HZS Jihomoravského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Jarní požáry porostů a jak jim předcházet

Pátek, 22. března 2024 – Máme před sebou první jarní víkend a kromě přírody se probouzejí také zahrádkáři. Počasí vybízí k úklidu zahrad. Mnozí tak začnou na svých pozemcích pálit větší či menší haldy biologického odpadu. Přinášíme proto několik doporučení, za jakých podmínek pálit tento odpad bezpečně. 

Mezi časté příčiny typických jarních požárů patří neopatrnost a nedbalost lidí, kteří odhodili nedopalek, neuhlídali pálení nebo dokonce přistoupili k plošnému vypalování. Tyto dva termíny je však nutné rozlišovat.

Vypalování trávy je v České republice zakázáno hned několika zákony a za tento přestupek lze fyzické osobě uložit pokutu do výše 25 000 Kč, v případě právnické a podnikající fyzické osoby hrozí pokuta až do výše 500 000 Kč.

Kontrolované pálení přírodních materiálů po úklidu zahrad mohou provádět fyzické osoby za podmínek stanovených dotčenými zákony a vyhláškami obcí, a to na přiměřeně velikých hromadách za přítomnosti dospělé osoby a s připravenými prostředky k možnému hašení.

Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny plánované spalování přírodních materiálů předem oznámit územně příslušnému HZS kraje včetně připravených opatření proti vzniku a šíření požáru. HZS kraje může určit další podmínky této činnosti nebo činnost zcela zakázat. Za porušení této ohlašovací povinnosti může být těmto osobám uložena pokuta opět až do výše 500 000 Kč.

Ohlašování pálení však v případě větších ohňů doporučujeme i fyzickým osobám a lze jej provést přes internetový formulář. Nikdy však ne na telefonních číslech tísňových linek 112 nebo 150. Nahlášením pálení se předejde zbytečnému výjezdu jednotek hasičů.

Pravidla pro pálení biologického materiálu:

* velikost hromady klestí je nutno volit tak, aby shořela v době, kdy je na místě přítomen dozor,

* při náhlém zhoršení počasí nebo silném větru je pálení nutné ihned přerušit a oheň uhasit,

* místo pro pálení se izoluje pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu (zeminu),

* místo spalování se zabezpečí dostatečným množstvím hasebních látek,

* místo pálení lze opustit až po úplném uhašení ohně,

* po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště je nutno místo pálení pravidelně kontrolovat,

* příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,

* spalovat klest lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů,

* osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena.

pálení.jpg

Jaroslav Mikoška, tiskový mluvčí HZS Jihomoravského kraje

vytisknout  e-mailem