Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

POVODNĚ 1997 dvacet let poté aneb co všechno je už jinak

aktualizováno - 5. července tomu bylo přesně 20 let, kdy se oficiálně datuje začátek ničivých povodní na řece Moravě a Odře, které zasáhly především Moravu, Slezsko a východní Čechy. 

  1. Tisková zpráva
  2. Video
  3. Povodně 1997 den po dni

V sobotu 5. července 1997 v odpoledních hodinách začalo v souladu s předpovědí meteorologů pršet na území celé Moravy a severovýchodních Čech. Velmi intenzivní srážky pokračovaly i v průběhu následujících dnů, což mělo za následek mimořádné zvýšení průtoků vody ve většině potoků a řek.

V průběhu neděle byla svolána zasedání okresních povodňových komisí a byly vyhlašovány II. a III. stupně povodňové aktivity. Kritická situace nastala v okresech Svitavy, Bruntál, Jeseník, Šumperk, Vsetín, Opava a také Ostrava. OPIS HZS krajů postupně aktivovala všechny dostupné síly a prostředky hasičů ve svých okresech. Do postižených oblastí byly vysílány jednotky ze všech 77 územních celků ČR, především z těch, které měly čluny, aby mohly provádět záchranu osob v zatopených oblastech.

V úterý 8. července 1997 se situace značně zkomplikovala. Zaplavením Olomouce byla odříznuta jediná přístupová komunikace do severní části Moravy a Slezska. S postupující záplavovou vlnou byly jednotky nasazovány na záchranné práce do okresů Přerov, Kroměříž, Uherské Hradiště a Hodonín. Postupně byl ve všech okresech severní Moravy vyhlášen III. stupeň povodňové aktivity. Povodňová vlna na řece Moravě zasáhla také některé okresy jižní Moravy, např. Kroměříž, Zlín a Břeclav.

Povodní bylo zasaženo území 35 okresů ČR, hlavně v oblasti toku řek Opava, Morava, Bečva, Ostravice, Svratka, Svitava, Orlice a Labe. Kritickou situace neustále zhoršovalo nepříznivé počasí.

Na záchranné a likvidační práce bylo v postižených oblastech nasazeno 249 jednotek hasičských záchranných sborů okresů, 62 jednotek hasičských záchranných sborů podniků, 1196 sborů dobrovolných hasičů a 37 sborů dobrovolných hasičů podniků.

Celkem při letních povodních na Moravě v roce 1997 zasahovalo 16 967 hasičů z 1 544 jednotek, bylo nasazeno 1 793 základních požárních automobilů, 163 speciálních automobilů, 250 záchranných člunů a 1682 přenosných čerpadel.

Mezi nejdůležitější činnosti hasičů při povodni patřilo organizování a provádění záchranných prací, varování obyvatelstva, záchrana zvířat a majetku, odčerpávání vody, nouzové spojení se zatopenými oblastmi. Nouzové zásobování potravinami, vodou a léky, zabezpečení činnosti okresních povodňových komisí, zabezpečení provozu důležitých zařízení dodávkami elektrického proudu nebo pohonných hmot a technická pomoc zdravotnické záchranné službě při jejich činnosti.

Při záchranných pracích bylo celkem evakuováno 33 632 osob a zachraňována 26 009 osob.

Povodeň vyvolala celou řadu dalších mimořádných událostí, které celkovou situaci zhoršovaly a bylo nutné je okamžitě řešit. Šlo zejména o velké množství osob v rozrušených objektech odříznutých vodou, kterým hrozilo zřícení. Hrozba havárie na vodním díle Šance představovala nebezpečí pro města na řece Ostravici. Zatopením měst Ostravy, Olomouce a Otrokovic došlo ke vzniku značných ekologických havárií. Část jednotek na sebe navázala železniční nehoda rychlíku u města Suchdol nad Odrou. Další nasazování hasičů si vyžádaly požáry vznikající v důsledku zkratu a samovznícení v zatopených oblastech.

V důsledku povodní zemřeli 3 hasiči (z toho jeden profesionální), zraněno bylo 58 hasičů.

Při záchranných pracích spolupracovala s jednotkami hasičů především Armáda ČR, Policie ČR, zdravotnická záchranná služba, jednotky záchranných a výcvikových základen civilní ochrany, Speleologická záchranná služba, Horská služba, Vodní záchranná služba, poruchové a technické služby a další subjekty a jednotlivci.

Převzato z knihy:
Stručná historie profesionální požární ochrany v Českých zemích, autor JUDr. Zoltán Szaszo,

MV-GŘ HZS ČR 2010, ISBN–978–80-86640-60-0.

vytisknout  e-mailem