Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Pozor na silný vítr či větrné smrště

Při silném větru či větrné smršti je naše osobní bezpečnost na první místě. Za takového počasí je třeba dodržovat určité zásady pohybu a pobytu venku. 

Vítr je proudění vzduchu, které je vyvoláno zemskou rotací a rozdíly tlaků vzduchu. Čím jsou tyto rozdíly větší, tím je proudění rychlejší. Síla (rychlost) větru se klasifikuje buď přesným číselným vyjádřením (metry za sekundu, kilometry za hodinu) nebo slovně ve stupních, které se určují odhadem pomocí Beaufortovy stupnice, která byla vytvořena počátkem 19. století kontradmirálem Francisem Beaufortem. Má dvanáct stupňů a slouží k odhadu rychlosti větru podle snadno pozorovatelných projevů, ať už na moři nebo na souši. Rychlost větru se v čase výrazně mění, proto se také může udávat jako průměrná rychlost větru (za určité období, např. 1 nebo 5 minut) a nárazová rychlost větru (maximální rychlost při jednorázovém nárazu).

Informování obyvatelstva o blížících se nebezpečných meteorologických či hydrologických jevech se nejčastěji a nejúčinněji provádí prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků - předpovědních relací. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) v případě nebezpečí vydává výstražnou informaci, jejíž součástí je popis nebezpečného jevu, místa a doby, po kterou tato výstražná informace platí. Ke každému jevu se na základě míry jeho intenzity přiřazuje určitý stupeň nebezpečí (žádný, nízký, vysoký, extrémní). Do úvahy se přitom bere i úroveň pozornosti, kterou je třeba předpovídané situaci věnovat, možné škody, rozsah postiženého území, případně i ohrožení životů. Výstražné informace na stránkách ČHMÚ můžeme nalézt na: http://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/zpravy/index.html

Nespoléhejme však na to, že nám někdo informaci o hrozícím nebezpečí předá, aktivně sledujme předpovědi počasí a výstražné informace.

Silný vítr působí na předměty svou tlakovou silou. Může tak poškodit domy, pohybovat volnými předměty, lámat stromy. Může způsobit i úraz či smrt člověka, a to nejčastěji letícími předměty, padajícími větvemi či stromy, spadlými dráty elektrického vedení.   

Mějme na paměti, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku.

Správné chování před příchodem a za silného větru nebo vichřice:

  • sledujeme aktuální zprávy v rozhlase nebo televizi, výstrahy ČHMÚ
  • včas uklidíme nebo upevníme venkovní volně stojící předměty (truhlíky na oknech, zahradní nábytek, nářadí apod.), zabezpečíme domácí zvířata
  • dobře uzavřeme okna (zvláště ta střešní) a dveře
  • omezíme pohyb mimo domov (ze střech mohou padat jejich části), rozhodně nechodíme do lesa a nevydáváme se na horské túry
  • pokud nás vichřice zastihne mimo domov, snažíme se co nejdříve najít úkryt v nejbližší budově, nezdržujeme se v blízkosti velkých stromů, kde hrozí poranění z polámaných větví nebo i pádu celého stromu, dáváme pozor na pád elektrického vedení
  • v případě, že je silný vítr doprovázen bouřkou, odpojíme doma elektrické spotřebiče ze sítě (mimo lednice) a připravíme se na možný výpadek elektrického proudu (zkontrolujeme si baterku, uložíme jí na vhodné místo, připravíme si svíčky a zásobu vody) 
  • jako přechodný úkryt nám může posloužit uzavřený automobil, který je vhodnou ochranou i před bleskem. Situaci je ovšem potřeba dobře vyhodnotit, protože se na druhou stranu může stát i nebezpečnou pastí, pokud například hrozí pád ulámaných velkých větví nebo celého stromu, případně rozbití oken při silném krupobití. Za silného větru jeďte maximálně opatrně a pomalu, větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelné 
  • nepodceňujme nebezpečí, nepřeceňujme vlastní síly, schopnosti a možnosti.

V případě ohrožení života, zdraví nebo majetku je třeba bez prodlení volat na linky tísňového volání - čísla 112 nebo 150 a požádat o pomoc.

V ČR se můžeme ojediněle setkat také s tornády (nejznámější oblastí výskytu je americký středozápad a jih). Tornádo je silně rotující vír, který má nejčastěji podobu nálevky a jedním koncem se dotýká země. Postupuje krajinou rychlostí desítek km/h, ale otáčí se rychlostí až stovek km/h. Velkou rychlostí odhazuje různé předměty, které nás mohou zasáhnout a zranit.  Dokáže způsobit značné lokální škody. Na první pohled je tornádo velmi atraktivní podívaná, ale přesto se k němu nikdy nepřibližujeme. Nejvhodnější úkryty najdeme ve sklepních a přízemních podlažích nebo ve středu budov, kde nejsou velká okna (bytová jádra). Automobil neposkytuje před tornádem dostatečnou ochranu. Rozhodně se neukrýváme v lese.

Poslední důležitou připomínkou k dnešnímu větrnému tématu je rozdělávání ohně. I při normálním počasí, kdy nefouká silný vítr, sedíme vždy v bezpečné vzdálenosti od ohniště. Náhlý poryv větru může přijít kdykoliv. Oheň nikdy nepřeskakujeme – hrozí nebezpečí vznícení šatů a popálení. Oheň nikdy nerozděláváme za silného větru!

vytisknout  e-mailem