Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Tísňová volání v České republice

Centra tísňového volání

Tísňové hovory na jednotné evropské číslo tísňového volání jsou odbavovány na 14 telefonních centrech umístěných v sídlech hasičských záchranných sborů krajů.

Mapka krajů Umístění center tísňového volání

Technologie telefonních center tísňového volání 112 propojuje základní složky integrovaného záchranného systému: Hasičský záchranný sbor České republiky, Policii České republiky a zdravotnickou záchrannou službu. To umožňuje rychlé vyhodnocení vzniklé situace a okamžitou reakci záchranných složek. Moderní softwarové vybavení přitom umožňuje například identifikovat adresu volajícího z pevné sítě nebo určit polohu mobilního telefonu.

Telefonní centra tísňového volání 112 jsou v rámci České republiky navzájem hlasově a datově propojena a jsou vzájemně plně zastupitelná. V případě přetížení nebo výpadku na v jednom kraji jsou hovory automaticky přesměrovány na další telefonní centra tísňového volání 112, aniž by to volající poznal na rychlosti nebo kvalitě odbavení. Je zde tak garance, že se občan vždy dovolá.

Operátoři telefonních center tísňového volání 112 jsou schopni odbavovat tísňové hovory nejen v češtině, ale rovněž v angličtině nebo němčině. K dispozici mají také softwarovou podporu pro další světové jazyky. Počet hovorů v cizí řeči se pohybuje kolem 5 % z celkového počtu hovorů, tj. asi 250 000 volání za rok. (Poznámka: Hovory ve slovenském jazyce se nepovažují za cizojazyčné.) Z toho asi polovina je v jazyce anglickém, 30 % v jazyce německém a 20 % v ostatních jazycích, z nichž nejvýznamnější jsou ruština a polština.

Vzhledem k těmto výhodám jsou do technologie telefonních center tísňového volání 112 směrovány také tísňové hovory na telefonní číslo 150 ve většině krajů.

Informace o provozování automatických technických systémů

V souladu s ustanovením § 30 odst. 2 zákona č. 320/2015 Sb., o hasičském záchranném sboru, zveřejňuje Hasičský záchranný sbor České repubiky následující informaci o existenci automatického záznamového systému:

Hasičský záchranný sbor České republiky zřizuje stálý automatický systém pro pořizování zvukového záznamu zpráv a záznamu s nimi souvisejících provozních a lokalizačních údajů, které se přenášejí prostřednictvím sítí a služeb elektronických komunikací na operačním a informačním středisku.
Záznamové zařízení automaticky pořizuje záznam každého tísňového volání uskutečněného na jednotné evropské číslo tísňového volání 112 a na národní číslo tísňového volání 150 a přijatého na pracovišti telefonního centra tísňového volání HZS ČR.

vytisknout  e-mailem