Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Podklady a učebnice

Pomůcky pro základní a střední školy
 ochranačlověkazaMU.jpg

Příručka pro učitele základních a středních škol „Ochrana člověka za mimořádných událostí“

 • druhé, upravené a rozšířené vydání v roce 2003,
 • základní a výchozí příručka vydaná v souladu s Pokynem MŠMT ze dne 4. března 2003 k začlenění tematiky ochrany člověka za mimořádných událostí do vzdělávacích programů,
 • příručka byla distribuovaná na každou základní a střední školu cestou HZS krajů po jednom výtisku (příručku si v současné době nelze objednat),
 • text příručky v plném znění ke stažení  (pdf 731 kB) 

 vis_odkud_volas.jpg

 Víš odkud voláš o pomoc na tísňovou linku 112?

 • příručka pro lepší určení lokace nahlášení mimořádné události
 • obsahuje podrobné informace jak konkretizovat místo lokace mimořádné události
 • kompletní příručka ke stažení (pdf 6,2 MB)

 propřípadohrožení.jpg

 Příručka "Pro případ ohrožení"

 • příručka byla v roce 2002 distribuována na každou základní a střední školu po jednom výtisku cestou HZS krajů,

 povodne.jpg

Příručka "Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR" 

 • příručka byla vydána jako jednorázová publikace určená pro učitele středních škol,  text příručky v plném znění ke stažení (pdf 170 kB)

 mysiBez názvu.jpg

Hasičské myši učí děti 

 • MV-GŘ HZS ČR připravilo ve spolupráci s učitelkou základní školy Oty Pavla z Buštěhradu paní Danou Odvárkovou publikaci s názvem: „Hasičské myši učí děti“.  Jedná se o pomůcku, která obsahuje soubor třiceti pracovních listů s tématikou požární ochrany a ochrany obyvatelstva.  Pracovní listy jsou připraveny tak, aby se děti hravou formou seznámily s tématy požární ochrany. Pracovní listy jsou volně určeny ke kopírování. Plnou verzi je možné stahovat zde (pdf 9064 kB) 

obrázek příručky pro 6. ročník.png
 

kniha_obal.jpg

 

Hasiči radí - příručka pro slabozraké žáky 6. ročníků ZŠ

Tuto příručku vydal HZS hl. m. Prahy s finanční podporou MV-GŘ HZS ČR a
Institutu ochrany obyvatelstva. Navazuje na předchozí příručku vydanou v roce 2017 „Hasiči radí“ pro slabozraké žáky základní školy - I. stupeň.

Publikace obsahově koresponduje s interaktivním digitálním výukovým materiálem – projektem HZS Ústeckého a Zlínského kraje „Hasiči pro školy“ (www.hasiciproskoly.cz), jehož cílem je podpora výchovy a vzdělávání v oblasti „Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí“ na 2. stupni základních škol.

Příručka je vzhledem k typu a velikosti písma vhodná nejenom pro žáky slabozraké, ale rovněž dyslektické, příp. žáky se specifickými poruchami ve speciálním školství (mimo již uvedené žáky slabozraké).

Příručky pro 7. – 9. ročník ZŠ budou vydávány postupně v letech 2021 – 2023.

Text příručky ke stažení zde.


 

Hasiči radí - Příručka pro slabozraké žáky (1. stupeň)

 • Příručka slabozraké žáky seznámí s různými nebezpečnými situacemi a mimořádnými událostmi, které by je v životě mohly potkat. Naučí je, jak se v takových situacích správně zachovat.

