Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Technika ze strukturálních fondů pomáhá hasičům už čtyři roky zvyšovat akceschopnost pro záchranné a likvidační práce při živelních pohromách

V letech 2012 a 2013 byly Hasičským záchranným sborem České republiky realizovány projekty operace „Živelní pohroma“. V jejím rámci bylo pořízeno 83 kusů nové techniky, která hasičům pomáhá zvyšovat akceschopnost pro záchranné a likvidační práce při živelních pohromách. Projekty operace „Živelní pohroma“ byly spolufinancovány z Integrovaného operačního programu na období 2007 – 2013, a to částkou 253 mil. Kč (= 85 % způsobilých výdajů projektů). 

technika-mimoradky.png

V projektech operace Živelní pohroma byla pro Hasičský záchranný sbor České republiky zakoupena tato technika pro hasičské záchranné sbory krajů:

 1. Požární nosiče kontejnerů, kontejnery valníkové a nakladače – tento komplex techniky je určen pro přepravu speciálních prostředků, odvoz materiálu na místě zásahu, provádění záchranných a likvidačních zemních prací po povodních apod.
 2. Autobusy, které jsou určeny pro evakuaci a přepravu osob z postiženého území do nouzových míst pro ubytování, střídání nasazených sil na místě zásahu na velké vzdálenosti nebo pro přeskupování sil HZS ČR v rámci ČR.
 3. Automobily pro potápěčskou skupinu se systémem pro zásah v kontaminovaných vodách, které budou nasazeny pro technické a vyprošťovací práce na technologiích pod vodou kontaminovanou nebezpečnými látkami.
 4. Kontejnery technické vyprošťovací, které jsou využívány pro provádění vyprošťovacích prací z prostor sesuvů a závalů, z prostor mimo komunikace, z vodních toků a dále pro technologické a technické práce při zásazích.
 5. Nákladní automobily, které jsou nasazovány pro záchranu osob z míst ohrožených povodněmi, pro evakuaci osob a cenného materiálu, pro dopravu záchranářů všech složek IZS i s jejich vybavením na místo zásahu v těžce přístupném terénu apod.

Pro Záchranný útvar HZS ČR byly pořízeny specifické technické prostředky – speciální těžká technika, která neslouží k záchranným, ale k likvidačním pracím, a tudíž její přítomnost na místě mimořádné události nemusí být okamžitá. Jedná se o:

 1. nákladní automobil – sklápěcí,
 2. požární kontejnerový nosič,
 3. nákladní automobil – s nakládacím jeřábem,
 4. návěsová souprava s podvalníkem,
 5. nakladač,
 6. rypadlo pásové,
 7. zemní stroj univerzální,
 8. automobilový jeřáb,
 9. člun nafukovací s motorem.

Uvedená technika byla postupně v letech 2012 – 2013 uváděna do užívání a od té doby slouží ke zvýšení akceschopnosti, mobility a efektivity působení Hasičského záchranného sboru České republiky a přispívá ke zkvalitnění veřejné služby poskytované Hasičským záchranným sborem České republiky pro občany. Účelnost pořízené techniky již byla mnohokrát prověřena, a to nejen v každodenní zásahové činnosti, ale část techniky byla také nasazena a s úspěchem využita například také při nedávném orkánu Herwart či při povodních v roce 2013.

Operace „Živelní pohroma“ zahrnovala celkem 13 projektů hasičských záchranných sborů krajů a 1 projekt Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky. Realizační fáze projektů byla ukončena k 28. 2. 2014. Bližší informace o projektech: http://www.hzscr.cz/docDetail.aspx?docid=22045866&doctype=ART

Informace o Integrovaném operačním programu: www.kvalitazivota.eu

Mediální kontakt:
kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí
MV-generální ředitelství HZS ČR
Tel.: 950 819 944
Mobil: 602 215 142
E-mail: nicole.zaoralova@grh.izscr.cz

vytisknout  e-mailem