Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Průjezd vozidel s právem přednosti jízdy, záchranářská ulička

Pamatujme, i my se můžeme dostat do situace, kdy budeme potřebovat pomoc záchranářů. Buďme proto ohleduplní a snažme se vytvářet záchranářskou uličku rychle a správně. 

Průjezd vozidel s právem přednosti jízdy, záchranářská ulička

V posledních letech je zvláště ve velkých městech běžnou praxí, že jsou naše komunikace plné vozidel a jízda v koloně se stává čím dál tím častější. Pro každého řidiče je to velmi stresující situace, mnohem horší pozici ale mají řidiči záchranných složek. Při výjezdu k dopravní nehodě, či jiné mimořádné události musí často překonávat kolony aut, které blokují silnici ve všech pruzích. Ačkoliv v České republice již od roku 2012 platí povinnost vytvořit jízdní pruh pro tyto složky, stále se však záchranáři setkávají s tím, že řidiči o této povinnosti nevědí, nebo ji nerespektují.

Vozidla s právem přednostní jízdy jsou v ČR vybavena schváleným typem výstražného zařízení modré nebo modročervené barvy („majáku“) se zvukovou signalizací.

Právo využít přednostní jízdy mají:

 • Policie ČR a vojenská policie,
 • obecní, městská policie,
 • profesionální a dobrovolní hasiči,
 • zdravotnická záchranná služba a dopravní zdravotnické služby,
 • vězeňská služba,
 • celní správa,
 • dále např. dopravní dispečink (výjimka za zákona).

Řidiči těchto vozidel smějí používat výstražné světelné a zvukové znamení pouze v případech, kdy je to nezbytně nutné z hlediska času (záchrana lidských životů, zdraví a majetku). Bezdůvodné použití majáku v provozu je zakázáno. Rovněž je zakázáno nainstalovat maják na jiná vozidla nebo napodobovat vzhled vozidel policie, hasičů nebo záchranné služby.

V některých případech řidiči vozidel s právem přednostní jízdy nepoužívají světelné a zvukové znamení současně. Jde zejména o případy, kdy vzhledem k provozu nebo noční době není nutné mít trvale zapnuté zvukové znamení – tzv. sirénu. Ve všech případech však řidiči vozidel jedoucích se zapnutým majákem musí dbát potřebné opatrnosti, aby neohrozili další účastníky silničního provozu.

V jiných zemích mohou být pravidla pro přednostní jízdu odlišná, stejně jako označení takových vozidel, proto se vždy před jízdou do zahraničí seznamme s předpisy dané země.

Dne 1. října 2018, vstoupila v platnost novela zákona o pozemních komunikacích, která mimo jiné upravuje pravidla pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy. Zákon řidičům jasně stanovuje povinnost, jak se při tvorbě kolony a při zastavení v koloně chovat. Jestliže se jako řidič v koloně ocitneme, již při dojíždění do kolony vytváříme pruh široký minimálně 3 metry a to následovně:

 • na silnici o dvou jízdních pruzích vytvoří vozidla mezi sebou jeden průjezdný jízdní pruh
 • na silnici o třech a více jízdních pruzích vytvoří vozidla mezi sebou průjezdný jízdní pruh tak, že vozidla jedoucí vlevo se řadí co nejblíže k levé krajnici a vozidla v pravých a ve středním pruhu musí zajet co nejblíže k pravému okraji vozovky. Řidiči jedoucí v krajních jízdních pruzích mohou při vytváření průjezdného jízdního pruhu vjet na krajnici nebo na střední dělící pás
 • řidičům ostatních vozidel je vjezd do pruhu pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy a jízda v tomto pruhuzakázána, kromě vozidel vlastníka pozemní komunikace a vozidel technické pomoci.

  Jak se tedy správně zachovat?

V případě, že ve své blízkosti uvidíme blikající majáky nebo uslyšíme sirénu záchranářů, buďme maximálně opatrní a ohleduplní k projíždějícím vozidlům s právem přednostní jízdy. Především se vůči těmto vozidlům chovejme čitelně. Včas signalizujme, že přibrzďujeme nebo uhýbáme z cesty. V žádném případě před takovým vozidlem nebrzděme a nezastavujme! Zásahová vozidla se obvykle pohybují vysokou rychlostí, často to jsou vozidla velmi těžká. Náhlé zastavení na místě pro ně není možné. Vždy se snažme co nejdříve opustit koridor průjezdu vozidla i za cenu pokračování v jízdě vpřed po nezbytně nutnou dobu. Počítejme také s reakcemi ostatních řidičů - někteří mohou při zaslechnutí sirény začít zmatkovat. Zvláště ve městě nebo v husté zástavbě nemusí řidiči ihned rozpoznat, ze kterého směru vozidlo záchranářů přijíždí. Ztlumme proto rádio, stáhněme okénka a zjistěme, odkud výstražný signál přichází. Jedině tak budeme moci adekvátně reagovat.

Pokud je to z hlediska provozu a typu komunikace možné, zastavme své vozidlo na krajnici tak, aby záchranáři měli dostatek místa k projetí. I když ještě nevidíme, o jakou složku se jedná, počítejme při zastavování vždy s tím, aby mohlo bezpečně projet i velké hasičské auto. Mysleme také na to, že vozidel s majáky může jet i několik za sebou, proto se vždy po průjezdu záchranářů důkladně rozhlédněme, než znovu vjedeme do provozu.

Také chodci nesmí omezit projíždějící vozidla záchranářů, a to ani na přechodu pro chodce, pokud jim na semaforu svítí zelená!

Pamatujme, i my se můžeme dostat do situace, kdy budeme potřebovat pomoc. Buďme proto ohleduplní a snažme se tyto zásady dodržovat.

vytisknout  e-mailem