Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Podpora vzdělávání na pedagogických fakultách

V souladu s ustanovením § 185 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou školy povinny při výuce postupovat podle rámcových vzdělávacích programů, jejichž součástí je i problematika ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí. 

Výsledky výzkumů prováděných v různých zemích světa ukazují, že jedním z rozhodujících činitelů ovlivňujících úroveň systému vzdělávání jsou dané vysoké standardy pro učitele. Úroveň připravenosti absolventů vysokých škol závisí na kvalitě jejich přípravy.

Z tohoto důvodu schválila vláda ČR dne 5. října 2011 svým usnesením č. 734,materiál Začlenění tématik „Ochrana člověka za mimořádných událostí, péče o zdraví a dopravní výchova“ do studijních programů pedagogických fakult. Cílem materiálu je vytvoření společného vědomostního základu (Studijní základ I) pro vysokoškolské vzdělávání učitelů, který by měl připravit absolventy tak, aby byli schopni adekvátně reagovat při vzniku mimořádné události a ochránili tím sebe a jim svěřené děti. Součástí materiálu jsou i vědomostní základy určené pro přípravu budoucích učitelů, kteří budou danou problematiku vyučovat (Studijní základ II; Studijní základ III).

Míra obecnosti, v jaké byl materiál zpracován, je adekvátní diferenciací názorů různě zaměřených subjektů a budoucích uživatelů. Umožňuje jeho široké využití při respektování akademických svobod vysokých škol. Návrh materiálu je výsledkem konsensu zúčastněných stran (připomínky byly vypořádány v průběhu tvorby materiálu).

Nezbytnou podmínkou k tomu, aby se jednotlivé Studijní základy, jakožto integrující vědomostní prvky, uplatnily v praxi, je jejich zahrnutí do studijních programů vysokých škol zaměřených na přípravu budoucích učitelů.
Řada vysokých škol nedisponuje potřebnými odborníky, kteří jsou schopni danou problematiku studentům předávat. Z tohoto důvodu nabízí Hasičský záchranný sbor ČR pomoc při tvorbě studijních materiálů a pořádá odborné semináře.

Materiál (pdf 150 kB)

Usnesení vlády ČR zde dne 5. října 2011 č. 734

vytisknout  e-mailem