového volání HZS Středočeského kraje oznámen požár nákladního vozidla na plzeňské dálnici D5 poblíž kilometru 6,5 ve směru do Prahy. 

Operační důstojník k události vyslal profesionální hasiče ze stanice Beroun se dvěma cisternami, rychlým zásahovým automobilem a velitelským vozidlem. Jednotka byla na místě za devět minut od ohlášení události. Z kladenské základny zároveň vyjel územně příslušný vyšetřovatel požárů.

V době příjezdu prvního vozidla byla požárem zasažena už celá kabina a řidič byl nezraněn mimo vozidlo. Hasiči zahájili hasební zásah pomocí vysokotlaku z rychlého zásahového automobilu. Vzhledem k rozsahu požáru následně přidali další dva vysokotlaké proudy z cisteren, přičemž jeden z nich byl napojen na pěnotvorné zařízení PRO/pak.

Lokalizace požáru byla velitelem zásahu ohlášena během deseti minut, závěrečná likvidace minutu po šestnácté hodině. Příčina vzniku požáru byla podle vyšetřovatele technická závada na výfukovém potrubí. Podle stáří vozidla byla škoda vyčíslena na 50 tisíc korun. Po celou dobu zásahu byl provoz směrem do hlavního města sveden do levého jízdního pruhu.

https://www.hzscr.cz/clanek/na-dalnici-d5-u-rudne-zacal-za-jizdy-horet-nakladni-automobil.aspx

Nákladní automobil D5.pngTragická dopravní nehoda u Černožic v Královéhradeckém kraji

K velmi vážné dopravní nehodě byli vysláni v neděli, 31. května., dopoledne profesionální hasiči ze stanice Jaroměř. Na silnici č. 33 na úseku mezi Černožicemi a Jaroměří došlo ke střetu dvou osobních vozidel, z nichž jedno začalo po nárazu hořet. Na místě spolupracovaly všechny složky integrovaného záchranného systému, včetně letecké záchranné služby. Nehoda si bohužel vyžádala celkem tři oběti, jedna nezletilá osoba byla zraněna a transportována do zdravotnického zařízení.

Jaroměřská jednotka zlikvidovala požár jednoho zasaženého vozidla, zajistila místo události a pomáhala zdravotnickým záchranářům s poskytováním první pomoci. Hasiči byli na místě po celou dobu vyšetřování, kdy byli nápomocni policistům. Následně pomohla jednotka s naložením havarovaných vozidel na odtah a spolu se silničáři se postarala o úklid vozovky. Místo bylo předáno policistům krátce po 13. hodině. Jednotka se pak vracela na žádost policistů na místo ještě kolem 14:30, aby provedla závěrečný úklid vozovky. 

Protože se nehoda stala v úseku, kde prochází v těsné blízkosti komunikace i železnice, projížděly na žádost velitele zásahu vlaky v místě se sníženou rychlostí. Komunikace č. 33 byla po celou dobu uzavřena, provoz byl obnoven po 15. hodině. 

https://www.hzscr.cz/clanek/tragicka-dopravni-nehoda-u-cernozic-si-vyzadala-tri-obeti.aspx

Dopravní nehoda Černožice (2).jpg

 

Hasiči zlikvidovali chemickou látku, která unikla do podzemí průmyslového areálu v Praze 15

Krátce před jedenáctou hodinou v pátek, 8. května, zasahovalo několik jednotek pražských hasičů, včetně chemiků, v ulici U Kabelovny v Praze 15. V průmyslovém objektu uniklo rozpouštědlo do podzemí laboratoře.

Chemici rozborem zjistili, že se jedná o naředěné rozpouštědlo, které uniklo z jímací nádrže na podlahu suterénu laboratoře. Hasiči zasahovali v chemických oblecích a byl připraven i dekontaminační stan.

