Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Volání na tísňové linky v roce 2008

Na tísňové linky 112 a 150 v roce 2008 směřovalo 4 373 243 volání Velkým problémem zůstává zneužívání tísňových linek 

Hasičský záchranný sbor ČR eviduje za loňský rok 2008 celkem   4 373 243 volání  na tísňové linky 150 a 112 (průměrně zhruba 11 981 volání denně, tj. 499 volání za hodinu). Je to o 287 948 volání méně než v předchozím roce 2007. Na tomto poklesu se podílí mj. jisté snížení počtu zlomyslných volání (tedy úmyslné zneužití linky, hra dětí, nemoc, aktivity opilců atd.) na tísňové linky obsluhované příslušníky HZS ČR. Zlomyslná volání však spolu s omyly stále tvoří až 70 % volání na linku 112.
Na jednotné evropské číslo tísňového volání 112 lidé vloni směřovali celkem
3 756 298 volání (v roce 2007 - 3 923 652 volání), na „tradiční“ hasičskou linku 150 to pak bylo výrazně méně – celkem 616 945 (v roce 2007 - 737 539 volání), přibližně 80 % z nich však bylo stejně odbaveno na telefonních centrech tísňového volání 112 (TCTV 112). Do nich je na většině území (kromě Prahy a operačních a informačních středisek v několika okresech, kde teprve bude provedena jejich integrace a přechod operačního řízení na krajskou úroveň) svedeno také volání na linku 150, protože v TCTV 112 jsou k dispozici moderní technologie na evropské úrovni. Mimo TCTV 112 tak hasiči loni přijali „jen“ 123 824 volání (v roce 2007 to bylo 167 053 volání).
Přes 88 % volání na linku 112 bylo uskutečněno z mobilních telefonů (v roce 2007 to bylo 87%), u linky 150 byl podíl volání z mobilních telefonů cca 65 %.
 
Počet tísňových volání odbavených v TCTV 112 podle krajů
 
Počet volání na 112
Počet volání na 150 odbavených v TCTV 112
Praha
441 846
x
Středočeský
466 634
57 906
Jihočeský
194 934
26 945
Plzeňský
213 037
30 690
Karlovarský
171 179
18 052
Ústecký
488 428
56 907
Liberecký
162 773
21 586
Královehradecký
157 935
24 900
Pardubický
148 389
27 894
Kraj Vysočina
123 714
21 999
Jihomoravský
350 201
59 375
Olomoucký
189 962
37 675
Zlínský
151 664
26 301
Moravskoslezský
495 602
82 891
Celkem
3 756 298
493 121
 
 
Volání na tísňové linky dle měsíců
 
 
112 celkem
150
v TCTV
150 mimo TCTV
leden
337 008
37 365
10 534
únor
325 342
38 217
8154
březen
335 306
46 528
9657
duben
304 224
39 377
10 348
květen
296 537
        40 827
10 943
červen
293 874
43 803
11 067
červenec
308 195
42 242
10 896
srpen
309 634
44 333
11 239
září
302 478
39 852
10 479
říjen
312 654
41 633
10 357
listopad
300 799
38 368
9610
prosinec
330 247
40 576
10 540
Celkem
3 756 298
493 121
123 824
 
Jen v letech 2005 – 2008 tak bylo na linku 112 v ČR uskutečněno   celkem 12 512 416 volání. 
 
 
 
2005
 
2006
 
2007
 
2008
CELKEM v letech 2005 - 2008
Počet volání na linku 150
794 501
817 231
737 539
616 945
2 966 216
Z toho odbaveno v technologii linky 112
594 150
576 301
 
570 486
493 121
2 234 058 
Počet volání na linku 112
4 832 466
5 052 836
3 923 652
3 756 298
12 512 416
Celkem volání na linky
150 a 112
 
5 626 967
 
5 870 067
 
4 661 191 
 
4 373 243
 
20 531 468 
 
 
Na linku 112 lidé volali nejvíce v Moravskoslezském kraji, naopak nejméně volání na tuto tísňovou linku bylo zaznamenáno v kraji Vysočina.
 
Z pohledu měsíců byla linka 112 nejvytíženější v lednu a nejméně hovorů bylo v květnu.
 
Čísla z loňského roku znovu potvrzují, že občané jsou dobře informováni o existenci tísňového čísla 112,  na které se mohou lidé v nouzi obrátit ve všech státech EU.
 
