Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Plukovník Drahoslav Ryba pro Nadaci policistů a hasičů

Dnes 6. prosince 2012 se generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR plk. Ing. Drahoslav Ryba zúčastnil zasedání správní rady Nadace policistů a hasičů. Při této příležitosti vzpomněl na hasiče, kteří položili životy nebo zemřeli na následky těžkých zranění při výkonu služby. Za posledních deset let jich bylo osmnáct.  

Prohlídka historické požární techniky ve ZbirohuProhlídka historické požární techniky ve Zbirohu
Ocenil práci nadace a vyzdvihl její aktivity, které pomáhají  tomu, aby se na tyto hrdinské činy nezapomínalo. „Prvořadým úkolem Hasičského záchranného sboru ČR je chránit životy, zdraví a majetek našich občanů a záchrana životů patří vůbec mezi naše nejdůležitější poslání. Hasiči pokaždé, když vyjíždějí k zásahu, nemají jistotu, že se vrátí ve zdraví. Přesto ale jdou a pomáhají. O to smutnější je, když se některý z nich nevrátí domů, kde na něj čeká žena a děti. Jsem proto rád za každou pomoc, kterou takové rodině můžeme poskytnout.“  Řekl plk. Ryba.
 
Bezprostředně po zasedání správní rady proběhla také vánoční besídka, na které byly předány dárky více než šedesáti dětem po zahynulých policistech a hasičích při výkonu služby a těžce tělesně postiženým bývalým policistům a hasičům, kteří svá zranění utrpěli při plnění služebních úkolů. Toto předvánoční setkání se stalo již tradicí. Každoročně se rodiny schází na dvoudenním nadačním adventním pobytu v Praze. I letos byl pro ně připraven bohatý program. Dne 5. 12. kromě pietního aktu u pomníku padlých policistů a hasičů v Muzeu Policie ČR proběhl i slavnostní koncert v Národním domě na Vinohradech, při kterém vystoupila Hudba Hradní stráže a Policie ČR se svými sólisty. Zpívala Jitka Zelenková, j.h. a Dětský pěvecký sbor Harmonie Kraslice a GymsoChoir. V průběhu večera proběhl také křest knihy „Nadace policistů a hasičů – vzájemná pomoc v tísni 2002 - 2012“, kterou pokřtili zakladatelé nadace a křest prezentačního DVD..
 
Prohlídka moderní záchranářské techniky ve ZbirohuProhlídka moderní záchranářské techniky ve Zbirohu
Rodiny si dále prohlédly předvánoční Václavské a Staroměstské náměstí, děti si moc užily návštěvu Expozice požární ochrany HZS ČR ve Zbirohu. Na besídce v Kongresovém sálu Ministerstva vnitra obdrželo každé dítě a každý těžce tělesně postižený kromě dárků také peněžitý dar.
 
Nadace policistů a hasičů funguje již 10 let a pomáhá zlepšit životní podmínky dětí policistů a hasičů, kteří zemřeli při výkonu služby, v přímé souvislosti s ní nebo pro její výkon a bývalých policistů a hasičů těžce tělesně postižených následkem zranění utrpěného v přímé souvislosti s výkonem služby. V současné době Nadace poskytuje podporu 66ti dětem ze 40ti rodin.  Nepřispívá však jen materiálně, pomáhá také v řešení těžkých životních situací a při výchově dětí „nadační rodiny“. Pomáhá jim v zařazení se do plnohodnotného života ve škole a ve společnosti (měsíční spoření, pojištění, školní a studentské aktivity). Pořádá také letní a zimní ozdravné pobyty rodin doma i v zahraničí, organizuje pravidelná setkání a dvoudenní nadační setkání v Praze.
 
Od roku 2004 se nadace stará také o 45 těžce tělesně postižených bývalých policistů a hasičů. Umožňuje jim setkávání s bývalými kolegy, poskytuje právní a psychologickou pomoc. Dále organizuje společné ozdravné pobyty a lázeňské léčebné pobyty v tuzemsku i v termálních lázních v Maďarsku. Poskytuje také materiální a finanční pomoc pro postižené.
V roce 2011 byla poskytnuta finanční pomoc přes 4 miliony korun.
 
I po deseti letech svého fungování je Nadace policistů a hasičů – vzájemná pomoc v tísni stabilizovanou, prospěšnou, společensky respektovanou neziskovou organizací s jasně definovanou činností, která převážnou část finančních darů získává od policistů, hasičů a občanských zaměstnanců Ministerstva vnitra, s průhledným hospodařením a s každoročním vyjádřením auditora "bez závad".
 
   
kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí
 
MV-generální ředitelství HZS ČR
Tel.: 950 819 944
Mobil: 602 215 142

e-mail:nicole.zaoralova@grh.izscr.cz

vytisknout  e-mailem