Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Pomůcky pro základní a střední školy

 

 

Pomůcky k výuce témat ochrany člověka za mimořádných událostí na základních a středních školách  

Příručka pro učitele základních a středních škol „Ochrana člověka za mimořádných událostí“

 •   druhé, upravené a rozšířené vydání v roce 2003,
 • základní a výchozí příručka vydaná v souladu s Pokynem MŠMT ze dne 4. března 2003 k začlenění tematiky ochrany člověka za mimořádných událostí do vzdělávacích programů,
 • příručka byla distribuovaná na každou základní a střední školu cestou HZS krajů po jednom výtisku (příručku si v současné době nelze objednat),
 • text příručky v plném znění ke stažení  (pdf 731 kB

 

  

Videokazeta se čtyřmi filmy (Povodně a ochrana člověka, Havárie s únikem nebezpečných látek, než přijede záchranka, Ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí)

 • videokazeta byla distribuovaná na každou základní a střední školu v roce 2002 cestou HZS krajů po jednom kuse.

 

 

 

Víš odkud voláš o pomoc na tísňovou linku 112?

 

 

 

Příručka "Pro případ ohrožení"

 • příručka byla v roce 2002 distribuována na každou základní a střední školu po jednom výtisku cestou HZS krajů,

 

 

Příručka "Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR" 

 • příručka byla vydána jako jednorázová publikace určená pro učitele středních škol,  text příručky v plném znění ke stažení (pdf 170 kB)
 

Příručka „Výchova dětí v oblasti požární ochrany“ 

 • příručka byla vydána jako jednorázová publikace určená pro učitele základních a speciálních škol,
 • příručku obdržela každá základní a speciální škola po jednom výtisku cestou HZS krajů do 31. 12. 2005. Text příručky je zveřejněn   (pdf 5,28 MB)
 • příručka je rozdělena na část teoretickou a na část metodickou. V části teoretické jsou uvedeny informace o požární ochraně počínající pasážemi z právních předpisů přes popis principů hoření a nebezpečných zplodin vznikajících při hoření, průběh požáru a způsoby jeho hašení, druhy hasicích přístrojů a jejich použití, základní popis činnosti jednotek požární ochrany při mimořádné události, až po základní témata první pomoci a zdravovědy. Jsou zde uvedeny i základní přístupy k jednotlivým oblastem pro dosažení poutavého a zajímavého výkladu dané problematiky. V části metodické jsou pak uvedeny konkrétní příklady výkladu jednotlivých témat včetně způsobu ověřování znalostí žáků, a to diferencovaně pro druhou až pátou třídu a pro šestou až osmou třídu. Příručka je dostatečně obsáhlá, aby si učitel mohl vybrat problematiku a její výklad přiměřeně časovým možnostem výuky i věku žáků. 

 

 

 

 

 

Videokazety s filmy „Výchova dětí v oblasti požární ochrany I“ a „Výchova dětí v oblasti požární ochrany II“, které doplňují výše uvedenou příručku se stejným názvem

 

 

 • videokazety s uvedenými filmy obdržela každá základní a speciální škola po jednom kuse cestou HZS krajů do 31. 2. 2005.

 

 

Příručka „Výchova a prevence v oblasti požární ochrany“

 

 •  v roce 2007 byla distribuována na každou střední školu po 2 kusech. Text příručky je zveřejněn (pdf 7,29 MB)

 

 

Pomůcky vydané nakladatelstvím učebnic Fortuna

 1. Ochrana člověka za mimořádných událostí - Sebeochrana a vzájemná pomoc
  • učebnice pro občanskou a rodinnou výchovu na ZŠ, vydaná v roce 2002
  • schvalovací doložka MŠMT platná do 14.11. 2014
 2. Ochrana člověka za mimořádných událostí - Havárie s únikem nebezpečných látek, Radiační havárie
  • učebnice pro chemii a fyziku na ZŠ, vydaná v roce 2002
  • schvalovací doložka MŠMT platná do 14.11. 2014
 3. Ochrana člověka za mimořádných událostí - Živelní pohromy
  • učebnice pro zeměpis a přírodopis na ZŠ, vydaná v roce 2002
  • schvalovací doložka MŠMT platná do 14.11. 2014
 4. Ochrana člověka za mimořádných událostí 
  • učebnice pro první stupeň ZŠ, vydaná v roce 2003
  • schvalovací doložka MŠMT platná do 14.11. 2014
 5. Ochrana člověka za mimořádných událostí
  • učebnice pro střední školy, vydaná v roce 2003
Poznámka: učebnice vydané nakladatelstvím Fortuna mají schvalovací doložku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a lze je za finanční úhradu objednat na bezplatné faxové lince 800 137 591 nebo na e-mailové adrese: odbyt@fortuna.cz.
 

