Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Podklady a učebnice

 • Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách
 • Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí – čtyřleté gymnaziální vzdělávání
 • Pomůcky pro základní a střední školy
 • Pomůcky pro mateřské školy
 • Ochrana obyvatelstva a krizové řízení pro pedagogické pracovníky

Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách

V souladu s ustanovením § 185 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou školy povinny při výuce postupovat podle rámcových vzdělávacích programů, jejichž součástí je i problematika ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí. Uvedená problematika je zároveň součástí Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV), kde je rozložena do několika vzdělávacích oblastí (viz Příloha 4), což je pro ucelenou přípravu výuky pro učitele náročnější.
Z tohoto důvodu vznikl materiál „Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách“ jako vhodná pomůcka pro pedagogy k ucelené a efektivní realizaci dané problematiky. Potřeba zpracování takovéhoto materiálu vycházela především z požadavků samotných učitelů.
Materiál pedagogům nabízí soubor základních pojmů z oblasti ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, návrh na rozložení učiva do jednotlivých ročníků základní školy včetně očekávaných výstupů, doporučené metody a formy práce, literaturu, pomůcky, užitečné odkazy, nástin začlenění problematiky v stávajícím RVP ZV, výsledky rychlých šetření v problematice ochrany člověka za mimořádných událostí, ale také návrh testových otázek pro jednotlivé ročníky základní školy.
Materiál byl zpracován pod vedením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR, které je supervizorem tohoto dokumentu, Ministerstvem zdravotnictví a Asociací „Záchranný kruh“.
Materiál je současně zveřejněn na webových stránkách www.rvp.cz a www.zachranny-kruh.cz.
Podklad k výuce (pdf 361 kB)

Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí – čtyřleté gymnaziální vzdělávání

Materiál pedagogům nabízí soubor základních pojmů z oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí, návrh na rozložení učiva do jednotlivých ročníků gymnázia včetně očekávaných výstupů, doporučené metody a formy práce, literaturu, pomůcky, užitečné odkazy, nástin začlenění problematiky v stávajícím RVP G, ale také návrh testových otázek pro jednotlivé ročníky gymnázia. Návrhy výstupů a testových otázek jsou pouze doporučené. Je na každé škole, jak návrh využije při plánování výuky a pro zajištění výsledků vzdělávání.

Rozložení výstupů navazuje na vzdělávací oblasti a vzdělávací obory Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Vzhledem k různorodosti přístupu při tvorbě Školního vzdělávacího programu (ŠVP), jsou pro potřeby škol připraveny dva návrhy:


- zařazení problematiky dle vhodnosti obsahu předmětu,

- zařazení převážné části problematiky do jedné vzdělávací oblasti (v našem případě „Výchova ke zdraví“).

Záleží na každé škole, jaké rozložení bude pro jejich potřeby vhodnější.

Materiál je volně ke stažení (velikost 18 MB).

Pomůcky pro základní a střední školy

Pomůcky pro základní a střední školy
Obrázek příručky pro 8. ročník II.png

Hasiči radí - příručka pro slabozraké žáky 8. ročníků ZŠ

Tato příručka navazuje na předchozí 3 díly „Hasiči radí“ pro slabozraké žáky základní školy - I. stupeň, „Hasiči radí“ pro slabozraké žáky 6. ročníků ZŠ a 7. ročníků ZŠ.

Obsahově koresponduje s interaktivním digitálním výukovým materiálem HZS Ústeckého a Zlínského kraje „Hasiči pro školy“ (www.hasiciproskoly.cz), jehož cílem je podpora výchovy a vzdělávání v oblasti „Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí“ na 2. stupni základních škol.

Příručka je vzhledem k typu a velikosti písma vhodná nejenom pro žáky slabozraké, ale rovněž dyslektické, příp. žáky se specifickými poruchami ve speciálním školství. Příručku vydal HZS hl. m. Prahy s finanční podporou MV-GŘ HZS ČR a Institutu ochrany obyvatelstva.

Příručka pro 9. ročník ZŠ bude vydána v následujícím roce.

