Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Podklady a učebnice

 ochranačlověkazaMU.jpg

Příručka pro učitele základních a středních škol „Ochrana člověka za mimořádných událostí“

 • druhé, upravené a rozšířené vydání v roce 2003,
 • základní a výchozí příručka vydaná v souladu s Pokynem MŠMT ze dne 4. března 2003 k začlenění tematiky ochrany člověka za mimořádných událostí do vzdělávacích programů,
 • příručka byla distribuovaná na každou základní a střední školu cestou HZS krajů po jednom výtisku (příručku si v současné době nelze objednat),
 • text příručky v plném znění ke stažení  (pdf 731 kB) 

 vis_odkud_volas.jpg

 Víš odkud voláš o pomoc na tísňovou linku 112?

 • příručka pro lepší určení lokace nahlášení mimořádné události
 • obsahuje podrobné informace jak konkretizovat místo lokace mimořádné události
 • kompletní příručka ke stažení (pdf 6,2 MB)

 propřípadohrožení.jpg

 Příručka "Pro případ ohrožení"

 • příručka byla v roce 2002 distribuována na každou základní a střední školu po jednom výtisku cestou HZS krajů,

 povodne.jpg

Příručka "Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR" 

 • příručka byla vydána jako jednorázová publikace určená pro učitele středních škol,  text příručky v plném znění ke stažení (pdf 170 kB)

 mysiBez názvu.jpg

Hasičské myši učí děti 

 • MV-GŘ HZS ČR připravilo ve spolupráci s učitelkou základní školy Oty Pavla z Buštěhradu paní Danou Odvárkovou publikaci s názvem: „Hasičské myši učí děti“.  Jedná se o pomůcku, která obsahuje soubor třiceti pracovních listů s tématikou požární ochrany a ochrany obyvatelstva.  Pracovní listy jsou připraveny tak, aby se děti hravou formou seznámily s tématy požární ochrany. Pracovní listy jsou volně určeny ke kopírování. Plnou verzi je možné stahovat zde (pdf 9064 kB) 

kniha_obal.jpg 

Hasiči radí - Příručka pro slabozraké žáky (1. stupeň)

 • Příručka slabozraké děti seznámí s různými nebezpečnými situacemi a mimořádnými událostmi, které by je v životě mohly potkat. Naučí je, jak se v takových situacích správně zachovat.

  Základní informace, které tato příručka přinese, si později děti rozšíří při výuce na druhém stupni základní školy. V závěru každé kapitoly jsou otázky k probraným tématům. Jejich prostřednictvím si pak děti ověří, zda látce správně porozuměly a vše si dobře zapamatovaly (14 614 kB)

 výchovadětívoblastiPO.jpg

Příručka „Výchova dětí v oblasti požární ochrany“ 

 • příručka byla vydána jako jednorázová publikace určená pro učitele základních a speciálních škol,
 • příručku obdržela každá základní a speciální škola po jednom výtisku cestou HZS krajů do 31. 12. 2005. Text příručky je zveřejněn (pdf 5,28 MB)
 • příručka je rozdělena na část teoretickou a na část metodickou. V části teoretické jsou uvedeny informace o požární ochraně počínající pasážemi z právních předpisů přes popis principů hoření a nebezpečných zplodin vznikajících při hoření, průběh požáru a způsoby jeho hašení, druhy hasicích přístrojů a jejich použití, základní popis činnosti jednotek požární ochrany při mimořádné události, až po základní témata první pomoci a zdravovědy. Jsou zde uvedeny i základní přístupy k jednotlivým oblastem pro dosažení poutavého a zajímavého výkladu dané problematiky. V části metodické jsou pak uvedeny konkrétní příklady výkladu jednotlivých témat včetně způsobu ověřování znalostí žáků, a to diferencovaně pro druhou až pátou třídu a pro šestou až osmou třídu. Příručka je dostatečně obsáhlá, aby si učitel mohl vybrat problematiku a její výklad přiměřeně časovým možnostem výuky i věku žáků. 

