Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zásady správného parkování k umožnění průjezdu záchranářů

Hasiči jsou zde pro nás 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. V případě, že potřebujeme jejich pomoc, okamžitě vyjíždějí. To, zda se však k nám včas dostanou, záleží i nás. 

Hasiči jsou zde pro nás 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. V případě, že potřebujeme jejich pomoc, okamžitě vyjíždějí. To, zda se však k nám včas dostanou, záleží i nás.

Každý řidič může k bezproblémovému zásahu hasičů přispět svým chováním, a to nejen při samotné jízdě tím, že správně a včas vytvoří volný jízdní pruh pro vozidla s právem přednosti jízdy, ale také při samotném parkování. I zde je důležité mít na paměti případný průjezd záchranářů.

Se zvyšujícím se počtem automobilů klesá počet volných parkovacích míst. Ulice jsou doslova přeplněné parkujícími automobily. Neukáznění řidiči parkují své vozy i na místech kde je to zakázáno a tím vystavují jak sebe, tak obyvatele ve svém okolí nebezpečí z prodlení při zranění, ohrožení života a také vyšším ztrátám na majetku.

Zejména na sídlištích ve městech mají hasiči problémy kvůli špatnému parkování vozidel přijet až na místo mimořádné události. Není výjimkou, že dojedou téměř až k místu požáru během několika minut, ale další cenné minuty ztrácejí na posledních stovkách metrů, kdy se hasičské cisterny a zejména dlouhá vozidla se žebříky musejí pomalu proplétat mezi špatně zaparkovanými vozidly. Někdy dokonce musejí hasiči takto zaparkovaná vozidla ručně přenášet mimo vozovku, aby si cestu uvolnili.

Jak můžeme hasičům pomoci?

 • parkujme pouze na vyznačených místech
 • parkujme tak, aby kolem vozidla zůstaly minimálně 3 metry šířky volné vozovky
 • neparkujme na nástupních plochách pro požární techniku (místo je označeno příslušnou dopravní značkou) ani těsně před vstupem do objektu
 • neparkujme před nadzemními a nad podzemními hydranty - fyzické osobě, která znemožní použití hydrantů, může být uložena pokuta
 • neparkujme v křižovatkách, v blízkosti křížení komunikací, zatáček a zúžení komunikací
 • preferujme parkování pouze podél jedné strany komunikace (slalom mezi zaparkovanými vozidly je obtížný).

  Jak jsme již uvedli, hasiči pomáhají při různých mimořádných událostech, při požárech, dopravních nehodách či živelních pohromách. Pro účinnou pomoc s sebou potřebují mít adekvátní vybavení, které přepravují ve velkých autech, a které musí dopravit co nejblíže k místu neštěstí.

   

  Dle statistiky vznikne v ČR ročně více než 300 požárů v domácnostech. Pro záchranu životů při požárech v objektech s celkovou výškou od 9 metrů používají hasiči automobilové žebříky a plošiny. Délka podvozku hasičského žebříku je až 12 metrů a maximální šíře pro vysunutí jeho podpěr je 5 metrů. Aby bylo možné tuto techniku na místě zásahu použít, je k tomu potřeba dostatečný prostor. Tento prostor se označuje jako nástupní plocha. U obytných domů, kde tyto nástupní plochy nejsou přímo vyznačeny, se hasiči snaží využít dalších vhodných míst jako například zpevněné chodníky či prostory před vstupními dveřmi. Aby se k těmto místům dostali, potřebují zde volný příjezd z komunikace.

  Co je nástupní plocha a jak ji poznat?

 • zpevněná a odvodněná plocha,
 • slouží k ustavení výškové techniky v případě požárního zásahu, kdy se hasiči potřebují dostat co nejblíže k zasaženému objektu, aby mohli evakuovat obyvatele či vést protipožární zásah vnější stranou budovy,
 • musí být označená dopravní značkou zákaz stání nebo zákaz zastavení s dodatkovou tabulkou “Nástupní plocha pro požární techniku” popř. “Požární plocha”apod.,
 • může být využívána i k jiným účelům (např. chodník pro pěší, obslužná komunikace nebo manipulační plocha), nesmí sloužit pro parkování nebo odstavení vozidel, která by bránila příjezdu a zásahu jednotek požární ochrany - fyzické osobě, která omezí nebo znemožní použití označených nástupních ploch pro požární techniku, může být uložena pokuta.

  Více se můžete dozvědět v klipu Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, který je v rámci kampaně Parkuj ohleduplně zaměřen na průjezdnost komunikací:  www.hzscr.cz/clanek/tri-metry-k-zivotu-novy-klip-videoprojektu-ocmu.aspx.

Dále hasiči k hašení požáru potřebují vodu. Tu si sice vezou v cisternách s sebou, ale většinou na celý zásah tato malá zásoba nestačí. K dalšímu zásobování vodou jim slouží nadzemní a podzemní hydranty. V jejich použití ale mohou bránit vozidla zaparkovaná těsně u hydrantu nebo na něm, nahrnutý sníh, složený materiál či jiné překážky.  

  Podzemní hydrant      

  Nadzemní hydrant

Hasiči si jsou vědomi nedostatku parkovacích míst, ale může jít i o váš život a majetek. I krátkodobě nevhodně zaparkované vozidlo může být příčinou toho, že hasiči nebudou včas tam, kde jsou potřeba. Jedno špatně zaparkované auto může znamenat několik zmařených lidských životů a milionové škody na majetku. Mějme prosím na paměti, že svým správných chováním výrazně usnadníme jejich práci.

vytisknout  e-mailem