Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Evropský den tísňové linky 112

9. 2. 2018 (Michaela Franclová) – V den, kde kalendářní datum vytvoří číslo 112, tedy 11. 2., slavíme Evropský den tísňové telefonní linky 112. O zavedení tohoto evropského dne se zasloužila Česká republika, když před 9 lety předsedala Evropské unii. Ačkoliv meziročně počet volání na tísňové linky v České republice klesá a lidé na číslo 112 již nevolají kvůli přesnému času, tak správný způsob oznamování mimořádných událostí je třeba obyvatelstvo stále ještě učit. O tom všechny přesvědčil orkán Herwart, kdy došlo k přetížení tísňových linek. 

Občané v roce 2017 v České republice sáhli po lince tísňového volání 112 a 150 každých 10,5 sekundy.

Význam tísňové linky 112
Toto telefonní číslo v současnosti slouží půl miliardě občanů členských států Evropské unie, dále občanům Černé Hory, Lichtenštejnska, Norska, Švýcarska, Turecka a Islandu. Smyslem zřízení jednotného čísla tísňového volání bylo poskytnout obyvatelům možnost obrátit se v nouzi na stejném telefonním čísle, zdarma, nepřetržitě, z jakéhokoliv telefonního přístroje na záchranné složky a to nejen ve své zemi, ale i při cestování a pobytu v zahraničí.

Trocha historie
V roce 1991 Rada Evropských společenství vydala rozhodnutí o zavedení jednotného evropského čísla tísňového volání. Povinnost zavést jej do praxe byla uložena všem členským státům do konce roku 1996. Česká republika zavedla jednotné evropské tísňové číslo ve stejném roce, kdy se stala členským státem Evropské unie tj. v roce 2004.

Princip fungování v České republice
Tísňové hovory na jednotné evropské číslo tísňového volání 112 i české číslo 150 jsou odbavovány ve 14 telefonních centrech umístěných v sídlech hasičských záchranných sborů krajů. Tato telefonní centra jsou v rámci České republiky navzájem hlasově a datově propojena, takže jsou plně zastupitelná v případě přetížení, výpadku či technologických odstávek. Technologie telefonních center propojuje základní složky integrovaného záchranného systému (Hasičský záchranný sbor České republiky, Policii České republiky a zdravotnickou záchrannou službu), což umožňuje rychlé vyhodnocení vzniklé situace a okamžitou reakci záchranných složek. Moderní softwarové vybavení dovoluje například identifikovat adresu volajícího z pevné sítě nebo určit polohu mobilního telefonu.

Statistika příjmu hovorů

Za rok 2017 operátoři tísňových linky 112 odbavili v České republice 2 991 669 hovorů, z čehož 2 601 939 volání bylo na linku 112 a 389 730 volání na linku 150. Nejvíce volání zaznamenali operátoři linek v lednu 2017, oproti tomu nejméně hovorů bylo přijato v měsíci dubnu 2017. Dle statistiky počtu přijatých hovorů na tísňových linkách jednotlivých krajů vede HZS hl. m. Prahy, dále HZS Středočeského kraje a HZS Moravskoslezského kraje. Na základě těchto tísňových volání vyjela v roce 2017 v České republice každé 2 minuty a 55 sekund jednotka požární ochrany k řešení mimořádné události.

Struktura přijímaných volání
Tísňové linky jsou určeny k oznámení mimořádných událostí, kdy je ohrožen život, zdraví, majetek obyvatel nebo životní prostředí. Hovory na tísňová čísla jsou však uskutečňovány také v situacích, kdy k ohrožení volajícího nedochází a situace nevyžaduje neodkladné provedení zásahu. Do této kategorie spadají např. informační hovory se zdravotní tématikou, dotazy na plynulost silničního provozu, prosba o psychologickou pomoc, žádosti o zprostředkování kontaktu na soukromé firmy, příp. žádost o pomoc cizích státních příslušníků na území ČR. Samostatnou kapitolou jsou tzv. „zlomyslná volání“. Jedná se zejména o volání malých dětí hrajících si s telefonem, obtěžující hovory mládeže a lidí pod vlivem návykových látek, omyly, poruchy, náhodná zmáčknutí tlačítek, příp. úmyslná zneužití tísňové linky. Naštěstí, meziroční statistiky počtu mimořádných událostí a počtu tísňových volání potvrzují klesající trend těchto „neemergentních“ typů volání.

Prověrka tísňových linek – orkán Herwart
Zatím asi největší zatěžkávací zkoušku zažily tísňové linky 112 a 150 dne 29. října 2017, kdy se přes Českou republiku přehnal orkán Herwart. Systém tísňových linek je připraven zvládnout cca 1300 – 1500 hovorů za hodinu. Mezi 9 – 10 hodinou ranní 29. října bylo přijato 5 000 hovorů za hodinu a za celý den bylo odbaveno přes 30 000 hovorů.

Docházelo k tomu i proto, že jedinou mimořádnou událost nahlašoval větší počet lidí a dále byly nahlašovány události v daný okamžik neurgentního charakteru. Primárně tak byli hasiči vysíláni k událostem, kdy byl ohrožen život, zdraví a majetek obyvatel, další události čekaly na vyřízení a byly řešeny postupně během následujících hodin a dní. 

Odborníci Hasičského záchranného sboru ČR nyní připravují analýzu, jak zajistit ještě větší průchodnost volání na tísňové linky a připravovat se budou také vzdělávací programy pro občany, jak se zachovat během živelní události a jak správně telefonovat a nepřetěžovat linky tísňového volání v problémových situacích.

Akce organizované u příležitosti Evropského dne tísňové linky:
HZS hl. m. Prahy http://www.hzscr.cz/clanek/prazsti-hasici-vas-zvou-na-oslavu-evropskeho-dne-tisnove-linky-112.aspx
HZS Středočeského kraje http://www.hzscr.cz/akce/den-linky-112-uz-potreti-v-kladenskem-oc-central.aspx
HZS Plzeňského kraje http://www.hzscr.cz/clanek/zpravodajstvi-2018-unor-den-tisnove-linky-112.aspx
HZS Libereckého kraje 11/2 (9-12 hod.) Den otevřených dveří na KOPIS HZS Libereckého kraje, Barvířská 29/10, Liberec
HZS Olomouckého kraje 10/2 (14-18 hod.) Hrdinové regionu v Galerie Šantovka

Další informace o lince 112 http://www.hzscr.cz/clanek/tisnova-volani-v-ceske-republice.aspx

Publikace Víš, odkud voláš (na tísňové linky)

IMG_0780 2.JPGMediální kontakt:
kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí

MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR
Tel.: +420  950 819 944
Mobil: +420 602 215 142
E-mail: nicole.zaoralova@grh.izscr.cz

vytisknout  e-mailem