Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Prezident České republiky jmenoval do generálské hodnosti i dva příslušníky z řad HZS ČR

8. 5. 2024 (KO) - Prezident České republiky Petr Pavel na Pražském hradě opět jmenoval nové generály z řad vojáků z povolání a příslušníků bezpečnostních sborů ČR. Učinil tak tradičně u příležitosti státního svátku Dne vítězství, 8. května 2024. Mezi nově jmenovanými generály jsou také brigádní generál Mgr. Radek Stránský, velitel Hasičského útvaru ochrany Pražského hradu a brigádní generál Ing. Jiří Pelikán, ředitel Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. 

Prezident České republiky jmenoval nové generály_za HZS ČR_brig. gen. Radek Stránský a brig. gen. Jiří PelikánPrezident České republiky jmenoval nové generály_za HZS ČR_brig. gen. Radek Stránský a brig. gen. Jiří Pelikán


________________________________________________________________________________________

                                                                                        Brigádní generál Mgr. Radek Stránský

uuDSC_6426.jpg
Narodil se roku 1973 v Jilemnici.

K Hasičskému záchrannému sboru České republiky nastoupil v roce 2003 a první čtyři roky sloužil jako hasič na Hasičské stanici č. 10 v Praze.

V roce 2007 se stal v hodnosti poručík velitelem Hasičské stanice č. 11 v Praze.

V roce 2012 nastoupil na Operační a informační středisko Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky jako operační důstojník. V pozici operačního důstojníka dosáhl hodnostního označení major. V tomto období jej generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky pověřil úkolem připravit strukturu a následně personálně i materiálně vybudovat Hasičský útvar ochrany Pražského hradu, který má kromě Pražského hradu, největšího hradního komplexu na světě, na starosti také ochranu přilehlých městských částí.

V roce 2016 byl jmenován do funkce velitele Hasičského útvaru ochrany Pražského hradu, s hodnostním označením plukovník.
Jako velitel útvaru je též zmocněncem generálního ředitele HZS ČR pro Kancelář prezidenta republiky. V rámci Hasičského útvaru ochrany Pražského hradu založil Jednotku čestné stráže, která plní ceremoniální úkoly v rámci celého HZS ČR. Během své služby se výrazným způsobem zapojil do mezinárodní spolupráce HZS ČR.

V roce 2017 se přímo zasloužil o navázání profesní dvoustranné spolupráce mezi HZS ČR a Hasičským sborem Státu Izrael. V témže roce, po vlně devastujících rozsáhlých požárů v Izraeli, se podílel na organizaci a předání humanitárního daru České republiky hasičům Židovského národního fondu v podobě hasičského speciálu české výroby na hašení lesních požárů.

V roce 2018 se přímo podílel na navázání spolupráce s Hasičským záchranným sborem Městského státu Vatikán.

V roce 2020 spoluorganizoval a následně osobně dovezl a předal humanitární pomoc obyvatelům Republiky San Marino kriticky postiženým pandemií Covid-19.

V roce 2021 byl pověřen přípravou a realizací humanitárního daru České republiky v podobě velkokapacitní cisterny české výroby, která byla předána hasičům v Betlémě jako výraz podpory spolupráce mezi hasiči Státu Izrael a hasiči Palestinské autonomie.


_________________________________________________________________________________________________________________

                                         Brigádní generál Ing. Jiří Pelikán

XT3B4942-Edit-Edit.jpg
Narodil se roku 1969 v Kyjově.

Vystudoval Vysokou školu báňskou v Ostravě - obor Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu.

V roce 1992 nastoupil ke Sboru požární ochrany Ostrava jako výjezdový hasič.

V březnu roku 1993 se stal vyšetřovatelem příčin vzniku požárů u Sboru požární ochrany v Uherském Hradišti.

Od ledna 1994 přešel ke Sboru požární ochrany v Hodoníně, kde pracoval jako samostatný odborný inspektor a od dubna téhož roku byl jmenován požárním radou.

V letech 1995 – 2000 zastával funkci vedoucího odboru prevence.

V roce 2001, kdy byl zřízen Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, byl zvolen do funkce ředitele odboru prevence.

V letech 2006 – 2010 se stal náměstkem ředitele pro úsek prevence a plánování.

V září 2010 byl jmenován do funkce ředitele Hasičského záchranného sboru (dále jen „HZS“) Jihomoravského kraje. Z pozice ředitele HZS kraje se zasazuje o řádný chod této organizační složky státu, a také aktivně prosazuje vytvoření vhodných a optimálních podmínek pro činnost celého IZS v rámci Jihomoravského kraje. Podporuje spolupráci HZS ČR s Policií ČR a Zdravotnickou záchranou službou Jihomoravského kraje. Podílí se rovněž na řešení mimořádných událostí v rámci přeshraniční spolupráce s Rakouskem a Slovenskem. Je velmi aktivní ve spolupráci s jednotkami sborů dobrovolných hasičů obcí a územní samosprávou na krajské i komunální úrovni.

Nejvýznamnější zásahy:

  • V roce 1997 se podílel na řešení následků katastrofální povodně, která postihla okres Hodonín a další části Moravy.
  • V roce 2012 velel zásahu u největšího moravského lesního požáru nedaleko Bzence, kde hořel lesní porost na ploše 200 ha.
  • V roce 2021 se podílel na řízení zásahu a následné likvidaci následků po ničivém tornádu v oblastech na Hodonínsku a Břeclavsku.

_________________________________________________________________________________________________________________

Fotografie ke stažení najdete na http://bit.ly//media_hasici. V případě žádostí o rozhovory se můžete obrátit na tiskové mluvčí příslušných útvarů:

pplk. PhDr. Mgr. Tomáš Horský                                                                                 por. Mgr. Jaroslav Mikoška
mluvčí Hasičského útvaru ochrany Pražského hradu                                                   mluvčí HZS Jihomoravského kraje
+420 739 248 072                                                                                                        +420 777 360 005
tomas.horsky@hzscr.cz                                                                                               jaroslav.mikoska@hzscr.cz


 

MgA. Klára Ochmanová

tiskové oddělení

MV – generální ředitelství HZS ČR

Odkazy do noveho okna

Prezident České republiky jmenoval nové generály_za HZS ČR_brig. gen. Radek Stránský a brig. gen. Jiří Pelikán

Prezident České republiky jmenoval nové ... 

Detailní náhled

Prezident České republiky jmenoval nové generály_za HZS ČR_brig. gen. Radek Stránský a brig. gen. Jiří Pelikán

Prezident České republiky jmenoval nové ... 

Detailní náhled

Prezident České republiky jmenoval nové generály_za HZS ČR_brig. gen. Radek Stránský a brig. gen. Jiří Pelikán

Prezident České republiky jmenoval nové ... 

Detailní náhled
Uložit vše jako ZIP soubor

vytisknout  e-mailem