Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVI ČÍSLO 9/2017

Rubrika POŽÁRNÍ OCHRANA přináší získané poznatky z měření hloubky kalcinace a praktického provedení. Letiště Praha, a.s., v letošním roce zakoupilo dva nové letištní speciály –Rosenbauer Panther. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM informujeme o spuštění systému eCall – celoevropského systému automatického tísňového volání z vozidla. Dále o Koncepci psychologické služby HZS ČR pro období 2017-2025. V Rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ se dočtete o cvičení orgánů krizového řízení pod názvem „EVI – EVA 2017“ v Temelíně. Záměrem cvičení bylo ověřit odstranění nedostatků uvedených ve vyhodnocení cvičení „ZÓNA 2015“. V této rubrice naleznete mimo jiné článek o vzniku tzv. Bílé knihy o bezpečnosti veřejnosti, která se věnuje civilní připravenosti a ochraně obyvatelstva. V informacích máme další příběh Nadace policistů a hasičů. Prostor v tomto čísle byl věnován Františku Sofkovi, bývalému příslušníkovi HZS Kraje Vysočina, který utrpěl vážná zranění při výjezdu k zásahu. 

Směle se může srovnávat v současné době Hasičský záchranný sbor podniku Letiště Praha, a.s., (HZSP) s ostatními evropskými kolegy. Společně s velkým růstem dopravy i počtu přepravených osob, které Letiště Václava Havla Praha (letiště) v posledních letech zaznamenává, je modernizován i HZSP, což dokládá poslední velká investice v počtu téměř padesáti milionů korun, kterou provozovatel Letiště Praha, a.s., v letošním roce vynaložil na nákup dvou nových letištních speciálů – požární techniky. Ve stanici HZSP tak nyní stojí dva zcela nové automobily Rosenbauer Panther.

Historie
HZSP má na pražském letišti dlouhou historii. První písemná doložitelná zmínka je z května roku 1945. HZSP se tehdy nazýval Technická, požární a záchranná služba letiště Praha Ruzyně a disponoval dvěma automobily, které zůstaly po konci 2. světové války. Lze však předpokládat, že v organizované formě byla požární ochrana na letišti Praha­ Ruzyně zajištěna již v dřívějších letech, jelikož je s letectvím spjata od jeho počátků.
Původní stanici tvořila dřevěná budova s garáží pro dva automobily, denní místností, nocležnou, pozorovací věží, vlastní kotelnou a nacházela se v areálu Jih, tj. na starém letišti. Okolo roku 1960 pak proběhla rekonstrukce hangáru C v areálu Jih, v rámci které byly zbudovány nové prostory pro požární útvar, kde již bylo stání pro sedm vozidel, oddělená ohlašovna požárů a kanceláře denních pracovníků, pracovníků požární prevence a dílna techniků hasicích přístrojů. V roce 1968 byla ukončena výstavba stanice v areálu Sever nového letiště Praha­ Ruzyně, kam se přesunula většina útvaru a jeho techniky. Tato stanice začala fungovat jako centrální. Stanice na hangáru C byla označena jako pobočná a obsazena jedním družstvem. Tento stav trval dalších více než 30 let. Po roce 2000 začala výstavba nové pobočné a centrální stanice v podobě, jak ji známe nyní. Celý proces byl ukončen rokem 2006, kdy došlo k úplnému přestěhování do nové centrální stanice.

Současnost
Nyní má sbor celkem 92 zaměstnanců, kteří slouží ve čtyřech směnách po 12 hodinách. Sboru velí již 18 let Josef Kadlec, který k letištním hasičům nastoupil před třiatřiceti lety. Na každé směně je minimálně 15 hasičů a jeden velitel. Dvě družstva (1+5) jsou určena pro zásahy v leteckém provozu a jedno družstvo (1+3) pro zásahy v objektech. Všechny jednotky PO vyjíždějí v případě havárie většího rozsahu. V areálu letiště je jedna hlavní stanice a jedna pobočná. Na hlavní stanici slouží 11 hasičů a velitel, na pobočné stanici u přistávací dráhy 24, která je nejvíce využívaná při leteckém provozu, slouží družstvo ve složení velitel a dva hasiči (1+3). Druhá pobočná stanice bude součástí plánované výstavby nové paralelní dráhy.