 Pomůcky vydané v roce 2004 a 2006 nakladatelstvím ALBRA

 1. Ochrana člověka za mimořádných událostí - Osobní bezpečí
  • metodická příručka pro 1. stupeň ZŠ
 2. Ochrana člověka za mimořádných událostí - Osobní bezpečí - Neztratím se? Neztratím!
  • učebnice pro 1. ročník ZŠ
  • schvalovací doložka MŠMT platná do 9.9. 2015
 3. Ochrana člověka za mimořádných událostí - Osobní bezpečí - Bezpečí a nebezpečí
  • učebnice pro 2. ročník ZŠ
  • schvalovací doložka MŠMT platná do 9.9. 2015
 4. Ochrana člověka za mimořádných událostí - Osobní bezpečí - Počítej se vším
  • učebnice pro 3. ročník ZŠ
  • schvalovací doložka MŠMT platná do 9.9. 2015
 5. Ochrana člověka za mimořádných událostí - Osobní bezpečí - S mapou nezabloudím
  • učebnice pro 4. ročník ZŠ
  • schvalovací doložka MŠMT platná do 9.9. 2015
 6. Ochrana člověka za mimořádných událostí - Osobní bezpečí - Pomáhám zraněným
  • učebnice pro 5. ročník ZŠ
  • schvalovací doložka MŠMT platná do 9.9. 2015
 7. Ochrana člověka za mimořádných událostí – Povodně
  • učebnice pro 6. ročník ZŠ
  • schvalovací doložka MŠMT platná do 10.7. 2012
 8.  Ochrana člověka za mimořádných událostí – Požáry  
  • učebnice pro 7. ročník ZŠ
  • schvalovací doložka MŠMT platná do 10.7. 2012
 9. Ochrana člověka za mimořádných událostí – Havárie
  • učebnice pro 8. ročník ZŠ
  • schvalovací doložka MŠMT platná do 10.7. 2012
 10. Ochrana člověka za mimořádných událostí – Od vichřice k zemětřesení
  •  učebnice pro 9. ročník ZŠ
  • schvalovací doložka MŠMT platná do 10.7. 2012
Poznámka: metodická příručka a učebnice vydané nakladatelstvím ALBRA mají schvalovací doložku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Lze je za finanční úhradu objednat na tel. 281 980 201-2, fax 281 980 203 nebo na e-mailové adrese: jbrajer@mbox.vol.cz
 
 

DVD "Ochrana člověka za mimořádných událostí" 

Titul Ochrana člověka za mimořádných událostí pochází z řady interaktivního výukového softwaru pod názvem Schola Ludus zpracovaného Krátkým filmem Praha, a.s., ve spolupráci s odborníky z MV- generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, které je určené pro jednotlivé předměty na základních a středních školách v České republice.
Žáci a studenti se pomocí textů, videosekvencí, obrázků, testů a slovníku seznamují v komplexním pojetí s problematikou, která je součástí příslušných rámcových vzdělávacích programů.
DVD je určeno pro školy za cenu poštovného a můžete si jej objednat na adrese:
Gymnázium F.X. Šaldy, Partyzánská 530/3, 460 01 Liberec 11, nebo prostřednictvím e-mailové adresy: eva.utratova@gfxs.cz
 
 

Štěstí přeje připraveným

Seriál krátkých videoklipů "Štěstí přeje připraveným" vyrobený ve spolupráci MV-GŘ HZS ČR a IOOLB slouží jako návod, jak se zachovat při nebezpečných situacích, do kterých se může každý z nás dostat. Jednotlivé klipy je možné bezplatně zkopírovat pro další použití.
 
 • DVD s uvedenými filmy obdržela každá základní a speciální škola cestou HZS krajů do 31. 12. 2009.

Uvedené klipy a další videa s hasičskou tematikou lze nalézt na http://www.hzscr.cz/foto-a-video-banka.aspx.

 
 
Občanské sdružení Asociace "Záchranný kruh" vytvořilo projekt s názvem „Chraň svůj svět, chraň svůj život“, který je zaměřen na aktivity ve vztahu ke školám a školským zařízením, dětem a mládeži. Projekt byl podpořen z prostředků EU prostřednictvím grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Hlavním cílem projektu je systémová podpora a pomoc školám a školským zařízením při výuce a výchově problematik ochrany života, zdraví, životního prostředí a majetku (průřezových témat).
V rámci projektu bylo vytvořeno 11 výukových interaktivních multimediálních kurzů zaměřených na výuku v oblastech běžných rizik i rizik mimořádných událostí. Dále byly vytvořeny kvalitní výukové pracovní listy a další vzdělávací nástroje včetně metodik pro pedagogy. Na tomto projektu se podílel HZS ČR zejména odbornou metodickou pomocí. Podrobné informace o zmíněném projektu a jeho produktech naleznete v tomto odkaze.

 

 

 
„Včas umět a znát je napořád“
 
Dalším projektem Asociace „Záchranný kruh“ je projekt pro mateřské školy „Včas umět a znát je napořád“. V rámci projektu, za dobu jeho trvání 10 měsíců, byly vyvinuty a vytvořeny zcela nové didaktické a metodické pomůcky pro pedagogy mateřských škol, které řeší vzdělávání v oblastech běžných rizik, osobního bezpečí, požárů, mimořádných událostí, dopravní a ekologické výchovy.
V rámci projektu bylo vytvořeno celkem 33 zcela nových deskových her, které jsou rozděleny do těchto 6 didaktických okruhů:
Více informací naleznete na stránkách Asociace "Záchranný kruh".

 

 

Vaše cesty k bezpečí 

Projekt "Vaše cesty k bezpečí" - je projektem Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. Projekt vznikl v roce 2008 ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie JMK a  Diecézní charitou Brno. Projekt zahrnuje 3 okruhy témat - ochrana obyvatelstva, požární prevence a bezpečnost občana a obsahuje 33 témat. Více informací naleznete na www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci. Výsledkem projektu je i brožura, kterou v plném znění nabízíme ke stažení (pdf 3,73 MB).

 
vase_cesty.jpg

 

V Praze 14. 2. 2014

 

vytisknout  e-mailem