Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

V první polovině roku 2013 zasahovali hasiči nejčastěji v neděli

V období od 1. ledna do 30. června 2013 zasahovaly jednotky požární ochrany u 55 735 událostí, což je o 13 % více než ve stejném období roku 2012.  

Nejčetnějšími událostmi byly technické havárie, ty již dlouhodobě tvoří více než polovinu výjezdů hasičů. Na jejich navýšení se navíc letos podílely i červnové povodně.
 
Podle dnů v týdnu nejvíce událostí vzniklo v neděli (16,7 %), nejméně v sobotu (12,5 %), podle měsíců nejvíce v červnu (32,9 %) a nejméně v únoru (11,4 %).
Základní údaje o událostech v ČR
 
Druh události
1.1.– 30.6.
2012
1.1.– 30.6.
2013
Index %
2013/2012
Požáry s účastí jednotky PO
11 913
7 662
64
Dopravní nehody
8 760
9 039
103
Úniky nebezpečných látek
       z toho „ropných produktů“
2 418
1 881
2 523
1 939
104
103
Technické havárie
22 523
32 877
146
Radiační havárie a nehody
0
0
0
Ostatní mimořádné události
6
6
100
Plané poplachy
3 914
3 628
93
UDÁLOSTI CELKEM
49 534
55 735
113
 
Od r. 2010 platí změna při evidenci živelních pohrom. Mimořádné události vzniklé následkem škodlivě působících přírodních sil a jevů (včetně počasí), které ohrožují životy, zdraví, majetek či životní prostředí a při nichž jednotky PO provádějí záchranné a likvidační práce, jsou evidovány podle převažující činnosti při zásahu a jsou opatřeny specifickým příznakem, který umožňuje sledovat příčinu mimořádné události.
 
Z tohoto pohledu je členění zásahů u událostí vyvolaných negativním působením přírodních sil a jevů za první pololetí 2013 následující: 
 
požáry způsobené zejména bleskem
48
dopravní nehody
522
úniky nebezpečných chemických látek
43
technické havárie
23 323
planý poplach
40
Celkem
23 976
 
Většina těchto zásahů byla spojena zejména s povodněmi v červnu 2013.
 
Počet požárů výrazně poklesl. Na příznivý vývoj měl vliv především nižší počet požárů volných skládek, odpadů, lesních porostů a požárů v přírodním prostředí vůbec – po většinu období bylo vlhké počasí.
Během prvních 6ti měsíců letošního roku hasiči u 8 760 dopravních nehod bezprostředně zachránili či evakuovali 2 731 osob, při zásazích se vyskytlo 278 usmrcených osob a 6 022 zraněných, jimž v mnoha případech poskytli předlékařskou pomoc.
 
Při únicích nebezpečných chemických látek jsou nejčetnějšími úniky ropných produktů, těch bylo v tomto období 1 939 a dále úniky plynů včetně aerosolů, celkem 379.
 
Počet planých poplachů se oproti loňskému období snížil o 7%, přičemž jejich podíl na celkovém počtu událostí se snížil na 6,5 %. Téměř polovina planých poplachů je způsobena elektrickou požární signalizací. Další plané poplachy jsou způsobeny přivoláním k případu, který měl příznak požáru, přivolání k nenahlášenému pálení a zneužití jednotky PO. Nejvíce planých poplachů bylo v hl. m. Praze, celkem 574.  
       
 
 
 
Počet událostí v jednotlivých krajích
 
Počet událostí
1.1.– 30.6.
2012
1.1.– 30.6.
2013
Index %
2013/2012
Praha
4 158
5 081
122
Středočeský
6 228
8 756
141
Jihočeský
3 017
4 356
144
Plzeňský
3 098
3 693
119
Karlovarský
1 529
1 995
130
Ústecký
3 879
4 954
128
Liberecký
1 959
2 124
108
Královéhradecký
2 407
2 591
108
Pardubický
2 561
2 568
100
Vysočina
3 569
3 589
101
Jihomoravský
4 252
4 251
100
Olomoucký
2 958
2 487
84
Zlínský
1 903
1 796
94
Moravskoslezský
8 016
7 494
93
CELKEM ČR
49 534
55 735
113
     
Hasiči bezprostředně zachránili nebo evakuovali z ohrožených prostor v letošním1. pololetí, 25 367 osob, nejvíce při technických pomocích, dopravních nehodách a požárech. Dále hasiči poskytly pomoc 9 133 zraněným osobám (převážně u dopravních nehod, technických pomocí a požárů).
 
Při zásazích bylo 236 hasičů zraněno, z toho 167 profesionálních a 69 dobrovolných.
 
Rozhodující podíl na spolupráci při zásahu u událostí s jednotkami požární ochrany má Policie ČR a Zdravotnická záchranná služba. Tyto tři složky tvoří základ integrovaného záchranného systému. V prvním pololetí bylo evidováno 47 235 případů součinnosti jednotek PO s ostatními složkami. Nejvíce, 57,3% z celkového počtu připadlo na Policii ČR, 21,7% na zdravotnickou záchrannou službu a 10,4% na obecní policii. Zbytek tvoří pomoci zejména místních služeb, firem, institucí, obecních úřadů a dalších.
 
 
 
kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí
 
MV-generální ředitelství HZS ČR
Tel.: 950 819 944
Mobil: 602 215 142

e-mail: nicole.zaoralova@grh.izscr.cz

vytisknout  e-mailem