Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vědomostní soutěž o hasičské pohádky jde do finále

2. května 2017 (Martina Talichová) – Úspěšnou knihu Hasičských pohádek je možné stále ještě vyhrát v rámci soutěže, kterou pro Vás každý měsíc připravuje MV- generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Vyzkoušejte si své znalosti z oblasti požární prevence i ochrany obyvatelstva a vyhrajte pohádkovou knížku, jejíž autoři jsou sami hasiči. 

Nové soutěžní otázky na měsíc květen 2017:
1.
Co označuje tento symbol na přenosném hasicím přístroji?
symbol na HP.png

2. Jak může být postižen člověk, který vědomě a bezdůvodně zneužije linku tísňového volání 150 nebo 112?
3.
Co je hlavním společným znakem základních složek integrovaného záchranného systému ČR?
4.
Co může být příčinou sesuvu půdy v České republice?
5.
Je povoleno plošné vypalování suché trávy a porostů?

Své odpovědi zasílejte elektronicky do 31. května 2017 celostátnímu koordinátorovi preventivně výchovné činnosti kpt. Mgr. Martině Talichové z MV- generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (tel. 950 819 882,  e-mail martina.talichova@grh.izscr.cz).

Vítězi dubnového kola soutěže se stali:

  • paní Zuzana Ulčová
  • Lukáš a Matěj Grosserovi, Bezvěrov.

Správné odpovědi na otázky v měsíci dubnu 2017 zní následovně:

  1. Proč jsou některá nákladní vozidla nebo železniční vagóny označovány tabulkou oranžové barvy s dvěma čísly?
    obr.png
    Tato tabulka označuje vozidlo přepravující nebezpečnou látku. Jedná se o obdélník o velikosti 40 x 30 cm oranžové barvy černě orámovaný a podélně rozdělený. V horní polovině tabulky je dvou až třímístné identifikační číslo nebezpečí (tzv. Kemlerův kód, který uvádí nejdůležitější nebezpečné vlastnosti dané látky, např. žíravost, jedovatost, výbušnost či hořlavost). V dolní polovině tabulky je identifikační číslo látky (tzv. UN číslo, které označuje, o jakou konkrétní látku se jedná). Pro záchranáře zasahující, např. u dopravní nehody takovéhoto vozidla, je velmi důležité vědět, o jakou chemickou látku se jedná. Lépe pak mohou ochránit sebe, ostatní účastníky nehody  a životní prostředí.

2. Kolik máme v ČR stupňů povodňové aktivity a jak se jmenují? 
1.   Stupeň povodňové aktivity (1 SPA) – stav bdělosti.
2.   Stupeň povodňové aktivity (2 SPA) – stav pohotovosti.
3.   Stupeň povodňové aktivity (3 SPA) – stav ohrožení.

3. Nacházejí se běžně v přírodě radioaktivní látky? 
Ano, v přírodě se běžně vyskytují atomy, jejichž jádra jsou nestabilní a samovolně se přeměňují na jádra jiných prvků za vzniku neviditelného ionizujícího (radioaktivního) záření. Tento proces je označován jako přírodní radioaktivita. Přírodně radioaktivních je mnoho látek v přírodě a to včetně tkání živých organismů. Asi nejznámější přírodní radioaktivní plyn je radon, který je bez chuti a bez zápachu a vzniká jako produkt radioaktivního rozpadu radia a uranu.

4. Jak (jakým mechanismem) může dojít ke vzniku zemětřesení?
Zemětřesení je způsobeno pohybem litosférických desek v zemské kůře. Ty tvoří zemskou kůru jak kontinentů, tak i dna oceánů a jsou neustále v pohybu. Zemětřesení vzniká v místech, kde se do sebe pohybující desky vzájemně zaklesnou. Větší zemětřesení se obvykle vyskytují v těch oblastech světa, kterými procházejí významné zlomy desek (západní pobřeží Ameriky, východní Asie a ostrovy mezi ní a Austrálií, Kavkaz, Turecko a Írán, Středomoří atd.).

5. Za jak dlouho od nahlášení mimořádné události na linku tísňového volání jsou profesionální hasiči povinni vyjet na místo zásahu?
Doba výjezdu jednotky požární ochrany složené výlučně z profesionálních hasičů je stanovena vyhláškou č. 247/2001, o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany. Tato doba je maximálně 2 minuty.

Děkujeme všech účastníkům soutěže za zaslané odpovědi. Vylosovaným výhercům gratulujeme.

Kontakt
kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
Tel.: 950 819 944
Mobil: 602 215 142
E-mail: nicole.zaoralova@grh.izscr.cz

vytisknout  e-mailem