Látku zlikvidovali speciálními rohožemi a do náhradních nádob, ve spolupráci se zaměstnanci laboratoře. Zásah trval tři hodiny. Před příjezdem hasičů budovu bez zranění opustilo 28 osob.

https://www.hzscr.cz/clanek/hasici-zlikvidovali-chemickou-latku-ktera-unikla-do-podzemi-prumysloveho-arealu-v-praze-15.aspx

Likvidace chemické látky Praha.pngHasiči dezinfikovali základní školu a stanici báňských záchranářů

Moravskoslezští hasiči prováděli dezinfekci objektů, u kterých bylo podezření na jejich kontaminaci koronavirem.

Prvním byl objekt Hlavní báňské záchranné stanice v Ostravě – Radvanicích, který byl dezinfikován v pátek 22. května v dopoledních hodinách. Dezinfekci objektu prováděli příslušníci HZS Moravskoslezského kraje z hasičských stanic Ostrava – Slezská Ostrava, Bruntál, Opava a Frýdek-Místek.

Druhým dezinfikovaným objektem byla Základní škola Generály Svobody v Havířově – Šumbarku. Dezinfekce proběhla v sobotu 23. května v dopoledních hodinách a na dezinfekci jednoho pavilónu školy se podílely jednotky HZS Moravskoslezského kraje z hasičských stanic Havířov a Karviná.

Pro dezinfekci objektů a prostorů, u kterých je podezření na kontaminaci koronavirem, HZS Moravskoslezského kraje disponuje celkem šesti předurčenými jednotkami pro tento typ událostí. V každém okrese kraje je tak dislokována jedna jednotka, která je vybavena potřebnou technikou, ochrannými prostředky a proškolenou obsluhou. Dezinfekce prostorů je prováděna pomocí vyvíječů teplého aerosolu, které do uzavřeného prostoru aplikují dezinfekci ve formě aerosolu. HZS Moravskoslezského kraje má k dispozici celkem 15 kusů  tohoto zařízení, které pro potřeby hasičů pořídil Moravskoslezský kraj.

https://www.hzscr.cz/clanek/hasici-dezinfikovali-zakladni-skolu-a-stanici-banskych-zachranaru.aspx

Dezinfikování ZŠ a stanice báňských záchranářů.jpgVzrostlý strom rozpůlil střechu rodinného domu

V neděli, 24. května před půl čtvrtou odpoledne, vyjela jednotka HZS LK stanice Tanvald k události spadlého stromu přes komunikaci a na střechu rodinného domu v ul. Popelnická v obci Tanvald. 

Po příjezdu na místo hasiči zjistili, že se jedná o vzrostlý buk, který takřka rozpůlil celou střechu domu. Vzhledem k jeho váze a umístění, nebylo v možnostech jednotky strom odstranit vlastními silami. Hasiči provedli označení nebezpečného prostoru. Starosta města zatím zajistil externí firmu s jeřábem, který celý kmen o váze několika tun, nadzvedl. Hasiči poté pomocí motorových pil provedli odvětvení stromu a jeho rozříznutí na dvě části tak, aby bylo možné ho pomocí jeřábu vyprostit ze střechy bez dalšího poškození. Následně byla komunikace zprůjezdněna a objekt předán majiteli, který si zajistil zabezpečení střechy proti dalším povětrnostním vlivům.

https://www.hzscr.cz/clanek/vzrostly-strom-rozpulil-strechu-rodinneho-domu.aspx

Vzrostlý strom rozpůlil střechu.pngNeznámý bílý prášek v zásilce České pošty

Jednotka ze stanice Ústí nad Labem zasahovala v pondělí, 11. května, v objektu České pošty v Jateční ulici v Ústí nad Labem, kde se z jedné ze zásilek vysypal bílý prášek. Práškem byl potřísněn pytel se zásilkami. Hasiči vyloučili radioaktivitu, na místě se jim nepodařilo zjistit původ prášku. Bylo vytipováno několik zásilek, u nichž se Policie ČR pokusí zjistit adresáty a odesílatele. Odebraný vzorek byl odvezen do laboratoře v Kamenné, okres Příbram, na rozbor. Hasiči prostor, kde byla látka rozptýlena, dekontaminovali. Zaměstnanci, kteří přišli do styku s práškem, byli poučeni a odesláni do domácí karantény, než se určí původ prášku.

https://www.hzscr.cz/clanek/neznamy-bily-prasek-v-zasilce-ceske-posty.aspx

 

