Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Podmínky přijetí a další informace

 Do služebního poměru může být přijat státní občan České republiky, který:

 • je starší 18 let
 • je bezúhonný a plně způsobilý k právním úkonům
 • splňuje podmínky stanovené pro výkon obsazovaného služebního místa, zejména:
  • stupeň vzdělání - minimálně střední s maturitní zkouškou
  • obor nebo zaměření vzdělání (pokud je stanoven)
  • další odborné a jiné zvláštní požadavky (pokud jsou stanoveny)
 • je fyzicky, zdravotně a osobnostně způsobilý k výkonu služby
 • je oprávněný seznamovat se s utajovanými informacemi podle zvláštního právního předpisu, má-li být ustanoven na služební místo, pro které se tato způsobilost vyžaduje
 • není členem politické strany nebo politického hnutí
 • nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost
 • písemně požádal o přijetí do služebního poměru a úspěšně absolvoval přijímací řízení.
   

Na přijetí do služebního poměru není právní nárok.

vytisknout  e-mailem