Činnost
V loňském roce vyjela jednotka HZSP celkem ke 368 zásahům, oproti roku 2015 se jednalo o 18% nárůst. Z celkového počtu loňských zásahů bylo nejvíce výjezdů k únikům nebezpečných látek, následovaly technické zásahy a dopravní nehody na komunikacích v blízkosti letiště. Do zásahů nejsou počítány plané poplachy, které mají dlouhodobě sestupnou četnost.
Hasební obvod HZSP sestává z oplocené a neveřejné části letiště mezi obcemi Kněževes a Dobrovíz a dále areálem, který je vymezen ulicí Lipská s charakterem rychlostní komunikace (spojuje dálnice D0 a D7) a dálnicí D6. Součástí hasebního obvodu jsou také vagónové stáčiště LPH a sklad LPH v obci Kněževes a budova Řízení letového provozu v obci Jeneč. V případě letecké nehody mimo letiště jednotka zasahuje ve čtverci 5 x 5 km okolo letiště, provozně i dále. Vzhledem ke své dislokaci na hranici Středočeského kraje a Hlavního města Prahy je jednotka PO využívána i mimo tento hasební obvod a úzce spolupracuje s HZS hl. m. Prahy a HZS Středočeského kraje.
Umístění obou stanic je v neveřejné oplocené části letiště, aby byl zajištěn přímý výjezd do pojezdového systému. Pro výjezd mimo tento areál má jednotka PO vytvořenu vlastní bránu. Zásahová činnost je tedy rozdělena na letecký a neletecký provoz. V leteckém provozu se jednotka řídí leteckými předpisy, které jsou odlišné od předpisů požární ochrany, např. stanovený zásahový čas, zásoba pěnidla atd. I z těchto důvodů mají hasiči na stanicích dvě odlišná zvuková znamení poplachu. „Tento systém se nám léty praxe opravdu osvědčil,“ upozornil velitel jednotky HZSP Josef Kadlec.
Na letišti sídlí nejenom jeho provozovatel, ale i mnoho dalších státních institucí a externích organizací. Je tedy nutná oboustranná spolupráce, která je řešena smluvními vztahy. Dalším specifikem letiště je systém řízení pohybu letadel (vzdušný prostor, pojezdový systém) spravovaný státním podnikem Řízení letového provozu, který vyhlašuje HZSP jednotlivé poplachy v leteckém provozu a dále povoluje jednotkám PO vstup do pojezdového systému. V případě rozsáhlé mimořádné události (např. požár letadla, zásobníků LPH apod.) spolupracuje HZSP s jednotkami HZS hl. m. Prahy a HZS Středočeského kraje. V takových případech velí události velitel HZSP. Jedním z cílů této spolupráce je, aby byl provoz letiště minimálně omezen.
Letiště Praha, a.s., také zajišťuje stálou lékařskou službu, která je organizačně začleněna pod HZSP, ale má vlastní prostory a systém řízení. Tato služba je v denních hodinách zajištěna jedním sanitním vozidlem s rychlou lékařskou pomocí a jedním sanitním vozidlem s rychlou zdravotnickou pomocí. V nočních hodinách slouží pouze rychlá lékařská pomoc. Součástí stálé lékařské služby je i ordinace první pomoci. V dohledné době bude na letišti navázána spolupráce se ZZS hl. m. Prahy, která má v areálu Jih své výjezdové stanoviště. Kromě toho je v tomto areálu i stanoviště letecké služby Policie ČR, kde slouží společně se záchranáři také hasiči HZS ČR.

