Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Věcné prostředky chemické služby

Plícemi hasiče je dýchací technika, která zahrnuje např:
 
  • izolační dýchací přístroje(autonomní dýchací přístroje vzduchové s otevřeným okruhem, autonomní dýchací přístroje kyslíkové s uzavřeným okruhem, hadicové dýchací přístroje s přívodem stlačeného vzduchu, potápěčské autonomní dýchací přístroje),
  • filtrační dýchací přístroje(obličejová maska s filtrem) nebo křísicí přístroje.


Tlakové láhve
, které jsou součástí izolačních dýchacích přístrojů, je třeba naplnit kvalitním médiem, který se získává díky plnicímu zařízení.


Pro bezpečnost zasahujících hasičů je třeba mít k dispozici kvalitní protichemické ochranné oděvy.


Mezi detekční a měřicí techniku patří:
osobní a zásahové dozimetry, zásahové radiometry, detekční přístroje, analyzátory a prostředky na detekci, identifikace nebo stanovení nebezpečných chemických látek, soupravy pro odběr vzorků, termovize, bezkontaktní teploměry, pyrometry, zkušební zařízení (měřicí skříňky a stolice pro kontrolu dýchací techniky a osobních ochranných prostředků), přístroje na měření hygienické nezávadnosti stlačeného vzduchu, kalibrované kontrolní manometry.


Dekontaminační prostředky
zahrnují širokou škálu věcných prostředků: stanoviště dekontaminace osob a techniky, stanoviště dekontaminace hasičů, dekontaminační činidla, záchytné vany a zásobníky na kontaminovanou a odpadní vodu, směšovací zařízení a další příslušenství. 


Podle statistiky ze zásahů na nebezpečné látky je největší podíl ropných a olejových havárií, takže prostředky pro likvidaci těchto havárií jsou ve vybavení hasičů.


Dalšími věcnými prostředky chemické služby jsou např. hasiva, neutralizační, sorpční a emulgační látky a prostředky a čerpadla na nebezpečné látky.  

Články publikované v odborném měsíčníku 112 podle kategorií: 

 


24. 3. 2009 jiri.matejka@grh.izscr.cz

vytisknout  e-mailem