HZS Jihomoravského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Naše činnost během druhé vlny

Pondělí, 11. ledna 2021 - Druhá vlna nákazy COVID-19 se významně promítla také do naší práce. Kromě standardní zásahové činnosti nám přibily nové úkoly a povinnosti. V následujícím textu je shrnutí vývoje situace a našich úkolů a také informace, jak se nákaza dotkla samotného sboru. 

Jaké úkoly jsme postupně plnili

V první polovině září jsme zajistili distribuci téměř 400 tisíc roušek do jednotlivých distribučních míst pro volby do zastupitelstev krajů a Senátu. Do rozvozu se zapojilo 6 územních odborů a v rámci Brna zajistili distribuci příslušníci oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení.

V první polovině října jsme řešili rozvoz přes 320 tisíc respirátorů pro potřeby škol a školských zařízení v Jihomoravském kraji. Našim úkolem bylo nachystat materiál pro více jak 1100 škol a školských zařízení a následně jej rozvézt do obcí s rozšířenou působností. V Brně jsme respirátory rozváželi přímo do 334 škol.

Koncem října jsme vytvořili dva mobilní odběrové týmy, které vyjíždí do celého kraje. Nasazení těchto týmů iniciuje operační a informační středisko MV-generálního ředitelství HZS ČR. Každý tým je dvoučlenný. Jeden hasič je na postu řidiče a druhý v pozici vzorkovače. Tento musí mít vzdělání nelékařského zdravotnického pracovníka. Takových příslušníků máme pro tuto činnost vyčleněno 11.

Začátkem listopadu se dobrovolní a profesionální hasiči zapojili do přípravy polní nemocnice v areálu BVV. Do akce bylo nasazeno téměř 20 hasičských jednotek. Současně se také zajišťovala distribuce více než 300 tisíc kusů respirátorů do jednotlivých okresů jihomoravského kraje. Určeny byly do domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory nebo domovů se zvláštním režimem, poskytovatelů sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě a poskytovatelů pečovatelské služby, osobní asistence, týdenních stacionářů a chráněných bydlení.

Začátkem prosince jsme z pověření MV-GŘ Hasičského záchranného sboru ČR vytvořili třetí odběrový tým.

V první polovině prosince jsme tři dny pomáhali na odběrovém místě v Nemocnici Ivančice.

Následovalo plošné testování pedagogů. Na tuto třídenní akci jsme nasadili 2 týmy a celkem 8 hasičů. Otestovali jsme 340 pedagogů.

V polovině prosince jsme na žádost Krizového štábu Jihomoravského kraje začali naše příslušníky nasazovat stabilně také v nemocnicích. Konkrétně se jedná o Fakultní nemocnici u sv. Anny a Fakultní nemocnici Brno-Bohunice. Celkově takto pomáhá denně 8 příslušníků.

Koncem prosince jsme začali poskytovat také jednoho příslušníka do odběrového místa v Bučovicích na Vyškovsku.

Od začátku ledna jsme nasadili další dva hasiče do drive-in odběrového místa ve Fakultní nemocnici Brno-Bohunice a zajistili jsme také chod odběrového místa v Hustopečích, kde pracují denně 3 hasiči.

Vzhledem k tomu, že příslušníci pracující v nemocnicích a odběrových místech jsou nasazení ve třísměnném režimu, jedná se celkem o 42 hasičů. Jde jak o výjezdové hasiče, tak o denní příslušníky z různých oddělení krajského ředitelství a územních odborů HZS JmK.  Celkově je však počet hasičů zapojených do stálých činností v souvislosti s COVID-19 vyšší a pohybuje se kolem 60 příslušníků.

Celkový součet odběrů provedený zdravotníky z řad HZS JmK činí k 5.1.2021 3350, z toho 1979 odběrů bylo provedeno v rámci plošného testování obyvatelstva. Na stacionárních odběrových místech jsme provedli 12 649 úkonů zaevidování testovaných obyvatel.

distribuce ochranných prostředků.jpg

Zásahová činnost v číslech

Nákaza COVID-19 se samozřejmě propsala i do výjezdů profesionálních a dobrovolných hasičů, jak je vidět v tabulce níže.

