Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Spolupráce s veřejnými a soukromými subjekty

Odbor civilní nouzové připravenosti a strategií spolupracuje ve své oblasti působnosti s veřejnými a soukromými subjekty. Tato spolupráce spočívá ve vzájemné výměně informací a zkušeností, které se dotýkají zejména oblasti ochrany obyvatelstva, krizového řízení, civilního nouzového plánování a ochrany kritické infrastruktury. 

  1. Spolupráce s veřejnými subjekty
  2. Spolupráce se soukromými subjekty

Národní platforma pro snižování rizika katastrof (MŽP)

MV-GŘ HZS ČR je členem Národní platformy pro snižování rizika katastrof, která je poradním orgánem ministra životního prostředí a která je národním mechanismem pro koordinaci a politická doporučení týkající se snižování rizika katastrof. Národní platformy představují národní mechanismus Mezinárodní strategie pro snižování rizika katastrof OSN.

Pracovní skupiny Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR (MPO)

Odbor CNPaS zastupuje Ministerstvo vnitra ČR v Pracovní skupině pro energetickou politiku ČR, v Pracovní skupině pro surovinovou politiku ČR a v Pracovní skupině pro energetickou infrastrukturu Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR. Odbor zajišťuje soulad a vzájemné informování v oblastech ochrany obyvatelstva, krizového řízení, požární ochrany, civilního nouzového plánování a integrovaného záchranného systému ve vztahu k energetické bezpečnosti a surovinové politice ČR.

Pracovní skupina pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území (MMR)

Odbor CNPaS je členem Pracovní skupiny (PS) pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území, v jejímž rámci přispívá ke koordinování rozvoje ochrany obyvatelstva v rámci principů udržitelného rozvoje. PS pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území je jedním z pracovních orgánů Rady vlády pro udržitelný rozvoj a jejím hlavním cílem je zajištění informovanosti krajů o otázkách udržitelného rozvoje a podpora zapojení krajů a dalších subjektů na regionální a místní úrovni do procesu implementace Strategie udržitelného rozvoje ČR, Strategie regionálního rozvoje ČR a Politiky územního rozvoje ČR.

Expertní skupina pro strategickou práci (MMR)

Odbor CNPaS je členem Expertní skupiny pro strategickou práci. Jejím cílem je především sladění a koordinace strategického řízení mezi jednotlivými subjekty veřejné správy a zvýšení kvality strategické práce v ČR.

Pracovní skupina pro smart cities (MMR)

Odbor CNPaS je členem Pracovní skupiny pro smart cities, která si dává za cíl doplnění metodiky, organizaci odborných seminářů a propagaci zavádění konceptu smart cities. Pro HZS ČR jde zejména o čerpání nových informací a hlavně zachycení fenoménu smart cities a jeho využitelnost pro potřeby sboru.

Zpět

vytisknout  e-mailem