Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Povodně 2013

Od 2. 6. 2013 (Nicole Zaoralová) - Co dělat, když hrozí povodně, jak se připravit na příchod povodně, evakuační zavazadlo, jak se chovat během povodně, jak se chovat při evakuaci a další rady a doporučení 

 Originální verze ve formátu DOC ke stažení


Praha dne 9. června 2013


 

Manuál k financování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (povodně 2013)


 

k upřesnění postupu v „Krizovém manuálu pro obce povodně 2013“ vydaného Ministerstvem vnitra, neboť zde uvedený postup na řešení finančních požadavků JSDH obcí nevystihuje všechny v úvahu přicházející situace.


 

 1. JSDH obce zasahuje na území obce, která je jejím zřizovatelem.


 

Právní úprava:

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“).

Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně.


 

Pro obce, jež mají zřízenu jednotku sboru dobrovolných hasičů obcí (dále jen „JSDH obcí“), a ta zasahuje v rámci území této obce, vyplývají následující povinnosti (ve vztahu k financování v rámci nouzového stavu), a to podle § 29 zákona o požární ochraně:


 

 • Náhrada za ušlý příjem člena JSDH obce (§ 29 odst. 1 písm. f) zákona o požární ochraně), a to za stanovených podmínek (zasahuje ve své pracovní době nebo v době, ze které mu plyne příjem z podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti).


 

 • Náhrady za péči o členy JSDH obce (§ 29 odst. 1 písm. e) zákona o požární ochraně ve vztahu k nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně) – viz § 18 a § 19 tohoto nařízení vlády.


 

 • Oprava poškozené techniky a oprava nebo nákup věcný prostředků JSDH obce (§ 29 odst. 1 písm. d) zákona o požární ochraně – materiální potřeby členů JSDH obce).


 

 • Oprava hasičské zbrojnice JSDH obce (§ 29 odst. 1 písm. h) zákona o požární ochraně – zabezpečuje obec výstavbu a údržbu objektů).


 

Tyto finanční nároky se hradí z prostředků uvolněných podle usnesení vlády č. 411 ze dne 2. června 2013, k zajištění prostředků na povodně v červnu 2013, cesta předložení žádosti je:


 

obec, jež je zřizovatelem příslušné JSDH obce

krajský úřad

Ministerstvo financí


 

Pohonné hmoty spotřebované při zásahu technikou JSDH obce si příslušná JSDH obce vyžaduje u HZS kraje, který zajišťuje doplnění pohonných hmot z prostředků Správy státních hmotných rezerv.


 


 


 


 


 


 

 1. JSDH obce zasahuje mimo území obce, jež ji zřídila (tedy poskytuje pomoc jiné obci).


 

Na místo zásahu je JSDH obce vyslána operačním střediskem HZS kraje nebo zasahuje s jeho vědomím.


 

Právní úprava:

Zákon požární ochraně.

Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně.


 

Pro obce, jež mají zřízenu JSDH obce, a ta zasahuje mimo území této obce, vyplývají následující povinnosti (ve vztahu k financování v rámci nouzového stavu), a to podle § 27 a § 29 zákona o požární ochraně:


 

 • Náhrada za ušlý příjem člena JSDH obce (§ 29 odst. 1 písm. f) zákona o požární ochraně), a to za stanovených podmínek (zasahuje ve své pracovní době nebo v době, ze které mu plyne příjem z podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti).


 

 • Náhrady za péči o členy JSDH obce (§ 29 odst. 1 písm. e) zákona o požární ochraně ve vztahu k nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně) – viz § 18 a § 19 tohoto nařízení vlády.


 

 • Oprava poškozené techniky a oprava nebo nákup věcný prostředků JSDH obce (§ 29 odst. 1 písm. d) zákona o požární ochraně – materiální potřeby členů JSDH obce).


 

Cesta předložení žádosti je:


 

obec, jež je zřizovatelem příslušné JSDH obce

krajský úřad (podle zřizovatele JSDH obce)


 


 

Pohonné hmoty spotřebované při zásahu technikou JSDH obce si příslušná JSDH obce vyžaduje u HZS kraje, který zajišťuje doplnění pohonných hmot z prostředků Správy státních hmotných rezerv.


 

Krajské úřady mohou na náhrady na zásah jednotek mimo území obce čerpat z již poskytnuté dotace z Ministerstva vnitra – generálního ředitelství HZS na tento rok. V případě, že jim nebudou postačovat prostředky (viz § 27 odst. 1 písm. d) zákona o požární ochraně), požádají o navýšení dotace do rozpočtu kraje Ministerstva vnitra – generálního ředitelství HZS, které požadavek uplatní u Ministerstva financí.


 

krajský úřad (podle zřizovatele JSDH obce)

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS

Ministerstvo financí


 

 1. JSDH obce zasahuje mimo území své obce, jež jí zřídila (tedy poskytuje pomoc jiné obci.), ovšem bez vědomí operačního střediska HZS kraje.


 

Na místo zásahu je JSDH obce vyslána na základě dohody dvou obcí (partnerských vztahů), tedy o vlastní vůli, a to bez vědomí či vyslání operačním střediskem HZS kraje.Tento postup je mimo právní úpravu § 27 odst. 1 písm. d) zákona o požární ochraně a jedná se zjevně o dohodu dvou obcí, které si sami hradí náklady na činnost JSDH obce.


 

Pouze se této jednotce poskytnou pohonné hmoty spotřebované při zásahu technikou JSDH obce. Příslušná jednotka si je vyžaduje u HZS kraje, který zajišťuje doplnění pohonných hmot z prostředků Správy státních hmotných rezerv.


 


 

 1. Osobní a věcná pomoc


 

Právní úprava

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o integrovaném záchranném systému“).

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.


 

 • starosta obec nebo velitel zásahu může v souladu se zákonem o integrovaném záchranném systému (viz § 16, § 19) požadovat při prováděných záchranných a likvidačních pracích tzv. osobní a věcnou pomoc po fyzických nebo právnických osobách.


 

 • náhrady za poskytnutou osobní nebo věcnou pomoc, za poškození zdraví v příčinné souvislosti s poskytnutím pomoci uplatňují fyzické a právnické osoby u krajského úřadu nejpozději do dvou měsíců od poskytnutí pomoci.


 

 • velitel zásahu nebo starosta obce musí o uplatněné osobní nebo věcné pomoci provést záznam a předložit jej pak krajskému úřadu.


 

Cesta předložení žádosti je:


 

fyzická nebo právnická osoba

krajský úřad


 

Tyto finanční nároky se hradí z rezervy příslušného krajského úřadu, pokud tato rezerva nedostačuje, jsou vyžádány z prostředků podle usnesení vlády č. 411 ze dne 2. června 2013, k zajištění prostředků na povodně v červnu 2013.


 

Rovněž kraj (krajský úřad) může požádat Ministerstvo financí prostřednictvím Ministerstva vnitra – generálního ředitelství HZS o zvýšení rozpočtových prostředků na úhradu náhrad za poskytnutí osobní a věcné pomoci (podle zákona o integrovaném záchranném systému).


 

V obou případech budou využity prostředky v rámci usnesení vlády č. 411 ze dne 2. června 2013, k zajištění prostředků na povodně v červnu 2013.


 

krajský úřad

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS

Ministerstvo financí

vytisknout  e-mailem