Text příručky ke stažení ZDE

obrazek_web.jpg

Metodický materiál pro učitele ZŠ „Ochrana člověka za mimořádných událostí“

 • určena pro pedagogy základních škol a je tvořena deseti lekcemi z oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí,
 • každá lekce je zpracována ve formě teoretické části a didaktické transformace dílčího tématu,
 • obsahuje soubor základních cílů a kompetencí z oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí, návrh rozložení učiva do jednotlivých ročníků základního vzdělávání, včetně očekávaných výstupů, doporučené metody a formy práce, literaturu a užitečné odkazy,
 • text metodiky v plném znění ke stažení  (pdf 14 MB) 

OČMU obrázek.png

Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí

Cyklus článků tematiky ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí pro učitele základních a středních škol otištěných mezi lety 2016 - 2021 v časopise Učitelské noviny.

 ochranačlověkazaMU.jpg

Příručka pro učitele základních a středních škol „Ochrana člověka za mimořádných událostí“

 • druhé, upravené a rozšířené vydání v roce 2003,
 • základní a výchozí příručka vydaná v souladu s Pokynem MŠMT ze dne 4. března 2003 k začlenění tematiky ochrany člověka za mimořádných událostí do vzdělávacích programů,
 • příručka byla distribuovaná na každou základní a střední školu cestou HZS krajů po jednom výtisku (příručku si v současné době nelze objednat),
 • text příručky v plném znění ke stažení  (pdf 731 kB) 

 vis_odkud_volas.jpg

 Víš odkud voláš o pomoc na tísňovou linku 112?

 • příručka pro lepší určení lokace nahlášení mimořádné události
 • obsahuje podrobné informace jak konkretizovat místo lokace mimořádné události
 • kompletní příručka ke stažení (pdf 6,2 MB)

 propřípadohrožení.jpg

 Příručka "Pro případ ohrožení"

 • příručka byla v roce 2002 distribuována na každou základní a střední školu po jednom výtisku cestou HZS krajů,

 povodne.jpg

Příručka "Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR" 

 • příručka byla vydána jako jednorázová publikace určená pro učitele středních škol,  text příručky v plném znění ke stažení (pdf 170 kB)

 mysiBez názvu.jpg

Hasičské myši učí děti 

 • MV-GŘ HZS ČR připravilo ve spolupráci s učitelkou základní školy Oty Pavla z Buštěhradu paní Danou Odvárkovou publikaci s názvem: „Hasičské myši učí děti“.  Jedná se o pomůcku, která obsahuje soubor třiceti pracovních listů s tématikou požární ochrany a ochrany obyvatelstva.  Pracovní listy jsou připraveny tak, aby se děti hravou formou seznámily s tématy požární ochrany. Pracovní listy jsou volně určeny ke kopírování. Plnou verzi je možné stahovat zde (pdf 9064 kB) 

Hasiči radí - příručka pro slabozraké žáky 7. ročníků ZŠ

Tato příručka navazuje na předchozí díly vydané v roce 2017 a 2020 „Hasiči radí“ pro slabozraké žáky základní školy - I. stupeň a „Hasiči radí“ pro slabozraké žáky 6. ročníků ZŠ.

Obsahově koresponduje s interaktivním digitálním výukovým materiálem HZS Ústeckého a Zlínského kraje „Hasiči pro školy“ (www.hasiciproskoly.cz), jehož cílem je podpora výchovy a vzdělávání v oblasti „Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí“ na 2. stupni základních škol.

Příručka je vzhledem k typu a velikosti písma vhodná nejenom pro žáky slabozraké, ale rovněž dyslektické, příp. žáky se specifickými poruchami ve speciálním školství. Příručku vydal HZS hl. m. Prahy s finanční podporou MV-GŘ HZS ČR a Institutu ochrany obyvatelstva.

Příručky pro 8. a 9. ročník ZŠ budou vydávány postupně v letech 2022 – 2023.

Text příručky ke stažení ZDE

obrázek příručky pro 6. ročník.png
 

kniha_obal.jpg

 

Hasiči radí - příručka pro slabozraké žáky 6. ročníků ZŠ

Tuto příručku vydal HZS hl. m. Prahy s finanční podporou MV-GŘ HZS ČR a
Institutu ochrany obyvatelstva. Navazuje na předchozí příručku vydanou v roce 2017 „Hasiči radí“ pro slabozraké žáky základní školy - I. stupeň.

Publikace obsahově koresponduje s interaktivním digitálním výukovým materiálem – projektem HZS Ústeckého a Zlínského kraje „Hasiči pro školy“ (www.hasiciproskoly.cz), jehož cílem je podpora výchovy a vzdělávání v oblasti „Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí“ na 2. stupni základních škol.

Příručka je vzhledem k typu a velikosti písma vhodná nejenom pro žáky slabozraké, ale rovněž dyslektické, příp. žáky se specifickými poruchami ve speciálním školství (mimo již uvedené žáky slabozraké).

Text příručky ke stažení zde.

