HZS Jihomoravského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Často kladené dotazy

 

 • Místo zeleného terčíku se u člena jednotky objevila u ikony zeměkoule červená značka. Co to znamená? A jak to můžu opravit?

Červená značka u ikony zeměkoule v Portálu znamená, že byl na straně HZS balíček s údaji o osobě odmítnutý. Osoba se proto nepřenesla do databáze HZS, není vedena jako člen vaší jednotky a nebude při výjezdu vyrozumívaná.
Volbou Nastavení / Přehled importů/exportů si u odeslaného balíčku s touto osobou zobrazíte důvod odmítnutí. Chybějící informace doplňte (např. adresu, datum narození, ...) a osobu znovu vyexportujte.

Stejným způsobem to funguje i u techniky, kde bývá nejčastějším důvodem odmítnutí balíčku špatné pojmenování pomocné techniky.
 

 • Ze kterých telefonních čísel dostáváme SMS, hlasové zprávy a prozvonění při výjezdu k událostem? Kolik členů v jednotce vyrozumíváte?

HZS Jihomoravského kraje zasílá SMS všem členům jednotek, které vysílá k události. Je k tomu potřeba mít v Portálu správně vyplněné číslo mobilu s atributem "Pref. SMS":
HZS Jihomoravského kraje prozvoní všechny členy jednotek, které vysílá k události. Je k tomu potřeba mít v Portálu správně vyplněné číslo mobilu s atributem "Pref. hlas".
Od 1.2.2021 jsme přestali členy jednotek vyrozumívat při výjezdu jednotky hlasovým voláním.

Výjezdové SMS pro JSDH (včetně SMS na aktivaci svolávacího zařízení Pelig) a výjezdové SMS příslušníkům HZS se rozesílají z SMS bran s těmito čísly:
    608 583 097,  773 784 887,  773 784 888,   773 799 935,  773 799 936.
K prozvonění členů JSDH při výjezdu jednotky se využívá číslo (hovory z tohoto čísla nezvedejte):
    950 640 888.
Výstrahové a informační zprávy HPPS subjektům z Havarijního plánu Jihomoravského kraje a informativní SMS příslušníkům HZS se zasílají z čísel:
    724 331 995,  773 799 933,  773 799 934,  777 365 080,   777 365 081,   777 365 082.
Hlasová volání odcházejí z těchto čísel:
    724 783 284,  724 783 285,  777 363 870,   777 363 871,  950 640 980.

Počet vyrozumívaných členů JSDH v Jihomoravském kraji nijak neomezujeme, množství odeslaných výjezdových SMS a vyrozumění závisí na vyplnění atributů u kontaktů členů v Portálu vaší jednotky
 

 • Jak se zadá do Portálu, když je osoba členem dvou JSDHO např. v místě bydliště a pracoviště? Jak je to s odbornou způsobilostí takového člena?

Pokud je osoba členem dvou JSDHO (v Jihomoravském kraji máme více než sto takových členů), je potřeba v Portálu jedné jednotky zpřístupnit tohoto člena druhé jednotce. Postup je jednoduchý a je uvedený v tomto  souboru (165,55 KB).
Pokud by jednotka založila nového člena jako novou osobu bez ohledu na její členství v první jednotce, byla by to z pohledu HZS úplně nová osoba, tomuto členovi by se nepřiřadily odborné způsobilosti vedené u HZS a u druhé jednotky by je nemohl využívat!
 

 • Je k dispozici nápověda k Portálu?

Ano, v Portálu se k ní dostanete pomocí volby O aplikaci/Nápověda.
Detailní informace zjistíte také v uživatelské příručce, ke které se dostanete volbou O aplikaci/Uživatelská příručka.
 

 • Můžu přidat mezi osoby do Portálu starostu nebo místostarostu, aby mohl dostávat výjezdovou SMS?

Pokud není starosta nebo místostarosta členem JSDHO, tak ho do Portálu nepřidávejte!

V databázi HZS Jihomoravského kraje máme průběžně aktualizované kontakty na starosty a místostarosty všech obcí Jihomoravského kraje a osoby s krizovými funkcemi. Pokud takovou osobu v Portálu zadáte, uloží se záznam osoby do databáze HZS podruhé a hrozí záměna této osoby při vyrozumívání v krizových situacích, povodních, apod.

