Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Požárů, které způsobil nevyčištěný komín, neubývá. Naopak toto číslo stále mírně narůstá.

2. 4. 2019 (Nicole Zaoralová) - Během topné sezóny, tedy od října 2018 do konce března 2019 došlo k více než 1 000 požárů komínů, což je zhruba stejně, jako tomu bylo v loňském roce. 

I přes neustálé varování ze strany jak kominíků, tak hasičů, toto číslo dlouhodobě neklesá, naopak meziročně mírně roste (viz. tabulka níže). Přitom až za 90% těchto požárů stojí nevyčištěný komín, tedy okolnost, kterou můžeme ovlivnit.

Typickým příkladem byl letošní únorový (6. února 2019) požár rodinného domku v obci Buk na Přerovsku. Tísňová linka HZS Olomouckého kraje přijala informaci o zakouřeném domě, které způsobilo zahoření v komíně. Přijíždějící jednotky však už spatřily střechu celou v plamenech. Situaci na místě komplikovaly teploty dosahující -10°C. Pro likvidaci bylo využito několik hasebních proudů i výšková technika. Požár poškodil kompletně střechu objektu. Hasiči několik hodin vynášeli požárem zasažené vybavení domu a v půdní části likvidovali zahoření slámy a sena. Naštěstí se obyvatel domu dostal z hořících prostor včas do bezpečí.

Dalším příkladem je rozsáhlý požár, který poslední den loňského roku zničil v Šubířově na Prostějovsku rodinný dům a několik hospodářských budov. Podle vyšetřovatelů se oheň rozšířil od hořícího střešního trámu. Ten zapálily žhavé jiskry z komína. 10 jednotek hasičů bojovalo s požárem až do rána, po uhašení ještě rozebírali konstrukce střech a likvidovali ohniska. Oheň zničil mimo jiné traktor zaparkovaný v jedné z budov a také skladované věci včetně dřeva na otop. Obytnou část pak silně poničil kouř. Obyvatelé domu se z hořícího objektu stihli včas dostat ven, takže nedošlo k žádnému zranění. Škoda byla odhadnuta na 3 miliony korun.

K požáru 400 let staré chalupy do Klášterce nad Orlicí (Pardubický kraj) vyjížděly v pátek 22. února letošního roku čtyři jednotky hasičů. Hasiči provedli průzkum a zjistili, že se uvnitř chalupy nikdo nenachází. Při prošetřování případu bylo zjištěno, že majitelé zatopili a odešli do restaurace. Sousedé po nějaké době zpozorovali plameny. Hasičům se podařilo včas vynést z půdního prostoru dvě propanbutanové lahve, které mohly způsobit explozi. Střecha objektu se následně propadla. Hasiči po půl hodině dostali požár pod kontrolu a následně rozebírali ohořelé konstrukce a dohašovali ohniska. Příčinou vzniku požáru byla nevhodná konstrukce komínu. Škoda v tomto případě byla předběžně vyčíslena na 1 milion korun.

Trochu jiný případ se stal v lednu (7. ledna 2019) v Rudníku na Královéhradecku, kdy požár rodinného domu způsobil sám majitel neopatrnou manipulací se žhavým popelem. K události byly povolány tři jednotky požární ochrany, které průzkumem zjistily, že došlo k zahoření vnitřního vybavení obývacího pokoje. Zasahujícím hasičům se podařilo požár asi po půl hodině lokalizovat a následně zlikvidovat. Nicméně plameny zničily prakticky veškeré vybavení pokoje, sálavé teplo a zplodiny hoření pak poškodily vybavení v ostatních místnostech přízemí domu. Škoda způsobená požárem byla předběžně stanovena na 300 tisíc korun.

Zdaleka se nejedná o ojedinělé případy. V roce 2018 došlo k 1 074 požárům od komínů, celková výše škod se vyšplhala na téměř 57 milionů Kč. Došlo k usmrcení 2 osob a 38 osob se zranilo.

Nejvíc požárů vznikne přímo v komíně, kde se vznítí nevyčištěné saze. Těch bylo celkem 937 z celkového počtu požárů komínů. Mezi další příčiny požárů patří nevhodná konstrukce (85) nebo zazděný trám v komínu (34).
 

Tabulka

Požáry způsobené komíny - celkový počet požárů způsobených vadnou údržbou nebo nevhodnou konstrukcí komína
Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Celkem 1112 920 908 957 891 881 1052 1028 1074

To všechno jsou důvody, proč se HZS ČR dlouhodobě snaží tuto situaci řešit. Do nedávna spoléhali hasiči pouze na nařízení vlády o čištění, kontrole a revizi spalinových cest a na dobrou a úzkou spolupráci se Společenstvem kominíků, od 1. ledna 2016 je naštěstí všechno jinak.

Od nabytí účinnosti nového znění zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, který mimo jiné upravuje i oblast spalinových cest je tato problematika již pevně ukotvena v zákoně.

Zákon ukládá povinnost oprávněné osoby vypracovat písemnou zprávu o provedení čištění nebo kontroly spalinové cesty. V případě zjištění vážných nedostatků, musí oprávněná osoba oznámit tuto skutečnost písemně na příslušném stavebním úřadě nebo u orgánu státního požárního dozoru dle typu zjištěného nedostatku.

Oprávněné osobě neplnící své zákonné povinnosti může být uložena pokuta hasičským záchranným sborem kraje až do výše 50 000 Kč. Provozovatelům spalinové cesty, která není provozována v souladu se zákonem, může být uložena pokuta do 10 000 Kč (u fyzických osob) a do 100 000 Kč (u právnických osob nebo podnikajících fyzických osob).

Ze strany oprávněných osob a revizních techniků spalinových cest se v rámci spolupráce angažuje Společenstvo kominíků ČR, které šíří povědomí o této legislativní změně. Hlavním cílem právní úpravy je zvýšení bezpečnosti provozu spalinových cest. „Hlavní roli“ zde hrají odborníci na tuto problematiku, tj. oprávněné osoby a revizní technici spalinových cest. Proto i Společenstvo kominíků ČR cíleně vzdělává své členy a vysvětluje postupy při zjištění nedostatku a jeho odstranění. Z aplikace právní úpravy plyne, že spolupráce státní správy a odborníků na tuto problematiku nepřináší zahlcení správních úřadů oznámeními o nedostatcích, ale je zárukou, že všechny nedostatky, které bezprostředně ohrožují zdraví, život nebo majetek osob, jsou odstraněny.

Požár Buk na Přerovsku

Požár Šubířov na Prostějovsku

Klášterec nad Orlicí

Rudník na Královéhradecku


 

kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí

MV-generální ředitelství HZS ČR
Tel.: 950 819 944
Mobil: 602 215 142
e-mail: nicole.zaoralova@grh.izscr.cz

vytisknout  e-mailem