Operační středisko
Součástí HZSP je operační středisko, na kterém slouží 10 hasičů spojařů ve čtyřech směnách po dvou zaměstnancích. Poskytuje operační a informační podporu veliteli zásahu a je ohlašovnou požárů celého letiště, tzn. všech firem, které v areálu letiště působí. Mimo jiné systémy je na operační středisko svedena elektronická požární signalizace, kterou jsou vybaveny všechny budovy v areálu letiště a středisko je propojeno s ostatními provozními a bezpečnostními dispečinky letiště, operačními středisky HZS ČR a Řízením letového provozu. Díky tomu je vyhlašován HZSP poplach bez zbytečných zdržení.
„U některých případů také úzce spolupracujeme se stálou lékařskou službou, protože stoupá počet případů, kdy zde letadla neplánovaně přistávají kvůli zdravotním problémům některého z pasažérů,“ uvedl Josef Kadlec.
Protože areál letiště je velice rozhlehlý, například Terminál 1 má přibližně 3 500 místností, je půdorys objektů digitalizován a převeden do mapových podkladů, a to včetně rozmístění a označení čidel EPS. Hasiči jsou tak při výjezdu schopni podle mapových podkladů přesně určit, kde mají zasahovat. Pro výjezd mimo areál letiště je jednotka HZSP vybavena tabletem s aplikací RescueNavigator Profi s možností zadávání místa zásahu přímo z KOPIS HZS hl. m. Prahy.

Specializace hasičů
HZSP má své zaměstnance vyškolené pro různé specializace. Má k dispozici zázemí pro chemickou službu, technickou službu i strojní službu. Strojníkem je téměř každý hasič, vyjma některých velitelů a techniků služeb. Jednotka HZSP má k dispozici vyškolené družstvo specializované na operace spojené s vyprošťováním nepohyblivých letadel – družstvo DAR (Disabled Aircraft Recovery). Jde o skupinu školenou na letišti ve Frankfurtu nad Mohanem, která má celkem 20 členů. Skupina se aktivuje podle potřeby v rámci vypracovaného svolávacího plánu Letiště Praha, a.s., toto družstvo zasahuje v rámci smluvních dohod i mimo svůj areál, a to i za hranicemi ČR.
„Jako praktické cvičení bereme i naši pomoc při vyprošťování kamionů nebo velkých jeřábů, k nimž je naše skupina také povolávána,“ uvedl Josef Kadlec.

Požární nebezpečí
Objektů s velkým potenciálem požárního nebezpečí je v hasebním obvodu HZSP několik. V areálu pražského letiště jsou objekty zařazené do 3. stupně požárního nebezpečí. Jde o hangáry na opravu letadel, chemické sklady, provoz skladování a distribuce LPH. V samotných letadlech se nachází minimální rezerva dvou tun paliva, přitom nejběžnější letadlo na Letišti Václava Havla Praha Airbus A 320 má nádrže na 28 t paliva, které jsou pro dálkové lety plné.
„Na letišti platí jedna zásada – nejdříve zachránit životy lidí a následně hasit letadlo. Naším prvotním úkolem je proto ochlazování trupu letadla, aby mohli cestující opustit stroj. Při zásahu to většinou probíhá tak, že dva zásahové automobily ochlazují trup a dva hasí požár letadla. Nejvíce katastrof potenciálně vzniká při přistání a vzletu letadla a při špatném přistání může dojít i k proražení nádrže, proto zásahová vozidla musí v co nejkratší době zahasit rozlité palivo,“ vysvětlil Josef Kadlec.
Trup letadel by měl podle výrobců odolávat 180 sekund, než prohoří. To je stěžejní časový úsek, od nějž se odvíjí i maximálně tříminutový interval, ve kterém musí proběhnout vše od nahlášení události až po aplikaci 50 % předepsaných hasiv. Snahou jednotky pak musí být dosažení minimálně dvou minut. Tomu je uzpůsobeno rozmístění požárních stanic i enormní výkony speciální požární techniky pro letiště. Nové Panthery jsou například schopné dostříknout do vzdálenosti 90 metrů, aby mohly ochlazovat celý trup letadla, a jezdí rychlostí až 115 km v hodině.
Dále jsou na letišti rizika spojená s velkým množství osob, které nemají znalost místního prostředí, s pohyby letadel a v neposlední řadě i rizika vyplývají ze světové situace (terorismus, vysoce nakažlivé nemoci atd.).

