Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVII ČÍSLO 6/2018

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA máme zprávu o průběhu zásahu v Nové Cerekvi, kde několik dní hořela dřevní hmota. Přečtete si vyhodnocení šetření požáru vozidla Policie ČR v Makedonii i poznatky příslušníků zjišťování příčin vzniku požárů ze zahraniční pracovní cesty v USA. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM jsme připravili článek o Vodní záchranné službě Českého červeného kříže. Zjistíte také, jak se připravují pro výkon své práce hasiči-lezci. Dále přinášíme informace z odborné konference krizové připravenosti Dny IZS s podtitulem Zdravotnictví a krizové situace. V Rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ se dočtete, o cyklu seminářů Prevence katastrof. Nové ochranné kukly pro seniory OK - 2015, které chrání před účinky chemických látek. V INFORMACÍCH představíme obecně prospěšnou společnost Popálky, která pomáhá popáleným lidem a jejich blízkým, aby se vyrovnali s úrazem a co nejdříve se vrátili k běžnému životu. Dále také Interaktivní vzdělávací centrum na stanici Kolín. 

Pátek 13. se všeobecně považuje za nešťastný den. Hasiči z celé České republiky se proto různými preventivními akcemi snaží tuto pověru vyvrátit. Česká asociace hasičských důstojníků ve spolupráci s hasičskými záchrannými sbory krajů již tradičně vyhlašuje tyto dny jako Dny požární bezpečnosti. V letošním roce jsou v kalendáři pátky třináctého dva. Na které datum Den požární bezpečnosti připadl tentokrát? Na 13. dubna 2018.

Hlavním tématem Dne požární bezpečnosti pro letošní rok organizátoři zvolili Vzděláváním k bezpečnosti. Osvěta je jedním z hlavních úkolů HZS ČR. Jeho příslušníci se nevěnují jen dětem, ale pozornost zaměřují na všechny generace obyvatel České republiky, učitele nebo občany se specifickými potřebami. Cílem celé akce je zejména informovat veřejnost o práci hasičů, podtržení významu jejich činnosti formou propagace a předávání informací využitelných během předcházení požárům a jiným mimořádným událostem. Dále chtěli hasiči poukázat na to, že občan, který ví, jak se má chovat v případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události, může výraznou měrou přispět k záchraně života, zdraví nebo snížení materiálních škod.

Program pro děti, dospělé i seniory
K akci se různou formou připojili profesionální hasiči téměř ze všech krajů naší republiky i někteří dobrovolní hasiči například z obce Benešov nad Černou v Jihočeském kraji, Hrabyně v Moravskoslezském kraji nebo Tuklaty ve Středočeském kraji. Většina stanic profesionálních hasičů otevřela brány pro širokou veřejnost. I přes nepříznivé počasí v některých částech republiky přišly tisíce návštěvníků z řad školáků i veřejnosti, aby si prohlédly požární techniku a ukázky činnosti hasičů. Pro děti organizátoři připravili stánky s preventivními informacemi v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Největší zájem a nadšení projevovaly děti během prohlídky požární techniky, při absolvování různých soutěží s hasičskou tématikou nebo při zkoušení dětského TFA (Toughest Firefighter Alive – Nejtvrdší hasič přežije). Na některých stanicích hasiči četli nejmenším dětem hasičské pohádky. Naopak pro nejstarší generaci na řadě míst proběhly přednášky na téma vznik požáru, správné chování při mimořádných událostech nebo se senioři dozvěděli informace o detektorech požáru a jejich použití.

V Ústeckém, Zlínském a Jihomoravském kraji hasiči představili nový vzdělávací projekt Hasiči pro školy. Projekt zacílili na žáky základních škol a jejich učitele. Prostřednictvím interaktivních prezentací doplněných videoukázkami, fotografiemi a úkoly zábavnou formou přibližují problematiku ochrany člověka, jeho života, zdraví a majetku. V Brně se hasiči zapojili také do festivalu Open House Brno 2018, kdy umožnili omezenému počtu přihlášených návštěvníků ve čtyřech organizovaných skupinách prohlídku stanice v ulici Lidická. Účastníci akce si mohli prohlédnout, jak to u hasičů funguje. Seznámili se s historií profesionálních hasičů v Brně a také s historií stanice. Poté následovalo stručné seznámení s organizací výjezdů hasičů a požární technikou. V závěru prohlídky měli návštěvníci možnost nahlédnout do zázemí hasičů. Na vlastní oči tak mohli vidět místa, kde se hasiči nejen stravují a odpočívají, ale navštívili i jejich tělocvičnu a posilovnu. Pověstnou třešinkou na dortu byla možnost rozhlédnout se ze střechy stanice po okolí a brněnském městském parku Lužánky. V Moravskoslezském kraji měli návštěvníci v rámci Dne požární bezpečnosti vstup zdarma do Hasičského muzea města Ostravy, čehož využila přibližně stovka příchozích. Pro změnu v opavském charitativním stacionáři Mraveneček zorganizovali taktické cvičení zaměřené na požár šatny s vyhledáváním a evakuací tělesně postižených osob. V Pardubickém kraji připravili hasiči pro širokou veřejnost celodenní akci v Atriu Palác Pardubice. Zaměřili se zejména na témata, jak se zachovat při požáru vozidla, jak předejít požáru v domácnosti nebo co udělat během dopravní nehody. K vidění byl i speciální automobil určený pro vyšetřovatele příčin vzniku požárů. Velkým lákadlem byly i doprovodné instruktážní filmy s hasičskou tématikou. Téměř ve všech krajích hasiči opět vyjeli s rozměrnou technikou do ulic a ověřovali jejich průjezdnost. Cílem bylo upozornit řidiče zaparkovaných vozidel na nemožnost průjezdu požárních automobilů a v případě požáru neefektivní provedení zásahu. Ve Středočeském kraji měli dokonce hasiči na autech heslo: Parkujte ohleduplně! Když jde o život, tak přeparkovat nestihnete!

Zájem veřejnosti o práci hasičů
Do organizace těchto různorodých akcí se zapojilo mnoho profesionálních i dobrovolných hasičů a navštívilo je více jak 30 000 dětí i dospělých včetně hendikepovaných spoluobčanů. Pozitivní odezva účastníků potvrdila, že jsou pro ně podobné akce zajímavé a že se o činnost hasičů i ostatních složek integrovaného záchranného systému zajímají. Pátek 13. možná odradil pověrčivé od návštěvy stanic, ale ti, co se odradit nenechali, získali nové poznatky o různorodé práci hasičů, jejich výstroji a vybavení. Příští Den požární bezpečnosti se bude konat v září roku 2019.


Ing. Jaroslav ČERNÝ, Česká asociace hasičských důstojníků, foto archiv HZS Pardubického kraje a SDH Benešov nad Černou

vytisknout  e-mailem