Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVI ČÍSLO 12/2017

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA dočtete o požáru výrobních a skladovacích hal v Kopřivnici. Dozvíte se o CFD modelování v požární vědě a inženýrství. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM přinášíme další novinky chemické služby VII. Dočtete se o taktickém cvičení VLAK 2017. V rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ informujeme o taktickém cvičení složek integrovaného záchranného systému v bytovém komplexu Alzheimercentra a Senior domu. Dále o podzimních lesních požárech v Evropě a návrhu změn v mechanismu CO Unie. Nebo také o tom, jak vodohospodáři vyvíjejí nové metody ochrany vody. Ve dnech 14. a 15. září 2017 šestý ročník mezinárodní konference Krizové řízení a řešení krizových situací. V informacích se dozvíte o jmenování ředitele HZS Moravskoslezského kraje do generálské hodnosti. Zmíníme o Dni požární bezpečnosti 2017. Příloha časopisu - Vyznamenání u příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu. 

Začátkem října letošního roku se ve Zbirohu uskutečnilo třetí pracovní setkání psovodů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS). Srazu se zúčastnilo celkem čtyřicet devět psovodů z devíti sborů dobrovolných hasičů z celé České republiky a také řada hostů, pomocníků a lektorů.

První jednotku psovodů založili hasiči v roce 2000 v Hejnicích. Zakládajícím velitelem družstva byl František Schejbal – velitel psovodů a odborný konzultant ústřední odborné rady represe SH ČMS. V současné době je v České republice deset družstev psovodů, které konstruktivně spolupracují – ať už při pořádání tréninků, přezkoušení nebo přímo během pátracích akcí ve spolupráci s Policií ČR a tří celorepublikových pracovních setkání psovodů. Pracovní náplň třetího setkání psovodů probíhala formou nabídky. Účastníci si mohli při vyplňování přihlášky vybrat z celkem osmi pracovišť – sutinové vyhledávání, plošné vyhledávání motivační, plošné vyhledávání ve dvou sektorech, práce se psy ve výšce s využitím lezeckého trenažéru, základy neodkladné péče a kardiopulmonální resuscitace, první pomoc psům a seminář „odměna a trest“ v záchranářském výcviku. Následně organizátoři každému vytvořili individuální program na celý víkend. Nácvik sutinového vyhledávání se uskutečnil v objektu pivovaru Švabín. Byly naplánované úkoly jak pro mladé psy­ začátečníky, tak pro psy připravené na zásah. Akce se zúčastnilo několik psů s platným atestem „sutiny“ MV­ generálního ředitelství HZS ČR či na něj nominovanými. Žádný robot nebo umělý detektor pachu dosud psy v sutinách nedokáže nahradit. I v moderní době jsou to právě psi, kteří dokážou nejefektivněji najít v sutině zavalenou osobu. Základem je schopnost pohybu po sutině, dobrý čich a značení lidského pachu štěkáním.

Příprava psovoda i psa
Motivační vyhledávání se odehrávalo v nedalekém lesním porostu. Účastnili se ho převážně psovodi se štěňaty a mladými psy. Ti, kteří se připravují k pátrání v plochách, si mohli sami sebe vyzkoušet na vytyčených sektorech v obtížném lesním terénu. Ne každému se podařilo najít v časovém limitu třicet minut oba uložené figuranty. Stanoviště, na kterém si psovodi mohli zlepšit práci se psy ve výšce, bylo na lezeckém trenažéru v areálu Záchranného útvaru HZS ČR. Smyslem tohoto nácviku je připravit psa i psovoda na případný přesun za pomoci lezecké techniky. Pes by měl přesun ve speciálním postroji snášet bez známek paniky a hlavně by měl být schopný okamžitě po ukončení přesunu pracovat – pátrat po zavalených osobách. V přednáškových místnostech probíhaly tři semináře. Josef Synáč, DiS., ze Sboru dobrovolných hasičů Blovice a Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje psovodům předvedl základy neodkladné péče a kardiopulmonální resuscitace. Zuzana Wildnannová seznámila psovody se základy první pomoci psům. Kateřina Jančaříková vedla seminář „Odměna a trest v záchranářském výcviku“.

Ve stanu se psím přítelem
Součástí pracovního setkání byl i sobotní slavnostní nástup za účasti vedoucího ústřední odborné rady represe Bc. Roberta Kučery a předání jmenovacích dekretů velitelům družstev psovodů a koordinátorce zahraničních misí. Pořadatelé zajistili ubytování v budově Záchranného útvaru HZS ČR. Někteří účastníci ovšem našli zázemí v připravených stanech, aby mohli být se svými psy. Akce by se v této kvalitě nemohla uskutečnit bez podpory sponzorů. Hlavními byly Plzeňský kraj, který setkání finančně podpořil, a Hasičský záchranný sbor ČR, jenž poskytl zázemí a vybavení. Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR pro změnu věnovala dárky účastníkům, společnost Colloredo­ Mannsfeld umožnila přístup do lesních terénů a Švabín uvolnil objekt bývalého pivovaru. Pořádající jednotkou této akce byl Sbor dobrovolných hasičů Zbůch v čele s velitelem družstva záchranné kynologie Pavlem Sudzinou.


Kateřina JANČAŘÍKOVÁ, Pavel SUDZINA, SDH Zbůch, foto Zdeněk MALÁK, SDH Zbůch, Jana PLÍVOVÁ, SDH Hejnice
 

vytisknout  e-mailem