Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Seznam zkratek

Některé zkratky používané u Hasičského záchranného sboru
Zkratka Význam Na serveru www.zkratky.cz
BRK Bezpečnostní rada kraje  
BRS Bezpečnostní rada státu https://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/brs/brs-uvod-3851/ 
CAS Cisternová automobilová stříkačka http://www.zkratky.cz/CAS/15583
CBRNE Chemical, Biological, Radio-logical, Nuclear, Explosive http://www.zkratky.cz/CBRNE/17441
CNP Civilní nouzová připravenost  
CO Civilní ochrana  
FKSP Fond kulturních a sociálních potřeb http://www.zkratky.cz/FKSP/12726
Generální ředitel  
HPK Havarijní plán kraje  
HZS Hasičský záchranný sbor http://www.zkratky.cz/HZS
CHS Chemická služba  
IAŘ Interní akt řízení  
IZS Integrovaný záchranný systém http://www.zkratky.cz/IZS/12827
JE Jaderná elektrárna  http://www.zkratky.cz/JE
JPO Jednotka požární ochrany  http://www.zkratky.cz/JPO/15503
JSVV Jednotný systém varování a vyrozumění  
KPK Krizový plán kraje  
KrÚ Krajský úřad  
Krajské ředitelství  
MV Ministerstvo vnitra http://www.zkratky.cz/MV/10548
MV-GŘ HZS ČR

Ministerstvo vnitra - generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru České republiky

 
OOBaKHP Pracoviště ochrany obyvatelstva a krizového havarijního plánování územního odboru HZS kraje  
OOP Osobní ochranné pomůcky  
OPIS Operační a informační středisko  
ORL Odlučovač ropných látek  
ORP Obec s rozšířenou působností  
OSM MV Odbor správy majetku Ministerstva vnitra  
PO Požární ochrana http://www.zkratky.cz/PO/15810
PPK Povodňový plán kraje  
PPN Posouzení požární nebezpečí  
RZ Registrační značka http://www.zkratky.cz/RZ/16706
SDH Sbor dobrovolných hasičů http://www.zkratky.cz/SDH/15229
SPD Státní požární dozor  
SSPM Systematizace služebních a pracovních míst  
TCTV Telefonní centrum tísňového volání  
ÚO Územní odbor  
VHP Vnější havarijní plán  
VyC Vyrozumívací centrum  
ZHP Zóna havarijního plánování  
Záchranný útvar http://www.hzscr.cz/zachranny-utvar-hzs-cr.aspx

 


6. 11. 2009 webmaster@hzscr.cz

vytisknout  e-mailem