Současný stav leteckého provozu
Letecký provoz na Letišti Václava Havla v Praze z dlouhodobého pohledu roste, tím se snižují časové rozestupy mezi startujícími a přistávajícími letadly. To znamená, že počet pohybů (buď vzlet, nebo přílet letadla, což je nejrizikovější část letu z pohledu záchranné a požární služby) také roste a mění se v průběhu roku. V letošním roce je očekávané množství odbavených cestujících přes 14 miliónů.
V současné době jsou na základě těchto parametrů připraveny projekty na rozšíření kapacity letiště. V plánu je výstavba nového centrálního odbavení cestujících i nová letová dráha a s tím související stavby.
Letiště Václava Havla Praha splňuje podmínky nejvyššího požadavku na požární kategorii letiště podle mezinárodních leteckých předpisů, tj. požární kategorii 10. Díky tomu na letišti každý den přistává největší sériově vyráběné dopravní letadlo Airbus A380.

Nábor nováčků
Oproti většině podnikových sborů, kde je zájem spíše o „hotové“ hasiče s praxí, volí letištní HZSP jinou cestu.
„Zajímáme se absolventy oborů požární ochrany se zaměřením na požární techniku. Také je pro nás důležitá alespoň základní znalost anglického jazyka. Zájemce si proto tipujeme už na středních školách a nabízíme jim zdarma exkurze, týdenní stáže, a pokud je vybraný člověk pro nás vhodný, informujeme jej o probíhajících výběrových řízeních na volná pracovní místa. Důvodem je předpoklad absolvování nástupního odborného výcviku nebo kurzů strojní služby.
Po zkušební době absolvuje uchazeč přezkoušení ze základních znalostí a v prvním roce musí dále absolvovat sérii zkoušek se zaměřením na odbornou znalost (hasební obvod, specifika leteckého průmyslu atd.) a vybranou požární techniku. Absolvováním těchto zkoušek se po roce stává strojníkem II. V následujícím období se strojník musí naučit zacházet s veškerou letištní technikou včetně hlavních zásahových automobilů a výškové techniky. Splněním těchto požadavků se po dvou letech stává strojníkem III a může absolvovat speciální výcvikové polygony v zahraničí. Odbornost některých strojníků je pak rozšířena např. o vazačské a jeřábnické zkoušky, práci s manipulátorem, řidičské oprávnění pro skupinu D a jiné specializace,“ uvedl velitel HZSP.

Prevence
Kromě systému EPS jsou rizikové provozy zajištěny i SHZ. Jedná se například o terminály, kde je vodní SHZ, centrální sklady LPH s pěnovým SHZ nebo hangáry, kde se vyskytují plynové i vodní SHZ. Na letišti se také vyskytuje více než 3000 hasicích přístrojů různých velikosti (od 2kg do vozidel, po 50kg na plochách). Pro jejich plnění a revize je vyškolen a určen jeden zaměstnanec HZSP, který také úzce spolupracuje s oddělením požární prevence letiště.
„Součástí naší práce je mimo jiné i zajištění revizí stabilních hasicích zařízení a kontrola jejich provozuschopnosti. Chceme mít pod přímým dohledem věci, které patří k požární ochraně letiště,“ tvrdí Josef Kadlec.
Všechny veřejné prostory letiště jsou také sledovány kamerami, které jsou svedeny na operační středisko HSZP.

Hasební látky
Pro hašení používá HZSP vodu, těžkou pěnu AFFF (tvořenou standardně na proudnici nebo systémem přimísení tlakového vzduchu – CAFS systém) nebo hasební prášek. Vzhledem k tomu, že je předpoklad potřeby velkého množství hasiv, je HZSP vybaven dvojnásobným množstvím předepsaných hasiv (požadavek leteckých předpisů). S tím souvisí, že z důvodů zajištění nepřerušené dodávky vody pro plnění požární techniky se využívají nádrže umístěné pod oběma stanicemi. Tyto nádrže jsou vybaveny systémem rychlého plnění automobilových cisteren (chrlice).