Pokud chcete zasílat starostovi nebo místostarostovi výjezdové SMS, zajistí to HZS Jihomoravského kraje pomocí automatických akcí. Stačí, když pošlete požadavek na zařazení starosty mezi vyrozumívané osoby na e-mailovou adresu automaticke.akce@firebrno.cz. Pomocí automatických akcí vyrozumíváme v současnosti více než 200 starostů a zástupců obcí.

Pokud starosta/místostarosta členem JSDH je, tak ho v Portálu máte zavedeného, ale POZOR - neměňte u něho kontakty a jejich atributy, protože je mají nastavené podle svého zařazení do krizového vyrozumívání. Aplikace zatím nemá ošetřený zákaz možnosti změny kontaktu u osob s krizovými funkcemi.

Pokud starosta dosud členem JSDH nebyl, pošlete e-mail na adresu pavel.mlcuch@firebrno.cz. Členství přiřadím k aktuálnímu záznamu osoby v databázi HZS a tento záznam naimportuji do Portálu vaší jednotky.
 

 • Můžu přidat mezi osoby do Portálu vyrozumívací automat, vyrozumívací zařízení, vyrozumívací službu nebo výjezdový mobil či tablet?

Protože nejde o osobu, do evidence osob nepatří!

Aktivaci vyrozumívacích zařízení a služeb (Pelig, JAY, FirePort, NextService, ...) stejně jako zasílání SMS zpráv na výjezdové tablety nebo mobily zajistí pro jednotky HZS Jihomoravského kraje pomocí automatických akcí. Požadavek pošlete na e-mailovou adresu automaticke.akce@firebrno.cz a vyrozumívací zařízení/službu nebo výjezdový mobil/tablet zavedeme podle vašeho požadavku do automatických akcí pro vaši jednotku.
 

 • K čemu slouží a jak se používá příznak "Schopen zásahu"?

Nový příznak „Schopen zásahu (v případě probíhající jízdy)“ je určen pro případy, kdy je technika na hospodářské nebo kondiční jízdě, ale může být povolána k události. Postup pro použití příznaku:

 1. v detailu techniky změňte „aktuální stav“ na „Hospodářská, kondiční nebo jiná jízda“
 2. zaškrtněte příznak „Schopen zásahu (v případě probíhající jízdy)“
 3. potvrďte provedené změny tlačítkem “Uložit“
 4. přejděte do agendy pro zakládání jízd a zadejte odpovídající jízdu dané techniky

Provedením bodu 3 odchází automaticky informace na kraj a dále do dispečerské aplikace na operačním středisku, kde je technika vedena na hospodářské jízdě, včetně schopnosti zásahu. Pokud příznak schopnosti zásahu v kroku 2 neaktivujete, technika nemůže být k události povolána (operační důstojník nemá takovou akci v dispečerské aplikaci povolenu).

Po skončení jízdy opět změňte stav techniky na požadovaný stav (Na základně, připraveno k zásahu).
 

 • Nejde uzavřít zpráva o zásahu, objevuje se hláška: "Datum a čas využití techniky 'xxx' musí být v rozsahu zásahu jednotky."

Doplňte čas vyhlášení poplachu (bývá totožný s časem ohlášení jednotce).
Čas není automaticky doplněný proto, že jednotka nebyla vyslána k události s poplachem – k tomu dochází nejčastěji u ZOČ nebo u výjezdu z kondiční nebo hospodářské jízdy.
 

 • Jak mám v Portálu zajistit zobrazení upozornění, že se blíží termín STK?

Postup je uvedený v krátké prezentaci STK.pdf (208,05 KB).
 

 • Chtěli bychom do evidence techniky zařadit také drobnější nářadí jako například sadu kominického nářadí nebo sadu nářadí pro nouzové otevírání oken a dveří, ale pro přidání takového vybavení chybí v evidenci vhodná kategorie. Také nevíme, kam zapsat do evidence techniky nové příslušenství automobilu CAS jako je například vyprošťovací naviják. Dříve, když se hlásily změny v kartě jednotky, nebylo problém takovéto údaje zadat.