Bohužel tísňová linka 112 se stále potýká se závažným problémem v podobě zlomyslných volání (úmyslné zneužití linky, hra dětí, nemoc nebo aktivity opilců). Spolu s omyly tvořilazlomyslná volání až 70 % ze všech volání na linku 112, což je závažný problém. Složky integrovaného záchranného systému, které vyjedou kvůli planému poplachu zbytečně, mohou chybět jinde.Ten, kdo zneužívá tísňové linky, ji může blokovat jinému člověku, který pomoc v nouzi skutečně potřebuje. Navíc jsou zbytečně proplýtvány finanční prostředky.    
 
Lidé by si měliuvědomit, že při volání na tísňovou linku 112 není nikdo anonymní. Vyspělá technologie linky 112 umožňuje nejen zjistit přesně místo, odkud dotyčný volá, ale i jeho číslo, volajícího lze identifikovat dokonce i v případě, že volal z mobilního telefonu bez SIM karty. Navíc veškeré hovory jsou nahrávány,“ zdůrazňuje plk. Ing. Luděk Prudil, ředitel odboru operačního řízení generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.
 
Pokud někdo zneužije tísňovou linku, hrozí mu dle zákona o elektronických komunikacích pokuta až do výše 100 000 Kč. V určitých případech lze zlomyslné volání klasifikovat jako trestný čin šíření poplašné zprávy nebo trestný čin znemožnění funkce obecně prospěšného zařízení, pak samozřejmě hrozí trestní odpovědnost.
 
V současnosti jsou v legislativním procesu chystána i opatření, která umožní inkriminovaný telefon, ze kterého jsou prováděna zlomyslná volání, zablokovat. „Věříme, že se opravdu podaří realizovat toto opatření, po kterém jsme tak dlouho volali, a že nám to pomůže snížit neúnosně vysoký podíl zlomyslných volání,“ zdůraznil plk. Ing. Luděk Prudil
Hasičský záchranný sbor ČR také bude pokračovat ve svém preventivním působení na obyvatelstvo, které bude informovat o negativních dopadech případného zneužívání tísňových linek a sankcích za toto nežádoucí jednání.
 
Občané se však v žádném případě nemusí obávat mimořádnou událost oznámit – v případě podezření či pochybností doporučujeme volat linku tísňového volání, je to určitě lepší než dopustit zbytečné poškození zdraví nebo majetku.  
 
Technologie linky 112 fungující v ČR je na špičkové evropské úrovni, což potvrdilo i šetření Evropské komise zveřejněné v červnu loňského roku.
Operátoři obsluhující tuto tísňovou linku mohou mj. identifikovat adresu volajícího z pevné sítě, automaticky určit polohu mobilního telefonu při tísňovém volání, využít pravidelně aktualizované elektronické mapové podklady, zjistit identifikační kód mobilního přístroje nebo určit mobilního operátora volajícího. Linka 112 dokáže pomoci i lidem kteří nehovoří česky, na všech českých call centrech linky 112 jsou vždy k dispozici anglicky a německy hovořící operátoři, navíc v případě jiného jazyka mohou použít softwarovou podporu.
O evropském šetření více na http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=4150  
Unikátní technologie tísňové linky 112 ji mnohokrát výrazně usnadnila pomoc lidem v nouzi. Uvádíme několik ilustrativních příkladů:
 