Hasiči radí - Příručka pro slabozraké žáky (1. stupeň)

 • Příručka slabozraké žáky seznámí s různými nebezpečnými situacemi a mimořádnými událostmi, které by je v životě mohly potkat. Naučí je, jak se v takových situacích správně zachovat.

  Základní informace, které tato příručka přináší, si později žáci mohou rozšířit při výuce na 2. stupni základní školy. V závěru každé kapitoly jsou otázky k probraným tématům. Jejich prostřednictvím si pak žáci ověří, zda látce správně porozuměli a vše si dobře zapamatovali. (14 614 kB)

Poznej budovy kolem sebe obrázek.png

Poznej budovy kolem sebe,

aneb jak se budovy chrání před požáry

 Tato publikace má za cíl seznámit čtenáře se skutečností, že se budovy kolem nás neliší jen svým vzhledem, výškou a způsobem využití, ale také tím, že mají různé zajištění požární ochrany.

Lidé budovám z pohledu požární ochrany málokdy rozumí. V případě vzniku požáru často netuší, kde jsou umístěny hasicí přístroje, že jsou v objektu bezpečné únikové cesty nebo jakým způsobem může být v budově vyhlášen požární poplach.

Tato publikaci se snaží hravou formou upozornit na to, že má každá budova z hlediska požární ochrany svou „osobnost“. Budovy v publikaci o sobě mluví a chtějí touto formou ukázat, co všechno přispívá k bezpečnosti osob uvnitř.

 výchovadětívoblastiPO.jpg

Příručka „Výchova dětí v oblasti požární ochrany“ 

 • příručka byla vydána jako jednorázová publikace určená pro učitele základních a speciálních škol,
 • příručku obdržela každá základní a speciální škola po jednom výtisku cestou HZS krajů do 31. 12. 2005. Text příručky je zveřejněn (pdf 5,28 MB)
 • příručka je rozdělena na část teoretickou a na část metodickou. V části teoretické jsou uvedeny informace o požární ochraně počínající pasážemi z právních předpisů přes popis principů hoření a nebezpečných zplodin vznikajících při hoření, průběh požáru a způsoby jeho hašení, druhy hasicích přístrojů a jejich použití, základní popis činnosti jednotek požární ochrany při mimořádné události, až po základní témata první pomoci a zdravovědy. Jsou zde uvedeny i základní přístupy k jednotlivým oblastem pro dosažení poutavého a zajímavého výkladu dané problematiky. V části metodické jsou pak uvedeny konkrétní příklady výkladu jednotlivých témat včetně způsobu ověřování znalostí žáků, a to diferencovaně pro druhou až pátou třídu a pro šestou až osmou třídu. Příručka je dostatečně obsáhlá, aby si učitel mohl vybrat problematiku a její výklad přiměřeně časovým možnostem výuky i věku žáků. 

 výchova1.jpg

Videokazety s filmy „Výchova dětí v oblasti požární ochrany I“ a „Výchova dětí v oblasti požární ochrany II“, které doplňují výše uvedenou příručku se stejným názvem 

 • videokazety s uvedenými filmy obdržela každá základní a speciální škola po jednom kuse cestou HZS krajů do 31. 2. 2005.

 výchova1.jpg

  Příručka „Výchova a prevence v oblasti požární ochrany“

 fortuna_svisle.JPG

Pomůcky vydané nakladatelstvím učebnic Fortuna

 1. Ochrana člověka za mimořádných událostí - Sebeochrana a vzájemná pomoc
  • učebnice pro občanskou a rodinnou výchovu na ZŠ, vydaná v roce 2002
 2. Ochrana člověka za mimořádných událostí - Havárie s únikem nebezpečných látek, Radiační havárie
  • učebnice pro chemii a fyziku na ZŠ, vydaná v roce 2002
 3. Ochrana člověka za mimořádných událostí - Živelní pohromy
  • učebnice pro zeměpis a přírodopis na ZŠ, vydaná v roce 2002
 4. Ochrana člověka za mimořádných událostí 
  • učebnice pro první stupeň ZŠ, vydaná v roce 2003
 5. Ochrana člověka za mimořádných událostí
  • učebnice pro střední školy, vydaná v roce 2003

