Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení

VZDĚLÁVÁNÍ STAROSTŮ A PRIMÁTORŮ V ROCE 2019

V souladu s „Koncepcí vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení“, schválenou usnesením vlády ČR č. 508 ze dne 10. července 2017 se uskuteční v roce 2019 vzdělávání starostů obcí, starostů městských částí hl. m. Prahy, starostů obcí s rozšířenou působností a primátorů statutárních měst zaměřené na přípravu na mimořádné události a krizové situace a jejich řešení.  

Nově se upouští od dvouúrovňového vzdělávání, kdy MV-GŘ HZS ČR ve spolupráci s dotčenými ministerstvy a dalšími ústředními správními úřady provádělo vzdělávání starostů obcí s rozšířenou působností, starostů městských částí hl. m. Prahy a primátorů statutárních měst formou jednodenního školení. Zkušenosti získané z minulého školení totiž ukázaly, že spíše než obecné informace „z centra“ preferuje tato cílová skupina vzdělávací témata spjatá s konkrétním regionem a zaměřená více prakticky. Proto školení v roce 2019 budou organizována jen z úrovně HZS krajů ve spolupráci s krajskými úřady, obecními úřady ORP, složkami IZS a dotčenými správními úřady na úrovni kraje, neziskovými organizacemi atd.

Starostové a primátoři budou v rámci školení seznámeni se základní problematikou týkající se přípravy na mimořádné události a krizové situace a jejich řešení a související tématikou s co největším zaměřením na praktické potřeby této cílové skupiny.

Obsahové zaměření školení bylo stanoveno takto:

vytisknout  e-mailem