Mimořádné události v souvislosti s COVID-19 od 1.9 do 31.12.2020

Dekontaminace celkem

59

nemocnic

42

vozidel, služeben, příslušníků PČR a MP

8

úřadů veřejné správy

6

jiné

3

Záchrana osob celkem

51

z uzavřeného prostoru COVID+

12

AED

8

transport pacientů

31

Výjezdy mobilních odběrových týmů

75

Stavba stanů pro odběrová místa

6

Provizorní ubytovaní pro lidi bez domova

3

Celkem

194

Řada dalších našich aktivit nevykazuje charakter zásahové činnosti a je statisticky zaznamenána takto:

Ostatní činnosti v souvislosti s COVID-19 od 1.9. do 31.12.2020

Dekontaminace celkem

94

veřejných a soukromých prostorů

75

požární techniky, hasičských stanic a prostorů HZS JmK

19

Přeprava OOP a dezinfekce

21

Výjezdy odběrových týmů - interní odběry, THP* v nemocnicích

55

Kompletace nemocnice na BVV

3

Jiné

5

Celkem

178

* Technicko-hospodářský pracovník

Do těchto činností jsou ve velké míře zapojeny také jednotky sborů dobrovolných hasičů.

Z tabulky je zřejmé, že velkou část naší práce tvoří dekontaminace a dezinfekce prostor. Jde např. o Fakultní nemocnici Brno-Bohunice, Dětskou nemocnici, Nemocnici Milosrdných bratří, Nemocnici Znojmo nebo kliniku SurGal. Dezinfikovali jsme ale také např. prostory v budově Magistrátu města Brna.

Naše chemická laboratoř z Tišnova od počátku koronavirové krize v březnu připravila a namíchala přes 30 000 litrů dezinfekce a to pro potřeby krajského úřadu, Policie ČR, Městské policie Břeclav a také pro potřeby našeho sboru. Příslušníci chemické laboratoře dezinfikovali pomocí generátorů ozónu zásahové automobily a služební prostory Policie ČR a HZS JmK.

dekontaminace vozu PČR.jpg

Koronavirus uvnitř sboru

Koronavirus však neřešíme jen směrem k veřejnosti, ale také uvnitř samotného sboru. Celkově už nákazou prošlo 193 (cca 19%) našich příslušníků či občanských zaměstnanců. Nakaženo je aktuálně 33 osob.

Dlouhodobě dodržujeme celou řadu opatření, která mají za cíl eliminovat šíření nákazy ve sboru a zajistit tak naši akceschopnost. Mezi tato opatření patří např. přechod stanic na minimální početní stavy, abychom si zajistili personální rezervy v případě karantény či onemocnění směny. Veřejnost nemá přístup na naše stanice a směny hasičů se střídají bezkontaktně. Za zmínku také stojí zrušení všech společných výcviků a taktických cvičení.

Úkoly spojené s nákazou COVID-19 zaměstnávají nejen výjezdové hasiče, ale ve velké míře také naše denní příslušníky, kteří musí řešit a plánovat logistiku jednotlivých akcí a vytvářet podmínky pro jejich efektivní realizaci.  

Jaroslav Mikoška - tiskový mluvčí HZS JmK

Odkazy do noveho okna

distribuce ochranných prostředků

distribuce ochranných prostředků 

Detailní náhled

příprava polní nemocnice

příprava polní nemocnice 

Detailní náhled

příprava polní nemocnice

příprava polní nemocnice 

Detailní náhled

nakládka respirátorů (2)

nakládka respirátorů (2) 

Detailní náhled

odběrový tým

odběrový tým 

Detailní náhled

odběr vzorku na COVID19

odběr vzorku na COVID19 

Detailní náhled

mobilní odběrový tým

mobilní odběrový tým 

Detailní náhled

desinfekce v nemocnici

desinfekce v nemocnici 

Detailní náhled

desinfekce v nemocnici

desinfekce v nemocnici 

Detailní náhled

mobilní odběrový tým

mobilní odběrový tým 

Detailní náhled

dekontaminace vozu PČR

dekontaminace vozu PČR 

Detailní náhled

stan HZS pro potřeby nemocnice

stan HZS pro potřeby nemocnice 

Detailní náhled
Uložit vše jako ZIP soubor

vytisknout  e-mailem