HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zprávy o činnosti

Základní informace k ostatním činnostem jednotek PO. 

Od 1.1.2014 vešla v platnost metodika GŘ HZS ČR, jejímž cílem je upravit pravidla pro statistické sledování událostí. Z těchto úprav je nepodstatnější zavedení rozlišení výjezdové činnosti jednotek PO související s:
  • zásahovou činností evidovanou prostřednictvím zpráv o zásahu a
  • ostatních činností jednotek PO (zejména jednotek HZS krajů a jednotek SDH obcí), které se nově evidují prostřednictvím zpráv o činnosti.
 
Bližší informace naleznete zde: Metodika evidence činností prováděných jednotkami PO ve vazbě na statistické sledování událostí
Pro doplnění je možné uvést, že v rámci ostatních činností se evidují různé dopředu naplánované činnosti jednotky pro zřizovatele jednotky nebo další subjekty, jako např. čištění kanalizací, asisitence u kulturních a sportovních akcí, neakutní kácení stromů apod.
 
Ohlašování a způsob evidence ostatních činností u HZS MSK z pohledu JSDH obcí
Na způsobu ohlášení ostatních činností a jejich zavedení do informačního systému HZSMSK se v zásadě nic nemění oproti již dříve zavedeným pravidlům. Zástupce jednotky, který chce ohlásit výjezd jednotky k ostatní činnosti tak provede následujícím způsobem:
  • zavolá na operační středisko HZS MSK na standardní telefonní čísla dle příslušného územního odboru,
  • operačnímu důstojníkovi (technikovi) oznámí, že se jedná o ostatní činnost jednotky PO (ZOČ),
  • nechá si založit novou událost a
  • domluví se na případném (ne)využití technologií OPIS HZSMSK (svolání členů jednotky PO pomocí AMDS a SMS).
  • při výjezdu jednotky SDH obce k ostatní činnosti se využívají standardní komunikační kanály mezi JPO a OPIS (kódy typické činnosti, radioprovoz, telefonní spojení),
  • po ukončení ostatní činnosti a návratu jednotky do místa dislokace se pro potřeby evidence vyplní a standardním způsobem doručí zpráva o činnosti, obdobně jako zpráva o zásahu. 
 
Dodržením tohoto postupu bude zabezpečeno komplexní informování HZS MSK o provedené ostatní činnosti jednotky SDH obce, včetně získání podkladů pro potřeby statistické sledování událostí. Dodané informace pak budou mj. použity pro zpracování pravidelně vydávaného statistického přehledu činnosti HZS MSK (statistické ročenky).
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Zásahová činnost jednotek PO související s plněním základních úkolů jednotek PO
 
Mezi základní úkoly jednotek PO dle § 70 zákona o požární ochrany č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů patří:
 
a) provádění požárního zásahu podle příslušné dokumentace požární ochrany nebo při soustředění a nasazování sil a prostředků,  
b) provádění záchranných prácí při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech,  
c) neprodlené podávání zpráv o svém výjezdu a zásahu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje,
d) provádění některých úkoly ochrany obyvatelstva.
 
 

vytisknout  e-mailem