Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Útvary MV-generálního ředitelství HZS České republiky

Pracoviště kontroly a stížností

 • Adresa: Ministerstvo vnitra - generální ředitelství HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414
 • Telefon: 950 819 200

Oddělení organizační

 • Adresa: Ministerstvo vnitra - generální ředitelství HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414
 • Telefon: 950 819 770

Oddělení personální a vzdělávání

 • Adresa: Ministerstvo vnitra - generální ředitelství HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414
 • Telefon: 950 819 948, 950 819 409, 950 819 401, 950 819 405, 950 819 402 

Oddělení práce a mezd

 • Adresa: Ministerstvo vnitra - generální ředitelství HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414
 • Telefon: 950 819 755

Ředitel odboru vnějších vztahů a legislativy

 • Adresa: Ministerstvo vnitra - generální ředitelství HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414
 • Telefon: 950 819 408, 950 819 791  

Oddělení právní

 • Adresa: Ministerstvo vnitra - generální ředitelství HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414
 • Telefon: 950 819 408, 950 819 791  

Oddělení strukturálních fondů

 • Adresa: Ministerstvo vnitra - generální ředitelství HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414
 • Telefon: 950 819 264
 • Fax: 950 819 637

Oddělení  redakce - časopis 112

 • Adresa: Ministerstvo vnitra - generální ředitelství HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414
 • telefony: 950 819 947, 950 819 949, 950 819 950, 950 819 951
 • Fax: 950 819 969
 • E-mail: redakce@grh.izscr.cz

Ředitel odboru prevence

 • Adresa: Ministerstvo vnitra - generální ředitelství HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414
 • Telefon: 950 819 730
 • Fax: 950 819 966

Ředitel odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení

 • Adresa: Ministerstvo vnitra - generální ředitelství HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414
 • Telefon: 950 819 745
 • Fax: 950 819 570

Ředitel odboru civilní nouzové připravenosti a strategií

 • Adresa: Ministerstvo vnitra - generální ředitelství HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414
 • Telefon: 950 819 740
 • Fax: 950 819 571

Ředitel odboru IZS a výkonu služby

 • Adresa: Ministerstvo vnitra - generální ředitelství HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414
 • Telefon: 950 819 710, 950 819 711
 • Telefon - oddělení IZS: 950 819 713
 • Telefon - oddělení jednotek PO a odborné přípravy: 950 819 712
 • Telefon - oddělení strojní a chemicko-technické služby:
 • Fax: 950 819 964

Ředitel odboru operačního řízení

 • Adresa: Ministerstvo vnitra - generální ředitelství HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414
 • Telefon: 950 819 720, 950 819 721
 • Telefon - oddělení analýz a statistiky: 950 819 722
 • Telefon - oddělení operačního a informačního střediska: 950 819 205
 • Fax: 950 819 965

Ředitel odboru komunikačních a informačních systémů

 • Adresa: Ministerstvo vnitra - generální ředitelství HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414
 • Telefon: 950 819 721, 950 819 845
 • Telefon - oddělení rozvoje a projektového řízení: 950 819 655
 • Telefon - oddělení provozu a technické podpory: 950 819 941
 • Fax: 950 819 965

Ředitel finančního odboru

 • Adresa: Ministerstvo vnitra - generální ředitelství HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414
 • Telefon: 950 819 750, 950 819 751
 • Telefon - oddělení rozpočtu, analytiky a rozborové činnosti: 950 819 892
 • Telefon - oddělení finančního účetnictví, výkaznictví a statistiky: 950 819 752
 • Telefon - oddělení kapitálových výdajů a věcného plánování: 950 819 866
 • Fax: 950 819 967

Ředitel odboru provozního a správy majetku

 • Adresa: Ministerstvo vnitra - generální ředitelství HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414
 • Telefon: 950 819 760, 950 819 761
 • Telefon - oddělení správy majetku a veřejných zakázek: 950 819 764
 • Telefon - oddělení nemovitého majetku: 950 819 762
 • Telefon - oddělení pořizování movitého majetku: 950 819 765
 • Telefon - oddělení provozu movitého majetku a služeb: 950 819 763
 • Fax: 950 819 968

vytisknout  e-mailem