HZS Libereckého kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Tísňové volání v České republice

 1. Tísňové volání
 2. Kdy volat
 3. Jak volat
 4. Centra tísňového volání
 5. Seznam osob, které používají zvláštní způsob tísňové komunikace nebo při jejichž záchraně je nutno uplatnit zvláštní pravidla a postupy

Níže můžete stáhnout Žádost o zařazení do seznamu osob, které používají zvláštní způsob tísňové komunikace nebo při jejichž záchraně je nutno uplatnit zvláštní pravidla a postupy. Tento seznam je veden Hasičským záchranným sborem podle § 38 zákona č. 320/2015 sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru). O zařazení do seznamu osob může požádat osoba se zdravotním postižením nebo její zákonný zástupce.

V případě, že budete žádost podávat elektronicky:

 • stáhněte žádost o zařazení,
 • vyplňte žádost o zařazení a také souhlas se zpracování osobních údajů,
 • opatřete dokument Vašim elektronickým podpisem,
 • zašlete do datové schránky nejlépe Hasičského záchranného sboru kraje podle místa Vašeho trvalého pobytu nebo přechodného pobytu pokud je adresa přechodného pobytu preferovaná.

V případě, že budete žádost podávat listině poštou:

 • stáhněte žádost o zařazení,
 • vyplňte žádost o zařazení a také souhlas se zpracování osobních údajů,
 • na poště souhlas se zpracováním osobních údajů před pracovníkem pošty podepište a podpis nechte ověřit,
 • žádost o zařazení a souhlas se zpracováním osobních údajů zašlete nejlépe na adresu Hasičského záchranného sboru kraje podle místa Vašeho trvalého pobytu nebo přechodného pobytu pokud je adresa přechodného pobytu preferovaná.

V případě, že chcete žádost podat osobně:

 • stáhněte žádost o zařazení,
 • vyplňte žádost o zařazení a také souhlas se zpracování osobních údajů,
 • zajděte nejlépe na podatelnu Hasičského záchranného sboru kraje podle místa Vašeho trvalého pobytu nebo přechodného pobytu pokud je adresa přechodného pobytu preferovaná,
 • na podatelně souhlas se zpracováním osobních údajů opatřete podpisem.  

Žádost o zařazení lze podat i prostřednictvím jiné osoby. V takovém případě doporučujeme žádost podat listině poštou. Souhlas se zpracováním osobních údajů musí být opatřen ověřeným podpisem žadatele, zákonného zástupce nebo opatrovníka.

2022_03_07-Zadost_EPOS_souhlas_se_zpracovanim_OU.docx

2022_03_07-Zadost_EPOS_souhlas_se_zpracovanim_OU.pdf

vytisknout  e-mailem