- Na přelomu loňského roku se na call centrum linky 112 v Plzni dovolal cizinec německé národnosti s tím, že se ztratil v lese. Zmatený muž vyrazil do přírody v Německu a v příhraniční oblasti se ztratil. Naštěstí měl s sebou přístroj, který mu určil souřadnice jeho polohy. Tyto souřadnice cizinec uvedl operátorce tísňové linky 112, která zadala data do systému a pak už šlo vše ráz na ráz. Údaje o poloze ztraceného muže byly z  operačního střediska HZS ČR předány německé straně a policisté z Bavorska podle nich muže v pořádku našli a vyvedli z lesa ven.
- Výhody vyspělé technologie linky 112 se jednoznačně ukázaly také v červenci loňského roku ve Zlínském kraji. Zdravotnická záchranná služba ve Zlíně nejdříve přijala tísňový hovor od muže, který byl zraněný, ale také ztracený na neznámém místě. Muž byl údajně přepaden, zmlácen a vyhozen v lese. Operátorka zdravotníků ho však nemohla podle hovoru lokalizovat, a proto mu doporučila, aby zavolal na tísňovou linku 112. Muž neváhal a linku 112 vytočil. Telefonní centrum tísňového volání 112 volajícího okamžitě lokalizovalo a určilo desetikilometrový okruh, kde se nacházel. Na místo ihned vyjeli záchranáři a policie, díky spolupráci s mobilním operátorem se záhy podařilo vymezit místo volajícího ještě přesněji, takže ho pak hasiči mohli nalézt a předat k ošetření.
- Moderní technologie evropské tísňové linky 112 umožňující lokalizaci volajícího přispěla k záchraně života také v červnu v Brně. Na okraji města spadl muž z kola a krátkodobě ztratil paměť i orientaci. O pomoc záchranáře na lince 112 pak večer požádala jeho manželka. Oznamovatelka sdělila i číslo manželova mobilního telefonu, operátorka linky 112 se se zraněným cyklistou ihned spojila a z údajů určila jeho pravděpodobnou polohu. Na místo ihned vyrazili hasiči i policisté, kteří nešťastníka po zhruba hodině nalezli a předali zdravotníkům.
- Důkladný trénink operátorů linky 112 zachraňuje lidské životy. V březnu loňského roku dokázal operátor linky 112 v Karlových Varech hovořit 20 minut s volajícím, který se chystal spáchat sebevraždu. Přitom zjistil jeho adresu, poslal tam policii a tím zachránil život.
 - Také operátorce linky 112 v Liberci se v květnu roku 2008 podařilo přesvědčovat volajícího, aby nespáchal sebevraždu skokem z 10. patra. A to do té doby, dokud na místo nedorazil policejní vyjednavač, kterému se muže podařilo odvrátit od zamýšleného skoku.
- Technologie linky 112 pomohla při záchraně lidského života také v únoru 2007 ve Zlíně. Mladý muž oznámil zlínské operátorce linky 112, že to nezvládl a že si něco udělal, načež poté zavěsil. Ani následné pokusy operátorky, která zpětně vytočilo číslo jeho mobilního telefonu, volajícího nepřiměly podrobněji popsat místo, kde se nachází. Technologie linky 112 lokalizovala přibližnou polohu muže a operační středisko HZS Zlínského kraje předalo informace o případu Zdravotnické záchranné službě a o minutu později i městské policii. Aby mohli postiženého muže záchranáři najít, požádal operační důstojník HZS Zlínského kraje mobilního operátora o zpřesnění místa volání. Díky tomu byl muž po zhruba 20 minutách od zavolání na linku 112 nalezen, záchranáři ho ošetřili a odvezli do nemocnice. Linka 112 tak v tomto konkrétním případě jednoznačně prokázala své výhody. 
- V únoru roku 2006 umožnila záchranářům vypátrat německého turistu, který ztratil orientaci v zasněženém Jeseníku. Ztracený turista tehdy v nouzi zavolal na linku 112. Jeho volání bylo odbaveno na pardubickém call centru, kde hasiči díky technologii linky 112 zjistili jeho polohu na mapě. Operační důstojník si pak telefonicky v léčebných lázní Prissnitz v Jeseníkách ověřil totožnost německého turisty. Informace o události byly následně postoupeny operačnímu středisku Hasičského záchranného sboru ČR Olomouckého kraje a Policii ČR. Pak se rozjela pátrací akce složek integrovaného záchranného systému, přičemž záchranářům v terénu pomáhaly informace z operačního střediska, které na základě volání ztraceného muže upřesňovalo místo jeho lokalizace. Ve finální fázi pak pomohla vystřelená světlice a muž byl po více než třech hodinách úspěšně nalezen.
- V minulém roce 2008 prošla linka 112 největší prověrkou během vichřice EMMA na začátku března, kdy Hasičský záchranný sbor ČR přijal během několika hodin 27 900 tísňových hovorů. 
Největší prověrkou v historii prošla linka 112 a vůbec celý systém odbavování tísňových hovorů v rámci HZS ČR v lednu roku 2007 během orkánu Kyrill. Během dvou nejhorších dnů (18. a 19.1.) museli příslušníci HZS ČR na linkách 150 a 112 přijmout téměř 49 000 volání.Přes tento několikanásobný počet hovorů proti obvyklému stavu nedošlo k větším problémům a všichni lidé v nouzi byli řádně vyslechnuti. Kromě mimořádnému posílení personálu vytížených call center to umožnila právě technologie telefonních center tísňového volání 112, která zajišťuje „přelivy hovorů“ do méně vytížených pracovišť. Jak se ukázalo, call centra linky 112 měla navzdory enormnímu zatížení ještě rezervy a linka 112 by tak byla schopna zvládnout i větší přírodní katastrofu než byl orkán Kyrill.
 
kpt. PhDr. Petr Kopáček
tiskový mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičský záchranný sbor ČR
Tel.: 974 819 944
Mobil: 602 215 142
                                                                                                                                                                                        E-mail:petr.kopacek@grh.izscr.cz

vytisknout  e-mailem