Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

SH ČMS

  • Vývoj počtu požárů v letech 1992 - 2016
  • Publikace Vybrané požáry 1
  • Vliv požárně bezpečnostního zařízení (PBZ) 2013-2016
  • Výuková videa
  • Obecné informace z oblasti kominictví

Vývoj počtu požárů v letech 1992 - 2016

K využití HZS krajům poskytujeme graficky zpracovanou analýzu požárů a usmrcených osob za 25-ti leté období.

Pro účely komplexního hodnocení vývoje požárů v ČR byl zpracován graf o počtu požárů a počtu usmrcených osob nalezených na místě požáru v rozmezí let 1992 až 2016. Požáry jsou zobrazeny spojnicovým grafem červené barvy a údaje k tomuto grafu jsou uvedeny na levé svislé ose. Počty usmrcených osob jsou zobrazeny modrým spojnicovým grafem a údaje jsou vyneseny na pravou svislou osu.

Z křivky počtu požárů je zřejmé, že jejich počet klesá. Ve sledovaném období dosáhly počty požárů v roce 2016 svého historického minima. Počet požárů v roce 2016 byl 21 % pod dlouhodobým průměrem. Z hlediska budoucího vývoje lze očekávat další pokles požárů.

Je zde nutné zmínit jednu skutečnost. Veškeré hodnoty počtu mrtvých jsou zatíženy nepřesností, která souvisí se zahrnutím všech mrtvých osob zjištěných na místě požáru. Tedy i těch osob, které nezemřely v přímé souvislosti s požárem. Jako příklad lze uvést osoby, které nejprve havarovaly s vozidlem, zemřely na následky dopravní nehody a až následně došlo k požáru, které jejich tělo tepelně zdevastoval. Od roku 2013 je příslušníky ZPP přesně zjišťováno, zda osoby zemřely v přímé souvislosti s požárem. V roce 2014 tak bylo evidováno 114 mrtvých osob u požáru z čehož bylo pouze 52 osob, které zemřely v přímé souvislosti s požárem. V roce 2016 bylo evidováno 124  mrtvých osob u požáru, z čehož bylo 84 osob, které zemřely v přímé souvislosti s požárem.

Z níže uvedené křivky usmrcených osob nalezených na místě požáru může být patrný vzrůstající trend v počtu mrtvých nalezených na místě požáru. Jak však ukazují nově sledovanéíhodnoty počtu mrtvých v přímé souvislosti s požárem, bude tento ukazatel spíše skokový a v každém roce značně rozdílný. Každopádně je patrný nárůst počtu osob, které zemřely v přímé souvislosti s požárem. Stejně tak narůstá počet osob, které byly nalezeny mrtvé na místě požáru.

pocet-pozaru-a-usmrcenych-osob-1992-2016.png

Autor: Podjukl, Kislinger
Kontakt: jana.kemrova@grh.izscr.cz

Publikace Vybrané požáry 1

Ve spolupráci se základními vyšetřovateli požárů a Oddělením zjišťování příčin vzniku požárů MV GŘ HZS ČR byla vytvořena neperiodická publikace "Vybrané požáry 1", která představuje více než stovku zajímavých šetřených požárů.

Tato kniha obsahuje výběr vyšetřovaných požárů, který připravili tzv. základní vyšetřovatelé požárů Hasičského záchranného sboru České republiky. Cílem publikace bylo shromáždit takové případy, které se daným vyšetřovatelům požárů zdály být něčím zajímavé nebo poučné. Kniha je obsahově zaměřena zejména na popis objektu, krátký souhrn celé události a uvedení zjištěné příčiny vzniku požáru.

Všechny texty a fotografie, které obsahuje tato publikace, byly poskytnuty vyšetřovateli jednotlivých případů. Pokud souhlasili, jsou jejich jména uvedena pod každým příspěvkem. Většina textů byla redakčně upravena.

U zveřejněných případů jsou úmyslně vynechány místopisné podrobnosti. Pro zájemce o podrobnější informace je u každého případu uvedeno jeho evidenční číslo (ECUD) a příslušný Hasičský záchranný sbor kraje, u kterého lze tyto informace získat. Stejně tak, pokud to bylo možné, byly vynechány názvy subjektů, kterých se daný požár týkal.

Jsem pevně přesvědčen, že tato publikace dokáže také reprezentovat kvalitní práci všech vyšetřovatelů požárů, kteří působí u Hasičského záchranného sboru České republiky, a přinese zajímavé informace o některých příčinách vzniku požárů laické i odborné veřejnosti.

