Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Tísňová volání v České republice

 1. Tísňová volání
 2. Kdy volat
 3. Jak volat
 4. Centra tísňového volání
 5. Tiskové informace o lince 112
 6. Tísňová komunikace prostřednictvím SMS
 7. Seznam osob, které používají zvláštní způsob tísňové komunikace nebo při jejichž záchraně je nutno uplatnit zvláštní pravidla a postupy

Níže můžete stáhnout Žádost o zařazení do seznamu osob, které používají zvláštní způsob tísňové komunikace nebo při jejichž záchraně je nutno uplatnit zvláštní pravidla a postupy. Tento seznam je veden Hasičským záchranným sborem podle § 38 zákona č. 320/2015 sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru). O zařazení do seznamu osob může požádat osoba se zdravotním postižením nebo její zákonný zástupce.
 

V případě, že budete žádost podávat elektronicky:

 • stáhněte žádost o zařazení,
 • vyplňte žádost o zařazení a také souhlas se zpracování osobních údajů,
 • zašlete do datové schránky nejlépe Hasičského záchranného sboru kraje podle místa Vašeho trvalého pobytu nebo přechodného pobytu pokud je adresa přechodného pobytu preferovaná.

V případě, že budete žádost podávat listině poštou:

 • stáhněte žádost o zařazení,
 • vyplňte žádost o zařazení a také souhlas se zpracování osobních údajů,
 • na poště souhlas se zpracováním osobních údajů před pracovníkem pošty podepište a podpis nechte ověřit,
 • žádost o zařazení a souhlas se zpracováním osobních údajů zašlete nejlépe na adresu Hasičského záchranného sboru kraje podle místa Vašeho trvalého pobytu nebo přechodného pobytu pokud je adresa přechodného pobytu preferovaná.

V případě, že chcete žádost podat osobně:

 • stáhněte žádost o zařazení,
 • vyplňte žádost o zařazení a také souhlas se zpracování osobních údajů,
 • zajděte nejlépe na podatelnu Hasičského záchranného sboru kraje podle místa Vašeho trvalého pobytu nebo přechodného pobytu pokud je adresa přechodného pobytu preferovaná,
 • na podatelně souhlas se zpracováním osobních údajů opatřete podpisem.  

Žádost o zařazení lze podat i prostřednictvím jiné osoby. V takovém případě doporučujeme žádost podat listině poštou. Souhlas se zpracováním osobních údajů musí být opatřen ověřeným podpisem žadatele, zákonného zástupce nebo opatrovníka.

2022_03_07-Zadost_EPOS_souhlas_se_zpracovanim_OU.docx

2022_03_07-Zadost_EPOS_souhlas_se_zpracovanim_OU.pdf

vytisknout  e-mailem