 Albra_svisle.jpg

Pomůcky vydané v roce 2004 a 2006 nakladatelstvím ALBRA

 1. Ochrana člověka za mimořádných událostí - Osobní bezpečí
  • metodická příručka pro 1. stupeň ZŠ
 2. Ochrana člověka za mimořádných událostí - Osobní bezpečí - Neztratím se? Neztratím!
  • učebnice pro 1. ročník ZŠ
 3. Ochrana člověka za mimořádných událostí - Osobní bezpečí - Bezpečí a nebezpečí
  • učebnice pro 2. ročník ZŠ
 4. Ochrana člověka za mimořádných událostí - Osobní bezpečí - Počítej se vším
  • učebnice pro 3. ročník ZŠ
 5. Ochrana člověka za mimořádných událostí - Osobní bezpečí - S mapou nezabloudím
  • učebnice pro 4. ročník ZŠ
 6. Ochrana člověka za mimořádných událostí - Osobní bezpečí - Pomáhám zraněným
  • učebnice pro 5. ročník ZŠ
 7. Ochrana člověka za mimořádných událostí – Povodně
  • učebnice pro 6. ročník ZŠ
 8.  Ochrana člověka za mimořádných událostí – Požáry  
  • učebnice pro 7. ročník ZŠ
 9. Ochrana člověka za mimořádných událostí – Havárie
  • učebnice pro 8. ročník ZŠ
 10. Ochrana člověka za mimořádných událostí – Od vichřice k zemětřesení
  •  učebnice pro 9. ročník ZŠ

jak_se_zachovat.jpg

Jak se zachovat, když ...

 • určena pro žáky 6.–9. ročníku ZŠ

Součástí učebnice jsou opakování jednotlivých oddílů, klíč k těmto opakováním i k vybraným opakovacím úkolům umístěným průběžně v textu a návrhy projektových úkolů.

Vydalo nakladatelství Nová škola Brno.

Box_DVD_Stesti.jpg 

Štěstí přeje připraveným

Seriál krátkých videoklipů "Štěstí přeje připraveným" vyrobený ve spolupráci MV-GŘ HZS ČR a Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč slouží jako návod, jak se zachovat při nebezpečných situacích, do kterých se může každý z nás dostat. Jednotlivé klipy je možné bezplatně zkopírovat pro další použití.

 ZS.jpg

Projekt "Chraň svůj svět, chraň svůj život"

Občanské sdružení Asociace "Záchranný kruh" vytvořilo projekt s názvem Chraň svůj svět, chraň svůj život“, který je zaměřen na aktivity ve vztahu ke školám a školským zařízením, dětem a mládeži. Projekt byl podpořen z prostředků EU prostřednictvím grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Hlavním cílem projektu je systémová podpora a pomoc školám a školským zařízením při výuce a výchově problematik ochrany života, zdraví, životního prostředí a majetku (průřezových témat).
V rámci projektu bylo vytvořeno 11 výukových interaktivních multimediálních kurzů zaměřených na výuku v oblastech běžných rizik i rizik mimořádných událostí. Dále byly vytvořeny kvalitní výukové pracovní listy a další vzdělávací nástroje včetně metodik pro pedagogy. Na tomto projektu se podílel HZS ČR zejména odbornou metodickou pomocí. Podrobné informace o zmíněném projektu a jeho produktech naleznete v tomto odkaze.

 zk.jpg

„Včas umět a znát je napořád“

 Dalším projektem Asociace „Záchranný kruh“ je projekt pro mateřské školy „Včas umět a znát je napořád“. V rámci projektu byly vytvořeny zcela nové didaktické a metodické pomůcky pro pedagogy mateřských škol, které řeší vzdělávání v oblastech běžných rizik, osobního bezpečí, požárů, mimořádných událostí, dopravní a ekologické výchovy.
V rámci projektu bylo vytvořeno celkem 33 zcela nových deskových her, které jsou rozděleny do těchto 6 didaktických okruhů:
Více informací naleznete na stránkách Asociace "Záchranný kruh".
 vase_cesty.jpg

Vaše cesty k bezpečí 

"Vaše cesty k bezpečí"  je projektem Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. Vznikl v roce 2008 ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje a  Diecézní charitou Brno. Projekt zahrnuje 33 témat ze tří oblastí - ochrana obyvatelstva, požární prevence a bezpečnost občana. Více informací naleznete na www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci. Výsledkem projektu je i brožura, kterou v plném znění nabízíme volně ke stažení (pdf 2,35 MB).

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci vytvořila sadu videoklipů k označování nebezpečných chemických látek symboly. Tato videa je možné volně využívat. Při reprodukci musí být vždy uveden jako zdroj © Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA).   

O nebezpečnosti chemických látek informují signální slova a výstražné symboly na štítcích a bezpečnostní listy. Nové výstražné symboly v červeném rámečku (platné od 20. ledna 2009) postupně nahrazují starší oranžové symboly nebezpečnosti.