Chlapec spadl do studny, hasiči ho na laně vytáhli ven

Do zhruba pět metrů hluboké studny spadl v sobotu, 3. května odpoledne, asi desetiletý chlapec. Událost se stala v Aši v části města Mokřiny v Karlovarském kraji. Na místě byl i další chlapec, který po pádu svého kamaráda do studny ihned běžel k nedalekému domu, kde vše řekl tamním obyvatelům. Ti okamžitě volali na tísňovou linku. Chlapci ve studni se podařilo vytáhnout se nad hladinu vody a držel se uvnitř studny trubky až do příjezdu hasičů.

K záchraně malého chlapce vyjížděli hasiči ze tří jednotek včetně lezecké skupiny.  Jednotka ze stanice Aš se na laně spustila do studny za chlapcem, zajistila ho do záchranného prostředku a na laně vytáhla ze studny ven. Prochladlého chlapce si převzala posádka záchranné služby. Záchranná akce trvala od nahlášení na tísňovou linku k vyproštění chlapce třináct minut.

https://www.hzscr.cz/clanek/chlapec-spadl-do-studny-hasici-ho-na-lane-vytahli-ven.aspx

Záchrana chlapce ze studny.jpgZáchrana holčičky po pádu ze skály

Tři jednotky hasičů ve čtvrtek, 7. května v podvečer, doslova bojovaly o život malé holčičky, která spadla v Toulovcových Maštalích na Pardubicku ze skály (z výšky asi osm metrů). Hasiči z Hlinska, Budislavi a Proseče holčičku na místě zafixovali a na nosítkách a přenesli k sanitnímu vozu. Nakonec zraněná dívka odletěla vrtulníkem Letecké záchranné služby do nemocnice. Zásah trval 3 hodiny.

https://www.hzscr.cz/clanek/zachrana-holcicky-po-padu-ze-skaly.aspx

Záchrana holčičky po pádu ze skály.pngHasiči zachraňovali na vodní nádrži Rozkoš osoby z převrácené loďky

V pátek, 29. května odpoledne, zasahovali profesionální hasiči z Jaroměře a JSDH Česká Skalice na velké vodní nádrži Rozkoš v Královéhradeckém kraji. Vyjeli na základě oznámení, že se se dvěma muži dál od břehu převrhla loďka. Kvůli místní neznalosti nebylo lehké určit, v jaké části nádrže se osoby nachází. Operační důstojník se dokonce spojil po telefonu přímo s jedním člověkem z posádky lodi. Muži byli ve vodě a drželi se převrácené loďky až do příjezdu hasičů. Obě jednotky byly vybaveny čluny. Jaroměřská jednotka zachránila z vody posádku, dobrovolná českoskalická se postarala o převrácenou loď. Osoby byly dopraveny na břeh, kde si je převzala do péče ZZS. 

Na místo události letěl z Hradce Králové také vrtulník LZS, jehož posádka byla připravena provést případně záchranu osob za pomocí podvěsu, nakonec nebyl tento zásah nutný. Vrtulník také pomohl s monitoringem vodní nádrže při vyhledávání osob. 
 

https://www.hzscr.cz/clanek/hasici-zachranovali-na-vodni-nadrzi-rozkos-osoby-z-prevracene-lodky.aspx

Záchrana z vody, Rozkoš (1).jpgHasiči zachraňovali čápy

Ve středu, 27. května, ve dvě hodiny odpoledne, byla jednotka HZS Nymburk požádána záchrannou stanicí o sundání čapího hnízda z komína v Obci Hořátev ve Středočeském kraji, jelikož samec uhynul a hrozilo, že uhyne i samice a o mláďata nebude postaráno.

Hasiči za pomoci výškové techniky hnízdo sundali a předali pracovníkovi záchranné stanice, kam byla mláďata i se samicí převezena.

https://www.facebook.com/HzsStredoceskehoKraje/posts/3118624581568016

Hasiči zachraňovali čápy (2).png

Foto zdroj
HZS Královéhradeckého kraje
HZS hl. města Prahy
HZS Středočeského kraje
HZS Ústeckého kraje
HZS Libereckého kraje
HZS Karlovarského kraje
HZS Pardubického kraje
HZS Jihočeského kraje
HZS Moravskoslezského kraje


 

Odkazy do noveho okna

Dezinfikování ZŠ a stanice báňských záchranářů

Dezinfikování ZŠ a stanice báňských zách... 

