HZS Jihomoravského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

GDPR

Prohlášení o ochraně osobních údajů HZS ČR

Informace o zpracování osobních údajů

 V souladu se zásadou transparentnosti je Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, jako správce, povinen informovat subjekt údajů o zpracování osobních údajů, které se tohoto subjektu údajů týkají. Informační povinnost podle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“ nebo „GDPR“) má správce v případě, že osobní údaje získal přímo od subjektu údajů, tedy subjekt údajů své osobní údaje tomuto správci přímo poskytl nebo sdělil. Informační povinnost podle čl. 14 obecného nařízení má správce v případě, že osobní údaje nezíská přímo od subjektu údajů, ale obdržel je např. od jiného správce.
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, může, jako správce, informovat subjekt údajů o zpracování osobních údajů, které se tohoto subjektu údajů týkají, v omezeném rozsahu dle § 27 zákona č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, v souladu s § 30 odst. (2) zákona č. 320/2015 Sb., zákon o HZS, ve znění pozdějších předpisů, podává informace o pořizování a zpracování zvukových, obrazových nebo jiných záznamů na místech veřejně přístupných, pro účely plnění konkrétního úkolu, které je zajištěno prostřednictvím stálého automatického kamerového systému umístěného na přilbách příslušníků, ve a na vozidlech HZS JHM a v souladu s čl. 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů a  min. v rozsahu § 27 zákona č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů , ve znění pozdějších předpisů, podává informace o zpracování osobních údajů kamerovým systémem HZS JHM:

Kamerový systém HZS JHM - informace [PDF] 

vytisknout  e-mailem