Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Seznam zkratek

Některé zkratky používané u Hasičského záchranného sboru
Zkratka Význam Na serveru www.zkratky.cz
BRK Bezpečnostní rada kraje
BRS Bezpečnostní rada státu https://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/brs/brs-uvod-3851/ 
CAS Cisternová automobilová stříkačka http://www.zkratky.cz/CAS/15583
CBRNE Chemical, Biological, Radio-logical, Nuclear, Explosive http://www.zkratky.cz/CBRNE/17441
CNP Civilní nouzová připravenost
CO Civilní ochrana
DZP Dokumentace zdolování požárů
FKSP Fond kulturních a sociálních potřeb http://www.zkratky.cz/FKSP/12726
Generální ředitel
HPK Havarijní plán kraje
HZS Hasičský záchranný sbor http://www.zkratky.cz/HZS
CHS Chemická služba
IAŘ Interní akt řízení
IZS Integrovaný záchranný systém http://www.zkratky.cz/IZS/12827
JE Jaderná elektrárna  http://www.zkratky.cz/JE
JPO Jednotka požární ochrany  http://www.zkratky.cz/JPO/15503
JSVV Jednotný systém varování a vyrozumění
KPK Krizový plán kraje
KrÚ Krajský úřad
Krajské ředitelství
MV Ministerstvo vnitra http://www.zkratky.cz/MV/10548
MV-GŘ HZS ČR

Ministerstvo vnitra - generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru České republiky

OOBaKHP Pracoviště ochrany obyvatelstva a krizového havarijního plánování územního odboru HZS kraje
OOP Osobní ochranné pomůcky
OPIS Operační a informační středisko
ORL Odlučovač ropných látek
ORP Obec s rozšířenou působností
OSM MV Odbor správy majetku Ministerstva vnitra
PO Požární ochrana http://www.zkratky.cz/PO/15810
PPK Povodňový plán kraje
PPN Posouzení požární nebezpečí
RZ Registrační značka http://www.zkratky.cz/RZ/16706
SDH Sbor dobrovolných hasičů http://www.zkratky.cz/SDH/15229
SPD Státní požární dozor
SSPM Systematizace služebních a pracovních míst
TCTV Telefonní centrum tísňového volání
ÚO Územní odbor
VHP Vnější havarijní plán
VyC Vyrozumívací centrum
ZHP Zóna havarijního plánování
Záchranný útvar http://www.hzscr.cz/zachranny-utvar-hzs-cr.aspx


22. 3. 2019 webmaster@hzscr.cz

vytisknout  e-mailem