Publikaci lze také stáhnout na internetové stránce http://www.hzscr.cz/soubor/vp-sazba-176x250-final-web-pdf.aspx

Vliv požárně bezpečnostního zařízení (PBZ) 2013-2016

Tato analýza vyjadřuje souhrn všech požárů, kde bylo PBZ zaznamenáno bez ohledu na jeho (ne)funkčnost a typ objektu.

kpt. Ing. Martin Podjukl

Výuková videa

Výuková videa z oblasti požární prevence jsou k dispozici zde:

haseni-auta-81-61.jpg

Požár auta

20. ledna 2012 (video) - Jak uhasit požár motoru - krátký klip ze seriálu Štěstí přeje připraveným II.

haseni-oleje-na-panvi-81-61.jpg

Hašení oleje

2. 12. 2011 (video) - Nehaste olej při smažení vodou! krátký klip ze seriálu "Štěstí přeje připraveným" 

adventni-venec-81-61.jpg

Věnec

2. 12. 2011 (video) - I obyčejný adventní věnec může představovat reálné nebezbečí. Klip ze seriálu "Štěstí přeje připraveným"  

kurz-vysetrovani-pozaru-81-61.jpg

Kurz vyšetřování požárů

7. 9. 2011 (video) - Podívejte se, jak se hasiči učí zjišťovat příčiny požáru, hledat zápalné látky, zajišťovat stopy a důkazy pro další vyšetřování nebo odborné expertizy. Týdenní kurzy pořádá Instit... 

pozary-aut-hosek-81-61.jpg

Požáry aut

1. 4. 2011 (video) - Požáry aut jsou stále častější. Totální škodě by přitom mnohdy pomohl zabránit přenosný hasicí přístroj. Podívejte se, jaký je vhodný a jak se používá.  

horici-olej-panev.jpg

Hasiči varují!

Hasiči varují: Požár u vás doma může vzniknout kdykoliv a velice snadno! Jednotlivé spoty jsou k dispozici na http://www.hzscr.cz/clanek/mladi-studenti-vytvorili-vtipne-spoty-pro-hasice.aspx

hlasic-koure.jpg

Hlásiče kouře

Setkali jste se už s hlásiči kouře? Dokážou zachránit život při vznikajícím požáru. Například v noci vás mohou vzbudit dřív, než kvůli zplodinám hoření upadnete do bezvědomí a ztratíte možnost záchran...

motiv_hp_11.jpg

Tohle doma nezkoušejte!

Zdroj: Fire Kills - TV adverts - „Download Don't Try This At http://firekills.direct.gov... 

hlasice-koure.jpg

Hlásiče kouře

K čemu jsou a jak fungují hlásiče kouře. Vyplatí se je mít nainstalované a funkční. Jejich instalace i použití je přitom snadná i pro laiky. 

vypalovani-travy.jpg

Vypalování trávy

Vypalování trávy a porostů je zakázáno oprávněně. Je to jedna z velmi rizikových činností, které často končí nekontrolovatelným rozsáhlým požárem. Ani menší ohníčky v přírodě ale nejsou bez rizika. 

propan-butan.jpg

Propan-butan

Pravidla bezpečné manipulace s propan-butanem.

lpg.jpg

LPG

Plyn je dobrý sluha, ale zlý pán. Jak správně zacházet s lahvemi se stlačeným hořlavým plynem, např. propan-butanem, nebo při používání LPG. 

kominy.jpg

Komíny

Špatný stav komínu a jeho zanedbaná údržba mohou způsobit požár celého domu. Prevence se určitě vyplatí. 

pozar-v-dome.jpg

Požár v domě

Jak se chovat při požáru v bytě nebo v domě, abychom předešli zranění a minimalizovali škody.

kamna.jpg

Kamna

S nástupem topné sezóny vznikají až stovky požárů, jejichž příčinou je nesprávné používání topidel. 

ohen.jpg

Filmy pro výchovu v oblasti požární ochrany - ke stažení

Na základě Pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (čj. 12050/03-22 ze dne 4. března 2003) byla do vzdělávacích programů začleněna tematika ochrany člověka za mimořádných událostí a každá ... 

Obecné informace z oblasti kominictví

Přehled informací z oblasti spalinových cest upravených zákonem o požární ochraně a vyhláškou č. 34/2016 Sb.

Na základě dotazů z řad laické veřejnosti byl zpracován přehled toho, jaké povinnosti vyplývají ze zákona o požární ochraně ve spojitosti se spalinovými cestami. Uvedené informace jsou zjednodušeně přepsány především z vyhlášky č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.
Při zpracování informace byl kladen důraz na přehlednost a jednoduchost. Za tímto účelem došlo i k úpravě názvosloví, potažmo vypuštění některých pojmů, které by mohly být pro adresáty spíše matoucí.

Materiál je dostupný zde.

vytisknout  e-mailem