 výchova1.jpg

Videokazety s filmy „Výchova dětí v oblasti požární ochrany I“ a „Výchova dětí v oblasti požární ochrany II“, které doplňují výše uvedenou příručku se stejným názvem 

 • videokazety s uvedenými filmy obdržela každá základní a speciální škola po jednom kuse cestou HZS krajů do 31. 2. 2005.

 výchova1.jpg

  Příručka „Výchova a prevence v oblasti požární ochrany“

 fortuna_svisle.JPG

Pomůcky vydané nakladatelstvím učebnic Fortuna

 1. Ochrana člověka za mimořádných událostí - Sebeochrana a vzájemná pomoc
  • učebnice pro občanskou a rodinnou výchovu na ZŠ, vydaná v roce 2002
  • schvalovací doložka MŠMT platná do 14.11. 2014
 2. Ochrana člověka za mimořádných událostí - Havárie s únikem nebezpečných látek, Radiační havárie
  • učebnice pro chemii a fyziku na ZŠ, vydaná v roce 2002
  • schvalovací doložka MŠMT platná do 14.11. 2014
 3. Ochrana člověka za mimořádných událostí - Živelní pohromy
  • učebnice pro zeměpis a přírodopis na ZŠ, vydaná v roce 2002
  • schvalovací doložka MŠMT platná do 14.11. 2014
 4. Ochrana člověka za mimořádných událostí 
  • učebnice pro první stupeň ZŠ, vydaná v roce 2003
  • schvalovací doložka MŠMT platná do 14.11. 2014
 5. Ochrana člověka za mimořádných událostí
  • učebnice pro střední školy, vydaná v roce 2003
Poznámka: učebnice vydané nakladatelstvím Fortuna mají schvalovací doložku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a lze je za finanční úhradu objednat na bezplatné faxové lince 800 137 591 nebo na e-mailové adrese: odbyt@fortuna.cz.

 Albra_svisle.jpg

Pomůcky vydané v roce 2004 a 2006 nakladatelstvím ALBRA

 1. Ochrana člověka za mimořádných událostí - Osobní bezpečí
  • metodická příručka pro 1. stupeň ZŠ
 2. Ochrana člověka za mimořádných událostí - Osobní bezpečí - Neztratím se? Neztratím!
  • učebnice pro 1. ročník ZŠ
  • schvalovací doložka MŠMT platná do 9.9. 2015
 3. Ochrana člověka za mimořádných událostí - Osobní bezpečí - Bezpečí a nebezpečí
  • učebnice pro 2. ročník ZŠ
  • schvalovací doložka MŠMT platná do 9.9. 2015
 4. Ochrana člověka za mimořádných událostí - Osobní bezpečí - Počítej se vším
  • učebnice pro 3. ročník ZŠ
  • schvalovací doložka MŠMT platná do 9.9. 2015
 5. Ochrana člověka za mimořádných událostí - Osobní bezpečí - S mapou nezabloudím
  • učebnice pro 4. ročník ZŠ
  • schvalovací doložka MŠMT platná do 9.9. 2015
 6. Ochrana člověka za mimořádných událostí - Osobní bezpečí - Pomáhám zraněným
  • učebnice pro 5. ročník ZŠ
  • schvalovací doložka MŠMT platná do 9.9. 2015
 7. Ochrana člověka za mimořádných událostí – Povodně
  • učebnice pro 6. ročník ZŠ
  • schvalovací doložka MŠMT platná do 10.7. 2012
 8.  Ochrana člověka za mimořádných událostí – Požáry  
  • učebnice pro 7. ročník ZŠ
  • schvalovací doložka MŠMT platná do 10.7. 2012
 9. Ochrana člověka za mimořádných událostí – Havárie
  • učebnice pro 8. ročník ZŠ
  • schvalovací doložka MŠMT platná do 10.7. 2012
 10. Ochrana člověka za mimořádných událostí – Od vichřice k zemětřesení
  •  učebnice pro 9. ročník ZŠ
  • schvalovací doložka MŠMT platná do 10.7. 2012
Poznámka: metodická příručka a učebnice vydané nakladatelstvím ALBRA mají schvalovací doložku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Lze je za finanční úhradu objednat na tel. 281 980 201-2, fax 281 980 203 nebo na e-mailové adrese: jbrajer@mbox.vol.cz

jak_se_zachovat.jpg

Jak se zachovat, když ...

