Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Rady od hasičů k období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů při sklizni

12. 8. 2015 (Nicole Zaoralová) - Letošní sklizeň obilovin probíhá v období zvýšeného až vysokého nebezpečí vzniku požáru. Současná situace vyžaduje přijetí okamžitých preventivních opatření, která by alespoň částečně eliminovala počty a rozsahy požárů, při nichž vznikají vysoké škody zemědělcům, a současně vznikají extrémní nároky na lokalizaci a likvidaci požárů. Lze oprávněně předjímat, že výše nákladů HZS ČR na tyto zásahy vysoce překročí přidělený rozpočet. HZS ČR doporučuje přijetí následujících minimálních opatření, která se dají realizovat okamžitě. 

Foto: HZS Jihomoravského kraje Foto: HZS Jihomoravského kraje
Pro zamezení vzniku požáru
  • vybavit techniku a stroje provádějící žňové práce potřebným množstvím provozuschopných hasicích přístrojů,
  • zabezpečit techniku určenou pro žňové práce proti možnému způsobení požáru (např. lapače jisker na výfucích, kryty horkých součástí strojů apod.),
  • mít vždy připravenu dostatečnou zásobu vody k provedení prvotního zásahu – např. cisterna,
  • zakázat kouření a manipulaci s otevřeným ohněm,
  • zorat pruh pole kolem silnice v šíři 10 m a více – viz dále,
  • v případě vzniku požáru vždy kontaktovat hasiče prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112.
V případě vzniku požáru je nezbytné učinit maximální opatření k zamezení jeho šíření
Před sklizní zajistit kolem pole zoraný pruh, který by zamezil dalšímu šíření požáru v  šíři 10 m a více. Vždy je potřeba zohlednit místní a hlavně povětrnostní podmínky. Tato proluka by měla být zejména v částech sousedících s lesem, loukou apod. Zoraný pruh u silnice může zamezit vzniku požáru od jiskry od projíždějícího dopravního prostředku.
Po sklizni učinit obdobná opatření, pokud nebyla již před sklizní (kolem pole) a dále se doporučuje zajistit po celém poli „požární úseky“, tj. části pole oddělené od dalších částí zoranými pruhy přiměřené šíře. Dalším řešením je strniště zaorat.  
Navržené řešení, zejména šířka zoraného pruhu kolem pole nebo rozmístění a šířka zoraných pruhů na sklizeném poli se doporučuje konzultovat s místně příslušným hasičským záchranným sborem kraje.
 
Mezi nejčastější důvody vzniku požáru patří:
  • mechanické jiskry – např. náraz kamene o žací listu kombajnu
  • odlétávající jiskry z výfuků aut z okolní silnice
  • smykové tření, které vzniká u stroje při jejich posuvném pohybu
Vždy je nutné přihlédnout k nařízení kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, ve kterém jsou zohledněna místní specifika.
 
Zpracoval: kpt. Ing. Lukáš Hřebačka, kpt. Mgr. Jakub Škoda z odboru prevence MV – generálního ředitelství HZS ČR
 
Kontakt:
kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí
MV-generální ředitelství HZS ČR
Tel.: 950 819 944
Mobil: 602 215 142

vytisknout  e-mailem