Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

HZS ČR a SSHR jednali o zajištění zásob pro rok 2024

8. 2. 2024 (JF) - Zástupci vedení Hasičského záchranného sboru ČR se sešli s vedením Správy státních hmotných rezerv, aby projednali zásadní body spolupráce pro rok 2024. Cílem je zejména zajištění pohotovostních zásob pro případ mimořádných událostí. 

V případě mimořádných událostí, jako jsou například přírodní katastrofy (povodně, vichřice, …), je role Správy státních hmotných rezerv nezastupitelná. Hlavním tématem jednání bylo především zajištění pořízení materiálu potřebného pro práci hasičů. Jedná se například o velkokapacitní čerpadla, vaky na vodu, stany, vyprošťovací automobily, jeřáby, hadice atd.

Za rok 2023 evidujeme celkem 165 případů použití pohotovostních zásob Státní správy hmotných rezerv prostřednictvím informační systému KRIZKOM.

Z toho nejčastěji se jednalo o tuto techniku (v roce 2023):

  • 43x vyprošťovací automobil
  • 34x nosič CTS
  • 21x technický kontejner (vyprošťování, stabilizace atd.)
  • 14x technický automobil k chemickému a radiačnímu průzkumu

V letošním roce (2024) již HZS ČR využil zásoby SSHR v případě pomoci Francii s následky povodní na severu země, ale také při likvidaci ohnisek ptačí chřipky.

     Francie_čerpadla.png

Používání pohotovostních zásob při mimořádných událostech probíhá v souladu s ustanoveními zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, a zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů. Využívají se zejména pohotovostní zásoby, které jsou v ochraňování HZS ČR. Souhlas s jejich použitím vydává SSHR, avšak při nebezpečí z prodlení může tento souhlas vydat i generální ředitel HZS ČR nebo řídící důstojník generálního ředitelství HZS ČR (generální ředitelství). Následně je pak cestou operačních a informačních středisek na SSHR zasíláno oznámení o použití příslušných pohotovostních zásob.


Správa státních hmotných rezerv

SSHR je ústřední orgán státní správy pro hospodářská opatření v krizových situacích a pro státní hmotné rezervy. Hmotné rezervy jsou více než z poloviny tvořeny ropou a ropnými produkty, jejichž množství je určeno mezinárodními závazky České republiky.

Součástí státních hmotných rezerv jsou mobilizační rezervy a pohotovostní zásoby určené pro 24 typových krizových situací. Pohotovostní zásoby vznikají podle požadavků jednotlivých resortů. Správa vytváří koncepci hospodářských opatření pro krizové stavy a jejich zabezpečení podle příslušných zákonů. Sleduje celkovou výši zásob ropy a ropných produktů v ČR. Doplňuje, ochraňuje, obměňuje a udržuje státní hmotné rezervy, včetně zásob pro humanitární pomoc. Společně s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Ministerstvem vnitra ČR realizuje poskytování humanitární pomoci České republiky do zahraničí.


kpt. Ing. Mgr. Jiří Fröhlich
tiskový mluvčí
MV-generální ředitelství HZS ČR
Mobil: 602 105 376
e-mail:jiri.frohlich@hzscr.cz

Odkazy do noveho okna

Spolupráce HZS ČR s SSHR

Spolupráce HZS ČR s SSHR 

Detailní náhled

Spolupráce HZS ČR s SSHR

Spolupráce HZS ČR s SSHR 

Detailní náhled

Spolupráce HZS ČR s SSHR

Spolupráce HZS ČR s SSHR 

Detailní náhled

Spolupráce HZS ČR s SSHR

Spolupráce HZS ČR s SSHR 

Detailní náhled

Spolupráce HZS ČR s SSHR

Spolupráce HZS ČR s SSHR 

Detailní náhled
Uložit vše jako ZIP soubor

vytisknout  e-mailem