 • schvalovací doložka MŠMT
 • určena pro žáky 6.–9. ročníku

Součástí učebnice jsou opakování jednotlivých oddílů, klíč k těmto opakováním i k vybraným opakovacím úkolům umístěným průběžně v textu a návrhy projektových úkolů.

Vydalo nakladatelství Nová škola Brno

Box_DVD_Stesti.jpg 

Štěstí přeje připraveným

Seriál krátkých videoklipů "Štěstí přeje připraveným" vyrobený ve spolupráci MV-GŘ HZS ČR a Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč slouží jako návod, jak se zachovat při nebezpečných situacích, do kterých se může každý z nás dostat. Jednotlivé klipy je možné bezplatně zkopírovat pro další použití.

Uvedené klipy a další videa s hasičskou tematikou lze nalézt na http://www.hzscr.cz/foto-a-video-banka.aspx.

 ZS.jpg

Projekt "Chraň svůj svět, chraň svůj život"

Občanské sdružení Asociace "Záchranný kruh" vytvořilo projekt s názvem „Chraň svůj svět, chraň svůj život“, který je zaměřen na aktivity ve vztahu ke školám a školským zařízením, dětem a mládeži. Projekt byl podpořen z prostředků EU prostřednictvím grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Hlavním cílem projektu je systémová podpora a pomoc školám a školským zařízením při výuce a výchově problematik ochrany života, zdraví, životního prostředí a majetku (průřezových témat).
V rámci projektu bylo vytvořeno 11 výukových interaktivních multimediálních kurzů zaměřených na výuku v oblastech běžných rizik i rizik mimořádných událostí. Dále byly vytvořeny kvalitní výukové pracovní listy a další vzdělávací nástroje včetně metodik pro pedagogy. Na tomto projektu se podílel HZS ČR zejména odbornou metodickou pomocí. Podrobné informace o zmíněném projektu a jeho produktech naleznete v tomto odkaze.

 zk.jpg

„Včas umět a znát je napořád“

 Dalším projektem Asociace „Záchranný kruh“ je projekt pro mateřské školy „Včas umět a znát je napořád“. V rámci projektu, za dobu jeho trvání 10 měsíců, byly vyvinuty a vytvořeny zcela nové didaktické a metodické pomůcky pro pedagogy mateřských škol, které řeší vzdělávání v oblastech běžných rizik, osobního bezpečí, požárů, mimořádných událostí, dopravní a ekologické výchovy.
V rámci projektu bylo vytvořeno celkem 33 zcela nových deskových her, které jsou rozděleny do těchto 6 didaktických okruhů:
Více informací naleznete na stránkách Asociace "Záchranný kruh".
 vase_cesty.jpg

Vaše cesty k bezpečí 

Projekt "Vaše cesty k bezpečí" - je projektem Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. Projekt vznikl v roce 2008 ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie JMK a  Diecézní charitou Brno. Projekt zahrnuje 33 témat ze tří oblastí - ochrana obyvatelstva, požární prevence a bezpečnost občana . Více informací naleznete na www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci. Výsledkem projektu je i brožura, kterou v plném znění nabízíme ke stažení (pdf 2,35 MB).

filmove_soty.jpg 

"Hasiči varují" 

Tak se jmenují krátké animované filmky, které zábavnou formou poučují o nebezpečí požárů v domácnostech. Klipy jsou volně ke stažení a naleznete je na těchto stránkách.

Klipy.jpg

Krátké výchovné filmy z produkce HZS ČR - animované klipy s radami a doporučeními

vytisknout  e-mailem