Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zázemí III - neinvestiční dotace na výdaje spojené se zajištěním Zázemí pro vyřizování žádostí o udělení dočasné ochrany a pro přidělování a koordinaci poskytování ubytování

za období od 1. září 2022 do 31. prosince 2022 

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „MV-GŘ HZS ČR“) vyhlašuje „Výzvu k podání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace na výdaje spojené se zajištěním Zázemí pro vyřizování žádostí o udělení dočasné ochrany a pro přidělování a koordinaci poskytování ubytování za období 1. září 2022 do 31. prosince 2022“ (dále jen „Výzva III“), a to v návaznosti na ustanovení § 6b odst. 3 zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. 198/2022 Sb. (dále jen „zákon č. 65/2022 Sb.“) a usnesení vlády České republiky ze dne 29. června 2022 č. 579, o dalších podmínkách a o rozsahu ubytování pro osoby s udělenou dočasnou ochranou a pro žadatele o udělení dočasné ochrany (dále jen „usnesení vlády č. 579/2022“).

Z dotačního titulu lze hradit provoz a činnost Zázemí (zřízeného vyšším územně samosprávným celkem; dále jen „kraj“) pro vyřizování žádostí o udělení dočasné ochrany a pro přidělování a koordinaci poskytování ubytování v rozsahu ustanovení § 6b odst. 3 zákona č. 65/2022 Sb. a části I. bod 1. Usnesení vlády č. 579/2022 (dále jen „Zázemí“).

Výzva k podání žádosti

vytisknout  e-mailem