Výcvik
Zaměstnanci HZSP absolvují výcvik na několika úrovních. Krom standardní teoretické a praktické odborné přípravy a odborných kurzů HZS ČR absolvuje jednou týdně ve čtvrtek sloužící směna noční námětové cvičení. Dále má HZSP uzavřeny smlouvy s jednotlivými subjekty, podle nichž se jednou za rok uskuteční v jejich prostorech cvičení jednotek PO (12 až 14 cvičení za rok). V neposlední řadě provádí HZSP minimálně jedno velké součinnostní cvičení se složkami IZS za rok a jedno cvičení pro DAR skupinu. Jednotka HZSP se také účastní cvičení složek IZS a jednotek HZS ČR. Pro prověření zaměstnanců HZHP se plánovaně provádějí prověřovací cvičení. Součástí výcviku je i absolvování zahraničních výcviků na polygonech tzv. live­ fire, na kterých si mohou na reálných modelech letadel prakticky prověřit své znalosti a taktiku hašení.

Nové Panthery IV. generace
Obnova techniky HZSP je plně hrazena prostředky Letiště Praha, a.s., bez využití dotací.

Technicko­ taktické parametry nové techniky Rosenbauer Panther

 • typ 36.700
 • druh pohonu 6x6 permanentní
 • stoupavost 50 %
 • přípustná celková hmotnost vozidla 36000 kg
 • maximální rychlost deklarovaná 115 km/hod
 • zrychlení z 0 na 80 km/h za 34 s
 • motor Volvo TAD1662VE (norma EURO 5) – šestiválcový řadový motor o objemu 16,1 l
 • výkon motoru 515 kW
 • točivý moment 3 100 NM
 • převodovka Twin Disc TD61-1179 (automatická šestirychlostní + reverz)

Kapacita

 • voda: 12 500 l nádrž (plastová polypropylen s vlnolamy, vytápěná 230 V/2,5 kW regulovatelná termostatem)
 • pěna: 1500 l nádrž (plastová polypropylen)

Čerpadlo

 • označení Rosenbauer N 80
 • jednostupňové
 • výkon (jmenovitých hodnot 3 m geodetické sací výšce a 10 bar) 8000 l/min
 • provozuschopnost od -15° do +50° okolního vzduchu

Přiměšovač

 • Rosenbauer ND­ FIX MIX 2.0
 • nastavitelný stupěň přimíšení 1%, 3%, 6%

Hydraulické rameno HRET (Hi Reach Extendable Turret)

 • maximální pracovní výška 16,5 m
 • maximální vyložení 11,4 m
 • ovládací joystick (jednoruční operace), 3 předprogramované polohy
 • rozsah otáčení ±30° horizontálně vlevo/vpravo

Monitor (umístěný na HRET)

 • rozsah otáčení ±90° horizontálně vlevo/vpravo
 • rozsah otáčení ±90° vertikálně nahoru/dolů
 • maximální průtok 6000 l/min (100% výkon)
 • snížený průtok 3000 l/min (50% výkon)
 • dostřik (přepravní poloha) 90 m maximálně bez účinku větru (100% výkonu)
 • dostřik (přepravní poloha) 65 m maximálně bez účinku větru (50% výkonu)
 • dostřik (rozložený HRET) 80 m maximálně bez účinku větru (při hasebním výkonu 3800 l/min)
 • dostřik (rozložený HRET) 65 m maximálně bez účinku větru (při hasebním výkonu 1900 l/min)

Přední monitor

 • hasební výkon 1500 l/min při 16,5 bar
 • dostřik 60 m bez účinku větru
 • rozsah svislý -30° až 70°

Práškové zařízení

 • výrobce Minimax
 • označení PLA 250
 • obsah hasiva 250 kg
 • hnací plyn – dusík
 • možnost aplikace do předního a horního monitoru tzv. Hydro­ chem
 • ruční útočné vedení – 30 m hadice s výkonem 2,5 kg/s

