Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výkon služby

Službu v jednotce hasičského záchranného sboru kraje (dále jen „HZS kraje“) vykonávají příslušníci HZS kraje (dále jen „příslušníci“), jejichž pracovně právní vztah se řídí zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů s doplňujícími ustanoveními dle zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky. Příslušníci mohou mít dobu služby rozvrženu rovnoměrně (tzv. „denní směna“, která má týdenní pracovní dobu 37,5 hodin) nebo nerovnoměrně (tzv. „směna“).

Za dvousměnný nebo třísměnný režim služby se považuje režim služby, v němž se příslušníci vzájemně střídají ve dvou nebo ve třech směnách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích. Je tedy zabezpečen nepřetržitý režim služby, v němž se příslušníci vzájemně střídají ve směnách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích k zajištění nepřetržitého provozu vyžadujícího výkon 24 hodin služby denně po 7dnů v týdnu. Příslušníci tedy pracují v cyklu 24 hodin směna - 48 hodin mezisměnové volno. Střídání směn probíhá v 7.00 h. ráno. Směna se dělí na 16 hodin výkonu služby a 8 hodin nařízené pohotovosti v místě výkonu služby, přičemž do nařízené pohotovosti se započítávají přestávky na jídlo a odpočinek.

Ve směně vykonávají službu příslušníci předurčení pro vlastní zásahovou činnost (tzv. „výjezdoví hasiči“), příslušníci předurčení pro obsluhu operačních a informačních středisek a příslušníci zařazení v záloze směny, kteří zabezpečují chod jednotky a činnost podpůrných speciálních služeb. Příslušníci předurčení pro zásahovou činnost a příslušníci zařazení v záloze směny jsou organizováni do družstev, resp. skupin. Základní počet příslušníků
ve směně, bez příslušníků předurčených pro operační a informační střediska, je uveden v tabulce č. 3.

Tabulka č.3 - Základní a minimální počet příslušníků ve směně
Typ stanice C1 C2 C3 P0 P1 P2 P3 P4
Počet organizovaných výjezdů k zásahu k zabezpečení plošného pokrytí 2 2 3 1 1 1 2 2
Základní početní stav příslušníků ve třech směnách 39 45 60 9 15 24 33 39
Základní početní stav příslušníků v jedné směně 1) 13 15 20 3 5 8 11 13
Minimální početní stav příslušníků v jedné směně 8 10 14 2 4 6 8 8
I. Funkční složení směny
Velící důstojník směny - - 1 - - - - -
Velitel čety 1 1 1 - - - 1 1
Velitel družstva 2 2 3 1 1 1 2 2
Hasič 2 3 4 - 1 2 2 3
Řidič, obsluha požární techniky (strojník) 4 5 7 2 2 3 4 4
Hasič - technik speciální služby 4 4 4 - 1 2 2 3
1) Základní početní stav příslušníků v jedné směně na stanici hasičského záchranného sboru kraje uvedený v tabulce se zvyšuje
  1. u stanice, která je předurčena pro systém záchranných prací při dopravních nehodách na dálnicích, rychlostních komunikacích a vybraných silnicích I. třídy, o dva příslušníky ve směně,
  2. u stanice, která je předurčena jako opěrná pro likvidaci havárií nebezpečných látek o tři příslušníky ve směně,
  3. až jedenapůlkrát, pokud je to odůvodněno dokumentací zdolávání požárů objektů, jejichž ochranu před požáry a mimořádnými událostmi jednotka zabezpečuje nebo potřebami operačního řízení, nebo potřebami obsluhy speciální požární techniky.

vytisknout  e-mailem