Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Materiály ke stažení a odkazy

Užitečné informace a materiály (příručky, brožury a další) 

 • Letáky  (2012, aktualizováno 2024)

Letáky pro občany, které obsahují užitečné informace a doporučení zejména v souvislosti s dopravní nehodou či s náhlou ztrátou blízké osoby. 

Jsme připraveni na vážnou dopravní nehodu? (formát PDF) - Informace, jak pomáhat při dopravních nehodách sobě i druhým

Prožili jsme dopravní nehodu Jak dál? (formát PDF) - Informace a praktická vodítka pro nás – občany, které zasáhla dopravní nehoda

Když (náhle) zemře blízký (formát PDF) - Informace pro ty z nás, kteří (náhle) ztratili blízkého člověka

 • Metodické doporučení pro školy a školská zařízení Škola a neštěstí: Jsme připraveni! (2023)metodika16-4-200.jpg

  Utonutí žáka na školním výletě, nezvěstná žačka, vážné onemocnění učitele, ale i dlouhodobé děje, jako je šikana – to je jen malý výčet nepříznivých situací, se kterými se školy setkávají. Události mají dopad na pracovníky a vedení školy, na zřizovatele, na děti, žáky, studenty a také na jejich rodiny a blízké či na obyvatele obce. Škola by na dopady událostí měla adekvátně reagovat. Jak v takové situaci postupovat? Lze se na neštěstí a jeho dopady připravit? To jsou otázky, na které odpovídá nové metodické doporučení pro školy a školská zařízení „Škola a neštěstí: Jsme připraveni!". Jedná se o aktualizovanou a rozšířenou verzi Příručky pro školy: Když se stane neštěstí z roku 2012.

  Metodické doporučení vytvořila pracovní skupina při psychologickém pracovišti MV-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. Kromě psychologů IZS se na tvorbě podílela celá řada dalších odborníků z různých organizací včetně Psychosociálního intervenčního týmu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, České školní inspekce či České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání. Díky oborové spolupráci s krizovými interventy, právníky, sociálními pracovníky a dalšími vznikl materiál, který poskytuje ucelený pohled na řešení mimořádných situací ve školách a školských zařízeních.

Metodické doporučení pro školy a školská zařízení Škola a neštěstí: Jsme připraveni! (2023)

 • Příručka pro školy: Když se stane neštěstí (2012) s podtitulem Připravujeme se na mimořádné události anebo krizové situace a jejich důsledky.
  Příručka je určena: zřizovatelům a pracovníkům škol - ředitelům, učitelům, výchovným poradcům, metodikům, školním psychologům, družinářům, pracovníkům pedagogicko-psychologických poraden, atp.

Naleznete ji zde ve formátu A4 a A5 (jako brožura pro tisk) (oboje pdf)

 • Aplikace První Psychická Pomoc je pomůckou, která ukazuje možnosti pomoci lidem v těžkých situacích. Navazuje na kurzy, které absolvují příslušníci bezpečnostních sborů, ale také například lidé z nestátních neziskových organizací. Aplikace je praktickým vodítkem, které obsahuje postupy pro efektivní poskytování první psychické pomoci. Aplikaci vytvořila pracovní skupina Sekce psychologie krizí, katastrof a traumatu při ČMPS ve spolupráci s týmem mobilních vývojářů sdružení CZ.NIC z.s.p.o.

               https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.nic.ppp

               Prezentace k aplikaci: Aplikace PPP.pdf

 • Publikace Asistence lidem s disabilitou při katastrofách vznikla v rámci evropského projektu EUNAD IP  s cílem zlepšit praxi při poskytování psychosociální asistence osob s disabilitou. Příručka poskytuje hlavní vodítka pro lepší připravenost a znalost potřeb a reakcí těchto osob. Je určena nejen pro situace konkrétní pomoci, ale i pro jejich organizaci a zajištění. Ke vzniku publikace významně přispěl také Hasičský záchranný sbor ČR, který se spolupráci s lidmi s disabilitou věnuje již dlouhodobě.

  EUNAD - Asistence lidem s diabilitou.pdf

 • Příručka Psychosociální odpověď na kolektivní násilí a terorismus. Terénní průvodce (2010) vznikla jako reakce na celosvětový vývoj od pomáhání ke spolupráci v oblasti psychosociální pomoci, se zvláštním zřetelem na terorismus. Zaměření na jedince se rozšiřuje o zaměření na komunitu, společenství, obec a podporu jejich odolnosti. Přírodní katastrofy se stávají běžnými, pozornost se obrací na katastrofy „člověkem naplánované“. V českém prostředí by takový důraz mohl být považován za nepatřičný. Jenže: to, co platí o obětech terorismu a o pozůstalých po nich, velmi často platí o obětech jiných mimořádných událostí.

Psychosociální odpověď na kolektivní násilí a terorismus. Terénní průvodce. (pdf)

 • Dne 23. června 2012 se stala tragická dopravní nehoda českého autobusu v Chorvatsku. V reakci na tuto událost vznikla o dva měsíce později brožura s názvem Co nás učí nehoda autobusu v Chorvatsku z června 2012: Známe svá práva?, v níž jsou shrnuty nejdůležitější právní informace a doporučení, jako podpora pro občany a organizace, kterých se nehoda dotkla.

Co nás učí nehoda autobusu v Chorvatsku z června 2012: Známe svá práva? (pdf)

Odkazy na organizace a sdružení poskytující pomoc lidem v nouzi:

vytisknout  e-mailem