Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Oddělení kontroly a stížností

Oddělení kontroly a stížností je organizačním článkem generálního ředitelství v přímé působnosti generálního ředitele, kterému je vedoucí oddělení kontroly a stížností přímo podřízen. 

Ministerstvo vnitra - generální ředitelství HZS ČR,
Kloknerova 26, pošt. přhr. 69, 148 01 Praha 414 26
148 01  Praha
tel.:950 819 200
e-mail: renata.kucharova@hzscr.cz
web: http://www.hzscr.cz/clanek/pracoviste-kontroly-a-stiznosti.aspx

vedoucí: plk. Mgr. Renata Kuchařová

Oddělení kontroly a stížností zabezpečuje realizaci kontrolního systému generálního ředitelství, organizuje a koordinuje kontrolu plnění úkolů HZS krajů, Záchranného útvaru HZS ČR a SOŠ PO a VOŠ PO a kontroluje plnění povinností stanovených právními předpisy, interními akty řízení a organizačními normami, nebo úkolů uložených na jejich základě zaměstnancům.

Oddělení kontroly a stížností plní zejména tyto úkoly:

 1. metodicky řídí kontroly generálního ředitelství, HZS krajů a Záchranného útvaru HZS ČR,
 2. koordinuje vlastní kontrolní činnost ve vztahu k ostatním subjektům kontrolního systému resortu a příslušným ministerstvům nebo jiným správním úřadům vykonávajícím kontrolu výkonu státní správy HZS ČR,
 3. zpracovává na každý rok plán hlavních kontrolních úkolů generálního ředitelství, který po schválení generálním ředitelem předává ve stanovených termínech určenému subjektu kontrolního systému a kontroluje jeho plnění,
 4. účastní se zahájení kontrolních akcí prováděných ostatními subjekty kontrolního systému resortu a příslušnými ministerstvy nebo jinými správními úřady vykonávajícími kontrolu výkonu státní správy HZS ČR, spolupracuje s nimi a účastní se projednávání výsledných materiálů z těchto kontrol,
 5. zpracovává roční vyhodnocení kontrolní činnosti generálního ředitelství a na systémové nedostatky upozorňuje generálního ředitele,
 6. zpracovává věcné návrhy interních aktů řízení týkajících se vnitřního kontrolního systému HZS ČR,
 7. provádí kontroly v rámci plánu hlavních kontrolních úkolů generálního ředitelství, mimořádné a operativní kontroly na pokyn generálního ředitele,
 8. vykonává veřejnosprávní kontrolu v rozsahu a za podmínek stanovených právními předpisy, interními akty řízení ministerstva a generálního ředitelství,
 9. pořádá metodické semináře pro pracovníky interního auditu a kontroly HZS krajů a Záchranného útvaru HZS ČR,
 10. vede centrální evidenci stížností a peticí došlých na generální ředitelství, podílí se na jejich vyřizování a zpracovává statistická hlášení,
 11. zpracovává a aktualizuje protikorupční program HZS ČR, koordinuje jeho realizaci a vyhodnocuje jeho plnění.

vytisknout  e-mailem