Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Soutěž o hasičské pohádky 2

4. 1. 2021 (Martina Talichová) - Dokázali byste si poradit v různých život ohrožujících situacích? Že nevíte? Můžete to snadno zjistit, když se po celý následující rok budete účastnit soutěží, které pro vás každý měsíc připravím. Pokud správně odpovíte na otázky, můžete získat knihu Hasičské pohádky 2. 

Své odpovědi na lednové soutěžní otázky pošlete do 31. 1. 2021 na e-mailovou adresu martina.talichova@grh.izscr.cz a hlavně ... nezapomeňte uvést korespondenční adresu, aby bylo možné vám případnou výhru zaslat. Ze správných odpovědí vylosujeme 3 výherce, jejichž jména zveřejníme na našich webových stránkách následující měsíc při vyhlášení dalšího kola soutěže.


 

Soutěžní otázky pro leden 2021

1. Sněhový přenosný hasicí přístroj snadno od ostatních rozeznáme podle specifické cylindrické trysky, která umožňuje při hašení dobře zamířit na zdroj požáru. Při hašení s tímto hasicím přístrojem si ale musíme dávat pozor, protože hasící látka má teplotu okolo -78 oC. Co by se nám mohlo při neopatrné manipulaci a potřísnění ruky hasící látkou stát?  

2. Plošné vypalování porostů je podle zákona o požární ochraně zcela zakázané! Za porušení zákona hrozí viníkovi vysoká pokuta. Co do plošného vypalování porostů NEPATŘÍ?
A) Vypalování trávy a keřů rostoucích podél plotu
B) Pálení nízkého porostu a malých křovin v lese
C) Pálení ořezaných suchých větví ze stromů a spadaného listí ze zahrady
D) Vypalování strniště na poli po sečení obilí

3. Proč obvykle zní každou první středu v měsíci ve 12.00 hodin sirény nepřerušovaným tónem po dobu 140 vteřin?
A) Varují nás před nebezpečím
B) Jedná se o zkoušku, zda všechny sirény správně fungují
C) Svolávají hasiče na pravidelné cvičení
D) Sirény nikdy první středu v měsíci nezní

4. Pokud tě začne v místnosti pálit kůže a oči nebo ucítíš nějaký zápach či kouř, jak se zachováš?
A) Zakryji si něčím vhodným nos a ústa a urychleně se snažím místnost opustit
B) Jdu se podívat co se děje a snažím se najít místo, odkud západ nebo kouř vychází
C) Neudělám nic a počkám, až přijede pomoc
D) Zakryji si něčím vhodným celý obličej a jdu se podívat blíže, co se děje


 


 

Správné odpovědi na prosincové otázky:
1. Před naším odchodem je vždy třeba všechny svíčky na adventním věnci řádně uhasit. Ponechat oheň bez dozoru je velmi nebezpečné, mohli bychom tak svou nedbalostí způsobil požár.
2D, 3A, 4A

Výherci minulého kola:
Lukáš  Jaroš, Žďár nad Sázavou
Pavlína Dlasková, Příšovice 3
Pášová Hana, Ústí nad Labem 

kpt. Mgr. Martina Talichová
celostátní koordinátor preventivně výchovné činnosti

odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení - oddělení instruktáží a školení
generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
Kloknerova 26, Praha 4
tel: +420 950 819 882
mail: martina.talichova@grh.izscr.cz

vytisknout  e-mailem