Světelný stožár

 • výrobce Fireco
 • výkon 4× 43 W LED

Vlastní elektrogenerátor (přímo od vozidla, ne elektrocentrála)

 • výrobce Rosenbauer
 • označení EPS XS
 • napětí 400/230 V
 • výkon 9 kVA

U nově pořízených Pantherů chybí průbojný hrot Stinger, který se využívá pouze u ojedinělých případů a vzhledem k tomu, že již zařízením na jednom Pantheru starší generace HZSP disponuje, byla nyní dána přednost vyšší efektivitě hašení, tj. instalaci systému hydro­ chem (současné hašení pěna a prášek). Tento systém hašení umožňuje současně aplikovat jak prášek (vstupuje do chemické reakce hoření a zastavuje ji), tak těžkou pěnu (chladící a izolační účinek). Při standardních postupech není možné používat pěnu a prášek kvůli své vzájemné reaktivitě (prášek porušuje strukturu pěny). V případě systému hydro­ chem je prášek unášen středem proudnice a je součástí pěny. Toto je také jediný způsob, jak lze hasební prášek transportovat na velké vzdálenosti. Systém je ideální pro hašení např. motorů, kdy dochází k nasávání hasiva do prostoru hoření.

Rameno HRET
Rychlost zdvihu ramene je minimálně o polovinu rychlejší oproti předešlé generaci. Ovládání ramene je zjednodušeno lepší organizací ovládacích prvků na ovládacím joysticku.

Noční vidění
Automobily jsou vybaveny termokamerou, která slouží jak pro zásahovou činnost (určení ohniska požáru), tak v případě složeného ramene i jako nočního vidění při jízdě. Z tohoto důvodu je výstup z kamery promítán před sedadlo řidiče. Tím je splněn požadavek UCL na zajištění nočního vidění na zásahových automobilech.

Osvětlení
Osvětlení automobilu je provedeno technologií LED, a to včetně osvětlovacího stožáru. To snižuje nároky na odběr elektrické energie, prodlužuje životnost světel a zvyšuje viditelnost.

Zbarvení
Nové Panthery mají ještě jednu zvláštnost, poprvé nebudou upraveny do červenobílé, popř. červené barvy, ale na základě požadavku Úřadu civilního letectví, předpisu L 14 a světových trendů pro zajištění co nejlepší viditelnosti automobilů, jsou v signální žluté barvě.

Servis požární techniky
Jedním ze zaměstnanců HZSP je i technik strojní služby, který je vyškolen firmou Rosenbauer pro servis a diagnostiku těchto vozidel, což je pro HZSP velkým přínosem.
K požární technice náleží sedm kontejnerů a šest přívěsů s různým určením. Dále HZSP disponuje autobusem, osobními automobily, druhou nepožární plošinou a valníkem, vyprošťovacími prostředky (sady Lukas eDraulic, Holmatro Core, vaky Vetter a Veber), čerpadly, vysoušeči a dalšími prostředky.

Budoucnost
Kromě zmiňovaných stavebních plánů (druhá pobočná stanice) a obnovy požární techniky podle řádu Strojní služby, používání nejmodernější techniky (tablety, termokamery, detektory), jde letištní hasičský sbor vpřed i v jiných oblastech.
„Máme navázánu velmi úzkou spolupráci s MV­ generálním ředitelstvím HZS ČR a HZS hl. m. Prahy a HZS Středočeského kraje. Kromě toho jsme také stálými členy zahraničního výboru CTIF pro letištní hašení a zapojujeme se do mezinárodního projektu CAPSCA, který se zabývá řešením situací s biologickými riziky na letištích. Ačkoliv v evropském měřítku nedosahujeme objemu největších letišť, stále se v oblasti provozní bezpečnosti snažíme udržovat naši vysokou úroveň, která je srovnatelná s vyspělými letišti.“ dodal velitel HZSP Josef Kadlec.


kpt. Mgr. Jana KEMROVÁ, Lenka NOVÁKOVÁ, foto archiv HZS Letiště Praha, a.s., autorky

vytisknout  e-mailem