Významy výstražných symbolů plakát.pdf

 1. úvod (MP4, 53 MB)
 2. škodlivé (MP4, 51MB)
 3. dráždivé (MP4, 62MB)
 4. hořlavé (MP4, 65MB) 
 5. korozivní a žíravé (MP4, 44MB) 
 6. toxické (MP4, 80MB)
 7. nebezpečné pro životní prostředí (MP4, 86MB) 
 8. pod tlakem (MP4, 49MB)
Hasiči tě v nouzi nenechají obrázek.pngHasiči tě v nouzi nenechají obrázek.png

Hasiči tě v nouzi nenechají

Sešit je určen pro děti cca od 6 do 10 let. Hravou formou seznamuje s činností hasičů, ale také s nebezpečím, které nás může potkat. Publikaci zdobí výkresy dětí z výtvarné soutěže Dávají za nás ruku do ohně.

Volně ke stažení zde.

filmove_soty.jpg 

"Hasiči varují" 

Tak se jmenují krátké animované spoty, které zábavnou formou poučují o nebezpečí požárů v domácnostech. Klipy jsou volně ke stažení a naleznete je na těchto stránkách.

Klipy.jpg

Krátké výchovné filmy z produkce HZS ČR - animované klipy s radami a doporučeními

Pomůcky pro mateřské školy

Výstupy ze spolupráce s časopisem PASTELKA
Pastelka je český časopis pro děti předškolního a mladšího školního věku (1 – 3. ročník základní školy). Obsahově navazuje na rámcové vzdělávací programy závazné pro mateřské a základní školy. Časopis je tvořen tak, že se s ním dá dobře pracovat jak doma, tak v mateřské a základní škole (školní družině).
V roce 2013 spolupracovalo MV-GŘ HZS ČR s časopisem Pastelka na tvorbě seriálu věnovaného oblasti ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí. Seriál představuje několik základních okruhů, které děti seznamují s důležitými zásadami chování.
 Hasici_1.jpg

První téma je věnováno tísňové lince 112. Na pracovní stránce je vysvětleno k čemu linka 112 slouží a s čím vším pomáhají hasiči. 

 linky.jpg

Poznej uniformu záchranářů - tak je pojmenována další tematická strana. Děti se na ní seznámí se základními složkami integrovaného záchranného systému a poznají, co která složka dělá.

 spatne.jpg

Rozlišení nebezpečných situací - na pracovní strácne jsou pro děti nakresleny nebezpečné a bezpečné situace. Děti se tak mohou seznámit se základy správného chování.

 symboly.jpg

Poznávání varovných symbolů - kolem nás se objevuje řada symbolů, piktogramů, varování a informování. Aby se děti naučili rozpoznat ty nebezpečné, byla pro ně vytvořena tato pracovní stránka.

 požáry.jpg

Požáry - jak se zachovat v případě požáru s dětmi můžete probrat na této pracovní stránce. 

„Včas umět a znát je napořád“
Projekt „Včas umět a znát je napořád“ je projektem Asociace „Záchranný kruh“ určeným pro mateřské školy. V rámci projektu byly vytvořeny zcela nové didaktické a metodické pomůcky pro pedagogy mateřských škol, které řeší vzdělávání v oblastech běžných rizik, osobního bezpečí, požárů, mimořádných událostí, dopravní a ekologické výchovy.
V rámci projektu bylo vytvořeno celkem 33 zcela nových deskových her, které jsou rozděleny do těchto 6 didaktických okruhů:
Více informací naleznete na stránkách Asociace "Záchranný kruh".

Ochrana obyvatelstva a krizové řízení pro pedagogické pracovníky

Koncepcí vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení (usnesení vlády ČR č. 508 ze dne 10. července 2017) byla, vzhledem k aktuálním potřebám v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení, identifikována nová cílová skupina – pedagogičtí pracovníci mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol vyučující bezpečnostní témata. Pro tuto cílovou skupinu byl v roce 2019 v tištěné podobě vydán modul J- ochrana obyvatelstva a krizové řízení pro pedagogické pracovníky. Materiál je určen ke zvládnutí teoretické oblasti problematiky ochrany člověka za mimořádných událostí, slouží k lepší orientaci v dané problematice a tím napomáhá k lepšímu zapracování předmětného tématu do samotné výuky. Materiál je rovněž určen pro ředitele škol, management a další pedagogické pracovníky, kteří se podílejí nebo se budou podílet na zvládání mimořádných událostí či krizových situací ve školské praxi.

Modul je ke stažení na tomto odkaze.

vytisknout  e-mailem