Detailní náhled

Dopravní nehoda Černožice (1)

Dopravní nehoda Černožice (1) 

Detailní náhled

Dopravní nehoda Černožice (2)

Dopravní nehoda Černožice (2) 

Detailní náhled

Dopravní nehoda Praha 10 (2)

Dopravní nehoda Praha 10 (2) 

Detailní náhled

Dopravní nehoda Praha 10 (3)

Dopravní nehoda Praha 10 (3) 

Detailní náhled

Dopravní nehoda Praha 10

Dopravní nehoda Praha 10 

Detailní náhled

Hasiči zachraňovali čápy (2)

Hasiči zachraňovali čápy (2) 

Detailní náhled

Hasiči zachraňovali čápy

Hasiči zachraňovali čápy 

Detailní náhled

Havarovaná cisterna (2)

Havarovaná cisterna (2) 

Detailní náhled

Havarovaná cisterna

Havarovaná cisterna 

Detailní náhled

Likvidace chemické látky Praha (2)

Likvidace chemické látky Praha (2) 

Detailní náhled

Likvidace chemické látky Praha

Likvidace chemické látky Praha 

Detailní náhled

Nákladní automobil D5 (2)

Nákladní automobil D5 (2) 

Detailní náhled

Nákladní automobil D5

Nákladní automobil D5 

Detailní náhled

Požár chat Na Tokáni (2)

Požár chat Na Tokáni (2) 

Detailní náhled

Požár chat Na Tokáni (3)

Požár chat Na Tokáni (3) 

Detailní náhled

Požár chat Na Tokáni (4)

Požár chat Na Tokáni (4) 

Detailní náhled

Požár chat Na Tokáni

Požár chat Na Tokáni 

Detailní náhled

Požár lesního porostu Malá Skála(2)

Požár lesního porostu Malá Skála(2) 

Detailní náhled

Požár lesního porostu Malá Skála

Požár lesního porostu Malá Skála 

Detailní náhled

Požár mlýna u Brodce (2)

Požár mlýna u Brodce (2) 

Detailní náhled

Požár mlýna u Brodce

Požár mlýna u Brodce 

Detailní náhled

Požár plastů Praha 15 (1)

Požár plastů Praha 15 (1) 

Detailní náhled

Požár plastů Praha 15 (2)

Požár plastů Praha 15 (2) 

Detailní náhled

Požár plastů Praha 15

Požár plastů Praha 15 

Detailní náhled

Požár Police n. M. (1)

Požár Police n. M. (1) 

Detailní náhled

Požár Police n. M. (2)

Požár Police n. M. (2) 

Detailní náhled

Požár Police n. M. (11)

Požár Police n. M. (11) 

Detailní náhled

Vzrostlý strom rozpůlil střechu (2)

Vzrostlý strom rozpůlil střechu (2) 

Detailní náhled

Vzrostlý strom rozpůlil střechu

Vzrostlý strom rozpůlil střechu 

Detailní náhled

Záchrana holčičky po pádu ze skály (2)

Záchrana holčičky po pádu ze skály (2) 

Detailní náhled

Záchrana holčičky po pádu ze skály

Záchrana holčičky po pádu ze skály 

Detailní náhled

Záchrana chlapce ze studny (2)

Záchrana chlapce ze studny (2) 

Detailní náhled

Záchrana chlapce ze studny

Záchrana chlapce ze studny 

Detailní náhled

Záchrana z vody, Rozkoš (1)

Záchrana z vody, Rozkoš (1) 

Detailní náhled

Záchrana z vody, Rozkoš (2)

Záchrana z vody, Rozkoš (2) 

Detailní náhled

Záchrana z vody, Rozkoš (3)

Záchrana z vody, Rozkoš (3) 

Detailní náhled
Uložit vše jako ZIP soubor

vytisknout  e-mailem