Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Za poslední tři dny se počet požárů zdvojnásobil

11. 3. 2014 (Nicole Zaoralová) - Díky suchému počasí, které poslední týdny panuje v České republice, vyjíždějí hasiči často až k dvojnásobnému množství požárů.  

Téměř polovinu těchto požárů tvoří požáry lesního porostu a trávy. Například v neděli 9. března došlo v Českých Budějovicích k požáru suché trávy na ploše cca 40 x 100 metrů. Často také hoří popelnice a kontejnery. V přírodním prostředí se naštěstí zatím jedná jen o požáry menšího rozsahu, při nichž nedošlo k žádným ztrátám na životech. 
 
datum
počet požárů
požáry lesního porostu a trávy
8.3.
83
35
9.3.
116
53
10.3.
107
60
Dlouhodobý průměr je 51 požárů denně
 
.
Závažné požáry potrápily hasiče především včera, dne 10. 3. 2014. Zde je výčet těch největších:
 
 1. Kraj Vysočina - okres Žďár nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem. Jedna jednotka PO likvidovala požár filtrů vzduchotechniky ve firmě Wera Werk s.r.o. Škoda způsobená požárem je 1,5 milionu Kč. Příčina vzniku požáru je předmětem šetření.
 2. Zlínský kraj- okres Zlín, Vlachovice. Dvě jednotky PO likvidovaly požár trávy a klestí v prostoru vojenského skladu.
 3. Okres Vsetín, Zubří. Sedm jednotek PO likvidovalo následky požáru vzduchotechniky ve firmě Gumárny Zubří a.s.. Škoda způsobená požárem je 20 milionů Kč. Příčina vzniku požáru je předmětem šetření.
 4. Liberecký kraj- okres Liberec, Hrádek nad Nisou. Jedna jednotka PO likvidovala následky požáru trávy na železničním náspu v Polsku. Příčina vzniku požáru nebyla zjištěna.
 5. Hl. M. Praha   -ulice Španělská. Pět jednotek PO likvidovalo následky požáru polystyrenu a odpadu v areálu ČD. Při požáru bylo objeveno ohořelé tělo. Místo požáru převzala PČR.


Vzhledem k přetrvávajícímu suchu apelují hasiči hlavně na to, aby si lidé dávali pozor při jarním „úklidu“ zahrady.
Ten bývá totiž velmi často spojen s nešvarem vypalování trávy a spalování odpadu. Každoročně tyto požáry způsobují škody za miliony korun, desítky osob jsou zraněny a dochází i ke ztrátám na životech. Za posledních 13 let si tyto požáry vyžádaly 24 mrtvých. 

 
 
 
Požáry přírodních porostů způsobené zakládáním ohňů a vypalováním trávy v letech 2001 – 2013

 rok
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
počet požárů
403
439
885
494
398
322
377
293
365
218
346
404
157
škoda mil. Kč
3,1
4,3
20,3
6,6
5,4
63,3
8,4
11,3
23,9
10,1
4,8
13,2
 2,3
počet usmrcených osob
0
1
4
2
3
0
0
2
1
2
1
6
2
počet zraněných osob
16
19
55
66
10
16
16
16
16
18
41
33
 9
 
Tragické následky mívá nejen plošné vypalování porostů, ale také spalování porostů shrabaných či různých odpadů. Při silném větru dochází velice snadno k rozšíření ohně mimo ohniště. Hrozí nebezpečí přenesení požáru na jiný objekt nebo plochu se suchou vegetací.
 
Za všechny alespoň jeden případ ze začátku března. V Dolní Lomné (okres Frýdek-Místek) pálil dvaasedmdesátiletý senior větve a manipuloval s kanystrem benzínu, přitom zakopl a upadl. Byl popálen na hlavě, obličeji, hrudníku i končetinách.
 
Zákon vypalování porostů zakazuje
 
Podle § 17 odst. 3 písm. f) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku podle § 78 odst. 1 písm. s) citovaného zákona.
 
Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 25 000 Kč.
 
Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona právnické a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty.
 
Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru.
 
Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému HZS kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat.
 
Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu podle § 76 odst. 2 písm. n) citovaného zákona. Za tento správní delikt jim může nýt uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.
 
Pálení biologického odpadu lze provádět za podmínek stanovených jednotlivými obcemi (nežádoucí znečišťování ovzduší, obtěžování okolí apod.) jen na předem připravených přiměřeně velkých hromadách za trvalé přítomnosti alespoň jedné dospělé osoby a prostředků na prvotní hasební zásah.
 
 
V zájmu bezpečnosti své i druhých proto při pálení biologického odpadu dodržujte tato pravidla:
 
 • důsledně dbejte pokynů příslušného HZS kraje,
 • velikost hromad klestu, případně zbytků po těžbě, po úklidu je nutno volit tak, aby shořely během pracovní směny nebo v době, kdy je na místě přítomen dozor,
 • při náhlém zhoršení počasí - silném větru - pálení ihned přerušte a oheň uhaste,
 • místo pro pálení izolujte pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu (zeminu),
 • místo spalování musíte zabezpečit dostatečným množstvím hasebních látek,
 • místo pálení můžete opustit až po úplném uhašení ohně,
 • po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště místo pálení pravidelně kontrolujte,
 • příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,
 • spalovat klest či odpad lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů,
 • osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena.

 

Mějte na paměti, že povinnosti občanů a firem v této oblasti stanoví i další zákonné normy, např. zákon o ovzduší, zákon o lesích, zákon o odpadech nebo vyhlášky jednotlivých obcí.

 
Nezapomínejte, že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán a v přírodním prostředí, kde se oheň velice špatně ovládá, to platí dvojnásob. Sebemenší podcenění situace, např. v podobě silného větru či hustého kouře, může způsobit četná neštěstí a značné materiální a ekologické škody s mnohdy nevratnými následky.
 
Video reportáž - Vypalování trávy: http://www.hzscr.cz/clanek/vypalovani-travy.aspx
 
 
kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí
 
MV-generální ředitelství HZS ČR
Tel.: 950 819 944
Mobil: 602 215 142
e-mail: nicole.zaoralova@grh.izscr.cz

 

vytisknout  e-mailem