Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Personální oddělení v HZS ČR

  • Základní informace
  • Generální ředitelství HZS ČR
  • Hasičské záchranné sbory krajů
  • SOŠ PO a VOŠ PO
  • Záchranný útvar HZS ČR
  • Zúčastněte se ankety o zaměstnávání HIV pozitivních osob!

Základní informace

Personální oddělení je zastoupeno na generálním ředitelství HZS ČR, v každém HZS kraje, na SOŠ PO a VOŠ PO a v Záchranném útvaru HZS ČR v Hlučíně.

Mimo jiné odborné úkoly personální oddělení HZS ČR komplexně zabezpečují personální agendu příslušníků a občanských zaměstnanců ve svěřeném úseku HZS ČR, zpracovávají podklady pro systemizaci služebních a pracovních míst, zabezpečují sociální potřeby příslušníků a občanských zaměstnanců aj.

Personální oddělení generálního ředitelství HZS ČR navíc zpracovává koncepci personálního zabezpečení a rozvoje v rámci celého HZS ČR, systemizaci služebních a pracovních mist HZS ČR a ostatní personální oddělení metodicky řídí.

Generální ředitelství HZS ČR

ODBOR PERSONÁLNÍ
MV-generální ředitelství HZS ČR

ředitelka odboru:    plk. Mgr. Romana Delongová
tel.:                          950 819 402
e-mail:                     romana.delongova@grh.izscr.cz

ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ
vedoucí oddělení:    plk. Mgr. Petr Vojtíšek
tel.:                          950 819 948
e-mail:                    petr.vojtisek@grh.izscr.cz

kpt. Mgr. Miroslava Brandejsová (služební poměr)
tel.:                          950 819 409, 724181646
e-mail:                     miroslava.brandejsova@grh.izscr.cz

Mgr. Hana Steinbachová (pracovní poměr)
tel.:                          950 819 401
e-mail:                     hana.steinbachova@grh.izscr.cz

Hasičské záchranné sbory krajů

ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ A PAM
HZS hl. m. Prahy

vedoucí oddělení:    mjr. Ing. Markéta Kladivová Kábová
tel.:                          950 850 033
e-mail:                     marketa.kladivova.kabova@hzspraha.cz


ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ A PAM
HZS Středočeského kraje

vedoucí oddělení:   mjr. Bc. Jarmila Smolíková
tel.:                         950 870 034
e-mail:                    jarmila.smolikova@sck.izscr.cz

  


PRACOVIŠTĚ PERSONÁLNÍ A PAM
HZS Jihočeského kraje

vedoucí pracoviště:    mjr. Bc. Alexandra Nezdarová
tel.:                          950 230 331
e-mail:                     alexandra.nezdarova@jck.izscr.cz


PRACOVIŠTĚ PERSONÁLNÍ A PAM
HZS Plzeňského kraje

vedoucí pracoviště:    mjr. Ing. Karolína Šimková
tel.:                          950 330 238
e-mail:                     karolina.simkova@hzspk.cz


PRACOVIŠTĚ PERSONÁLNÍ A PAM
HZS Karlovarského kraje

vedoucí pracoviště:   Lenka Bartáková
tel.:                          950 370 381
e-mail:                     lenka.bartakova@kvk.izscr.cz


ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ A PAM
HZS Ústeckého kraje

vedoucí oddělení:    plk. Ing. Tereza Buriánová
tel.:                          950 430 150
e-mail:                     tereza.burianova@ulk.izscr.cz


PRACOVIŠTĚ PERSONÁLNÍ A PAM
HZS Libereckého kraje

vedoucí pracoviště:    mjr. Mgr. Jiří Hansal
tel.:                          950 470 130
e-mail:                     hansal@hzslk.cz


PRACOVIŠTĚ PERSONÁLNÍ A PAM
HZS Královéhradeckého kraje

vedoucí pracoviště:    mjr. Bc. Olga Pluhařová
tel.:                          950 530 231
e-mail:                     olga.pluharova@hkk.izscr.cz


PRACOVIŠTĚ PERSONÁLNÍ A PAM
HZS Pardubického kraje

vedoucí pracoviště:    plk. Mgr. Hana Šolcová
tel.:                          950 570 132
e-mail:                     hana.solcova@pak.izscr.cz


ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ A PAM
HZS Kraje Vysočina

vedoucí oddělení:    mjr. Bc. Lenka Hejlová
tel.:                          950 270 163
e-mail:                     lenka.hejlova@hasici-vysocina.cz


ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ A PAM
HZS Jihomoravského kraje

vedoucí oddělení:    Eva Březinová
tel.:                          950 630 106
e-mail:                     eva.brezinova@firebrno.cz


ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ A PAM
HZS Olomouckého kraje

vedoucí oddělení:    mjr. Mgr. Lucie Přikrylová
tel.:                          950 770 033
e-mail:                      lucie.prikrylova@hzsol.cz  


ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ A PAM
HZS Moravskoslezského kraje

vedoucí oddělení:    mjr. Mgr. Lenka Kašová
tel.:                          950 730 306
e-mail:                      lenka.kasova@hzsmsk.cz  


PRACOVIŠTĚPERSONÁLNÍ A PAM
HZS Zlínského kraje

vedoucí pracoviště:    mjr. Ing. Jitka Botková
tel.:                          950 670 131
e-mail:                    jitka.botkova@zlk.izscr.cz


SOŠ PO a VOŠ PO

Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany

personalista:           nprap. Angelika Staniowská, Lucie Lucáková
tel.:                          950 710 222, 950 710 232 
e-mail:                     staniowska@sospofm.cz, lucakova@sospofm.cz
 

Záchranný útvar HZS ČR

PRACOVIŠTĚ PERSONÁLNÍ A PAM
Záchranný útvar HZS ČR

vedoucí pracoviště: Mgr. Erika Oravcová
tel.:                          950 749 240
e-mail:                     erika.oravcova@zu-hlucin.izscr.cz

Zúčastněte se ankety o zaměstnávání HIV pozitivních osob!


Česká společnost AIDS pomoc, z. s.
Projekt:
Mezinárodní tematická síť pro výměnu zkušeností zaměstnávání HIV pozitivních osob s důrazem na eliminaci diskriminace osob ve služebním poměru  Číslo: CZ.1.04/5.1.01/77.00424
Vzrůstající trend nově diagnostikovaných HIV pozitivních osob je alarmujícím signálem toho, že Česká republika teprve prochází tím, čím si prošly západní státy již před řadou let.
Tím, jak přibývá HIV pozitivních v populaci, roste výrazně možnost se s těmito lidmi setkávat nejen na pracovištích, ale i při běžném společenském kontaktu. Tato setkání, kontakty by neměly být důvodem k obavám z přenosu nákazy. Nicméně každý z nás by se měl zamyslet nad tím, zda i my jsme se v životě nedopustili rizikového chování, tj. nechráněného pohlavního styku s neznámým partnerem, sdílení jehel a stříkaček při aplikaci drog či jiným. Jen cíleným testem na protilátky proti původci po třech měsících od rizikové situace můžeme znát definitivní  odpověď.
Jedním z nástrojů projektu je výzkum veřejného mínění zaměřený na příslušníky bezpečnostních sborů, který má za cíl zmapovat povědomí o problematice HIV/AIDS u příslušníků, jejich pohled na možné pracovní zařazení HIV pozitivních ve služebním poměru a základní strategie, které  jsou uplatnitelné v prevenci přenosu HIV a ostatních krví přenášených virů, jimž mohou být příslušníci ve výkonu služby vystaveni.
Projekt „Mezinárodní tematické sítě pro výměnu zkušeností zaměstnávání HIV pozitivních osob s důrazem na eliminace diskriminace osob ve služebním poměru“ získal záštitu ministra vnitra a ministra zdravotnictví České republiky. Výzkum mínění příslušníků je realizován společností SC & C spol. s r.o. s vědomím a podporou policejního prezidenta pana plk. Mgr. Bc. Tomáše Tuhého a generálního ředitele hasičského záchranného sboru pana brig. gen. Ing. Drahoslava Ryby.
Prolink http://mail.scac.cz/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=V06_HIV_HASICI, na kterém se můžete zúčastnit ankety, je již aktivní. Anketa obsahuje 27 otázek a je anonymní.
 Vyhodnocení údajů získaných v rámci výzkumu bude zveřejněno při závěrečné konferenci s účastí mezinárodních partnerů, která se bude konat ve dnech 6. a 7. listopadu 2014 v budově Domu světla, sídla České společnosti AIDS pomoc, z.s.
 

Kontakt:
Ing. Viktor Sporný
personální oddělení a vzdělávání
MV-generální ředitelství HZS ČR

vytisknout  e-mailem