  Základní informace, které tato příručka přináší, si později žáci mohou rozšířit při výuce na 2. stupni základní školy. V závěru každé kapitoly jsou otázky k probraným tématům. Jejich prostřednictvím si pak žáci ověří, zda látce správně porozuměli a vše si dobře zapamatovali. (14 614 kB)

 výchovadětívoblastiPO.jpg

Příručka „Výchova dětí v oblasti požární ochrany“ 

 • příručka byla vydána jako jednorázová publikace určená pro učitele základních a speciálních škol,
 • příručku obdržela každá základní a speciální škola po jednom výtisku cestou HZS krajů do 31. 12. 2005. Text příručky je zveřejněn (pdf 5,28 MB)
 • příručka je rozdělena na část teoretickou a na část metodickou. V části teoretické jsou uvedeny informace o požární ochraně počínající pasážemi z právních předpisů přes popis principů hoření a nebezpečných zplodin vznikajících při hoření, průběh požáru a způsoby jeho hašení, druhy hasicích přístrojů a jejich použití, základní popis činnosti jednotek požární ochrany při mimořádné události, až po základní témata první pomoci a zdravovědy. Jsou zde uvedeny i základní přístupy k jednotlivým oblastem pro dosažení poutavého a zajímavého výkladu dané problematiky. V části metodické jsou pak uvedeny konkrétní příklady výkladu jednotlivých témat včetně způsobu ověřování znalostí žáků, a to diferencovaně pro druhou až pátou třídu a pro šestou až osmou třídu. Příručka je dostatečně obsáhlá, aby si učitel mohl vybrat problematiku a její výklad přiměřeně časovým možnostem výuky i věku žáků. 

 výchova1.jpg

Videokazety s filmy „Výchova dětí v oblasti požární ochrany I“ a „Výchova dětí v oblasti požární ochrany II“, které doplňují výše uvedenou příručku se stejným názvem 

 • videokazety s uvedenými filmy obdržela každá základní a speciální škola po jednom kuse cestou HZS krajů do 31. 2. 2005.

 výchova1.jpg

  Příručka „Výchova a prevence v oblasti požární ochrany“

 fortuna_svisle.JPG

Pomůcky vydané nakladatelstvím učebnic Fortuna

 1. Ochrana člověka za mimořádných událostí - Sebeochrana a vzájemná pomoc
  • učebnice pro občanskou a rodinnou výchovu na ZŠ, vydaná v roce 2002
 2. Ochrana člověka za mimořádných událostí - Havárie s únikem nebezpečných látek, Radiační havárie
  • učebnice pro chemii a fyziku na ZŠ, vydaná v roce 2002
 3. Ochrana člověka za mimořádných událostí - Živelní pohromy
  • učebnice pro zeměpis a přírodopis na ZŠ, vydaná v roce 2002
 4. Ochrana člověka za mimořádných událostí 
  • učebnice pro první stupeň ZŠ, vydaná v roce 2003
 5. Ochrana člověka za mimořádných událostí
  • učebnice pro střední školy, vydaná v roce 2003

 Albra_svisle.jpg

Pomůcky vydané v roce 2004 a 2006 nakladatelstvím ALBRA

 1. Ochrana člověka za mimořádných událostí - Osobní bezpečí
  • metodická příručka pro 1. stupeň ZŠ
 2. Ochrana člověka za mimořádných událostí - Osobní bezpečí - Neztratím se? Neztratím!
  • učebnice pro 1. ročník ZŠ
 3. Ochrana člověka za mimořádných událostí - Osobní bezpečí - Bezpečí a nebezpečí
  • učebnice pro 2. ročník ZŠ
 4. Ochrana člověka za mimořádných událostí - Osobní bezpečí - Počítej se vším
  • učebnice pro 3. ročník ZŠ
 5. Ochrana člověka za mimořádných událostí - Osobní bezpečí - S mapou nezabloudím
  • učebnice pro 4. ročník ZŠ
 6. Ochrana člověka za mimořádných událostí - Osobní bezpečí - Pomáhám zraněným
  • učebnice pro 5. ročník ZŠ
 7. Ochrana člověka za mimořádných událostí – Povodně
  • učebnice pro 6. ročník ZŠ
 8.  Ochrana člověka za mimořádných událostí – Požáry  
  • učebnice pro 7. ročník ZŠ
 9. Ochrana člověka za mimořádných událostí – Havárie
  • učebnice pro 8. ročník ZŠ
 10. Ochrana člověka za mimořádných událostí – Od vichřice k zemětřesení
  •  učebnice pro 9. ročník ZŠ

jak_se_zachovat.jpg

Jak se zachovat, když ...

