Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Redakce, redakční rada, předplatné a inzerce

Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva. Vydává MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Redakce sídlí v Kloknerově ulici číslo 26, pošt. přihr. 69, PSČ 148 01, Praha 414, e-mail: redakce@grh.izscr.cz, fax: 950 819 969. 

Vydává: MV-generální ředitelství HZS ČR Kloknerova 26 pošt. přihr. 69 148 01 Praha 414
                       

Redakce:

šéfredaktorka
plk. Mgr. Libuše Chvojková    950 819 798

redaktoři
Karel Švéda    950 819 951
David Hartmann, Dis.  950 819 950
Ing. Ivana Bošková   950 819 947
Lenka Nováková  950 819 953

knihovna
Romana Rosenkranzová 950 819 945


 

Sídlo:

Kloknerova 26
pošt. přihr. 69
148 01 Praha 414
korespondenční adresa:
MV-generální ředitelství HZS ČR
redakce
Kloknerova 26
pošt. přihr. 69
148 01 Praha 414
redakce@grh.izscr.cz


 
Redakční rada
 

Ing. Lubomír Pešek - předseda
plk. Dr. Ing. Zdeněk Hanuška - místopředseda

plk. Ing. Roman Bílý
brig. gen. Ing. Roman Hlinovský
plk. Ing. Jiří Chalupa, Ph.D., MPA
plk. Mgr. Rudolf Kramář
plk. Ing. Daniel Miklós, MPA
plk. Mgr. Martin Oujezský
doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA
plk. Ing. Mgr. Rostislav Richter
plk. Ing. Květoslava Skalská
plk. Ing. Ondřej Suchý, Ph.D.

 

Grafická úprava a předtisková příprava:

ASPEKT studio, Hálkova 175,
261 01 Příbram I

 

Tisk, předplatné a distribuce:

Tiskárna Ministerstva vnitra, p.o., Bartůňkova 1159/4,
149 01 Praha 4

 

Inzerce:

Inzerci přijímá redakce


Poslední aktualizace 18. 1. 2012 - webmaster@hzscr.cz

vytisknout  e-mailem