Uvedené prostředky spadají do modulu technická služba. Tento modul, stejně jako modul chemická a spojová služba zatím v Jihomoravském kraje v Portálu nepoužíváme. V roce 2022 je zavedeme do standardního provozu.
 

 • Pokud chceme tisknout dokument o výjezdu s mapkou a popisem události, je to možné v portálu nastavit nebo je potřeba ještě něco navíc? A dají se zpětně tyhle dokumenty někde v Portálu najít?

V Portálu lze volbou Nastavení/Automatická vyrozumění vytvořit akci na zasílání poplachových zpráv. Pomocí tlačítka "Nová akce" založíme novou akci, libovolně ji pojmenujeme, do položky "Druh automatického vyrozumění" vybereme "Vyhlášení poplachu pomocí Port.All" a tlačítkem "Uložit" akci uložíme. Tato akce způsobí, že se při výjezdu jednotky k události objeví na ploše Portálu v okně s nadpisem "Poplachy" nový řádek s typem, podtypem a adresou aktuální události. Po rozkliknutí tohoto řádku uvidíte detailní informace k události, které můžete i vytisknout. Po uzavření tohoto okna je poplach odbavený, okno Poplach z plochy zmizí, ale odbavené poplachy můžete zobrazit i později pomocí volby ZOZ/Poplachy. Další podrobnosti najdete v uživatelské příručce (k poplachovým zprávám v odstavci 2.7, k automatickému vyrozumění v odstavci 11.2).

Poplachové zprávy se vytvářejí při vyslání jednotky, takže je nelze zpětně vytvořit.
 

 • Jak mám vytvořit Poplachového uživatele a zajistit, aby mu chodily poplachy?

Poplachový uživatel se založí v Portálu volbou Nastavení/Uživatelská práva. Tlačítkem "Nový uživatel" vytvoříme uživatele, kterému vyplníme vhodné jméno (např. Poplach), nemusíme přiřadit osobu, zatrhneme zatržítko "Pozorovatel" a tlačítkem "Uložit" jej uložíme (podrobněji viz uživatelská příručka, odstavec 11.1.1.1). Dále vytvoříme akci na zasílání poplachových zpráv (viz minulý dotaz).

Po vyslání jednotky se přihlášenému poplachovému uživateli na monitoru automaticky zobrazí okno s podrobnostmi a mapkou místa události - vše je možné tlačítkem Tisk ihned vytisknout.

Poplachový uživatel se po určité době nečinnosti neodhlašuje, takže je tento způsob přihlášení vhodný pro nepřetržitý provoz na hasičské zbrojnici.
 

 • Jak si zřídí jednotka přístup k Portálu pro JSDH a zadá administrátora? Je možné administrátora Portálu pro JSDH změnit? Je možné mít v jedné jednotce více administrátorů?

K zavedení jednotky do Portálu pro JSDH je v Jihomoravském kraji potřeba, aby zástupce zřizovatele jednotky (starosta obce) určil administrátora aplikace, tedy osobu zodpovědnou za předávání dat pomocí tohoto dokumentu. Obvykle bývá administrátorem velitel jednotky, ale není to podmínkou. Vyplněný dokument doručte (stačí naskenovant a poslat e-mailem) vedoucímu pracoviště IZS (je zároveň garantem osob) na svém územním odboru nebo přímo správci aplikace Port.all u HZS Jihomoravského kraje ing. Pavlu Mlčůchovi. Od něj obdrží nový administrátor přístupové údaje k aplikaci Port.all.

Portál umožňuje zadání jednoho administrátora pro každou jednotku. Administrátor může delegovat právo na vyplňování jednotlivých modulů včetně administrace Portálu dalším uživatelům (volbou Nastavení/Uživatelská práva). Zodpovědnost za data však zůstává na administrátorovi, který byl pověřený starostou obce.

Pokud je potřeba změnit administrátora Portálu, je postup stejný jako při zavedení Portálu
 

Ing. Pavel Mlčůch
pavel.mlcuch@firebrno.cz

vytisknout  e-mailem