 • určena pro žáky 6.–9. ročníku ZŠ

Součástí učebnice jsou opakování jednotlivých oddílů, klíč k těmto opakováním i k vybraným opakovacím úkolům umístěným průběžně v textu a návrhy projektových úkolů.

Vydalo nakladatelství Nová škola Brno.

Box_DVD_Stesti.jpg 

Štěstí přeje připraveným

Seriál krátkých videoklipů "Štěstí přeje připraveným" vyrobený ve spolupráci MV-GŘ HZS ČR a Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč slouží jako návod, jak se zachovat při nebezpečných situacích, do kterých se může každý z nás dostat. Jednotlivé klipy je možné bezplatně zkopírovat pro další použití.

 ZS.jpg

Projekt "Chraň svůj svět, chraň svůj život"

Občanské sdružení Asociace "Záchranný kruh" vytvořilo projekt s názvem Chraň svůj svět, chraň svůj život“, který je zaměřen na aktivity ve vztahu ke školám a školským zařízením, dětem a mládeži. Projekt byl podpořen z prostředků EU prostřednictvím grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Hlavním cílem projektu je systémová podpora a pomoc školám a školským zařízením při výuce a výchově problematik ochrany života, zdraví, životního prostředí a majetku (průřezových témat).
V rámci projektu bylo vytvořeno 11 výukových interaktivních multimediálních kurzů zaměřených na výuku v oblastech běžných rizik i rizik mimořádných událostí. Dále byly vytvořeny kvalitní výukové pracovní listy a další vzdělávací nástroje včetně metodik pro pedagogy. Na tomto projektu se podílel HZS ČR zejména odbornou metodickou pomocí. Podrobné informace o zmíněném projektu a jeho produktech naleznete v tomto odkaze.

 zk.jpg

„Včas umět a znát je napořád“

 Dalším projektem Asociace „Záchranný kruh“ je projekt pro mateřské školy „Včas umět a znát je napořád“. V rámci projektu byly vytvořeny zcela nové didaktické a metodické pomůcky pro pedagogy mateřských škol, které řeší vzdělávání v oblastech běžných rizik, osobního bezpečí, požárů, mimořádných událostí, dopravní a ekologické výchovy.
V rámci projektu bylo vytvořeno celkem 33 zcela nových deskových her, které jsou rozděleny do těchto 6 didaktických okruhů:
Více informací naleznete na stránkách Asociace "Záchranný kruh".
 vase_cesty.jpg

Vaše cesty k bezpečí 

"Vaše cesty k bezpečí"  je projektem Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. Vznikl v roce 2008 ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje a  Diecézní charitou Brno. Projekt zahrnuje 33 témat ze tří oblastí - ochrana obyvatelstva, požární prevence a bezpečnost občana. Více informací naleznete na www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci. Výsledkem projektu je i brožura, kterou v plném znění nabízíme volně ke stažení (pdf 2,35 MB).

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci vytvořila sadu videoklipů k označování nebezpečných chemických látek symboly. Tato videa je možné volně využívat. Při reprodukci musí být vždy uveden jako zdroj © Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA).   

O nebezpečnosti chemických látek informují signální slova a výstražné symboly na štítcích a bezpečnostní listy. Nové výstražné symboly v červeném rámečku (platné od 20. ledna 2009) postupně nahrazují starší oranžové symboly nebezpečnosti.

Významy výstražných symbolů plakát.pdf

filmove_soty.jpg 

"Hasiči varují" 

Tak se jmenují krátké animované spoty, které zábavnou formou poučují o nebezpečí požárů v domácnostech. Klipy jsou volně ke stažení a naleznete je na těchto stránkách.

Klipy.jpg

Krátké výchovné filmy z produkce HZS ČR - animované klipy s radami a doporučeními

vytisknout  e-mailem