HZS hlavního města Prahy  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Podání dokumentace zdolávání požáru

Dnem 1. srpna 2017 nabyla účinnosti novelizace zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, která stanovuje povinnost předložit dokumentaci zdolávání požárů ke schválení orgánu státního požárního dozoru právnickým a podnikajícím fyzickým osobám, kterým vznikla tato povinnost z těchto důvodů:

  1. provozují činnost s vysokým požárním nebezpečím,
  2. provozují činnost se zvýšeným požárním nebezpečím, u které nejsou běžné podmínky pro zásah
  3. si tuto povinnost stanovily v dokumentaci požární ochrany,
  4. mají tuto povinnost stanovenu na základě výsledků požární kontroly.

HS a uzemi pro zpracovani DZP a sluzbu PCO.jpg

Způsob podání dokumentace zdolávání požáru

Dokumentace zdolávání požárů musí být podána v obálce nebo svázána v deskách a musí obsahovat:  

  • žádost + kopie žádosti,
  • 2x dokumentaci zdolávání požárů v tištěné podobě + případně na elektronickém nosiči (pouze v elektronické podobě nelze DZP podat, tuto možnost nedovolují zákonné předpisy)

Dokumentace musí být zpracována osobou odborně způsobilou s přihlédnutím k Zásadám pro zpracování DZP – HZS hl. m. Prahy
 

!V případě doplnění DZP, která je ve schvalovacím procesu u HZS hl. m. Prahy, využijte opět formulář žádost a jeho patřičnou část!
(např: schvalovací proces DZP byl pozastaven kvůli nedostatkům a bylo vydáno usnesení o přerušení - podatel má 30 dní na jejich odstranění; pokud tak učiní ve stanoveném čase, doručí opravenou verzi DZP na podatelnu společně s vyplněnou částí formuláře "žádost - o doplnění k již podané DZP", kde musí být vyplněno číslo jednací, aby se mohla opravená verze správně spárovat s verzí původně podanou) 

!V případě aktualizace DZP se postupuje jako při podání nové dokumentace!
(objekt již má zpracovanou a schválenou DZP, ale vyskytl se nový fakt, který je potřeba zanést do DZP (i pouhá změna kontaktních údajů) - jedná se tedy o aktualizaci DZP)

Podání:

  • Poštou na adresu HZS hl. m. Prahy - podatelna

Dokumentace předkládána k vydání stanoviska musí být opatřena originálním podpisem zpracovatele. Povinná osoba může být zastoupena zmocněncem, v tomto případě musí být součástí podání písemné zmocnění povinnou osobou.

----

Vaše dotazy k dokumentaci zdolávání požáru zasílejte na e-mail:

pha.dzp@hzscr.cz

Vaše žádosti k dokumentaci zdolávání požáru zasílejte na e-mail:

epodatelna@aak.izscr.cz

IČO: 70886288
ID Datové schránky: jm9aa6j

Úřední hodiny podatelny

vytisknout  e-mailem