Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Oheň spolykal přírodní porosty za milióny korun

Jarní počasí láká ke zvýšenému pobytu v přírodě i k jarnímu „úklidu“ zahrady. Neopatrnost při spalování odpadů na zahrádkách nebo vypalování trávy může mít vážné následky. Vypalování trávy je zákonem zakázané, ale přesto se každý rok hasiči setkávají s požáry způsobené těmito činnostmi. 

Tragické následky mívá ovšem nejen plošné vypalování porostů, ale také spalování porostů shrabaných či různých odpadů. Při silném větru dochází velice snadno k rozšíření ohně mimo ohniště. Hrozí nebezpečí přenesení požáru na jiný objekt nebo plochu se suchou vegetací, zanesením ohně větrem nebo i proudy horkých spalin s jiskrami a přenesením ohně v podloží. Podložím se může rozšířit oheň v lesích nebo na plochách, kde je silnější vrstva lesní hrabanky nebo nedostatečně mineralizovaných zbytků organických látek z dřívější vegetace. Takový oheň se může rozšířit na vzdálenost desítek metrů a objevit se i po několika dnech.
 
Za  rok 2009 hasiči evidují 365 požárů přírodních porostů způsobené zakládáním ohňů a vypalováním trávy. Při těchto požárech jeden člověk zemřel, 16 osob bylo zraněno. Škody se vyšplhaly na téměř 24 mil. Kč.
 
  
Požáry přírodních porostů způsobené zakládáním ohňů a vypalováním v letech 1996 - 2009
 
druh informace/rok
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
 
počet požárů
3414
704
962
879
833
403
439
885
494
398
322
377
293
365
 
škoda mil.Kč
34,4
4,7
9,7
4,3
19,7
3,1
4,3
20,3
6,6
5,4
63,3
8,4
11,3
23,9
 
počet usmrcených osob
9
2
5
3
0
0
1
4
2
3
0
0
2
1
 
počet zraněných osob
68
20
41
14
28
16
19
55
66
10
16
16
16
16
 
uchráněné hodnoty mil.Kč
430,2
71,9
182,3
119,2
160,0
59,3
84,2
128,5
70,7
65,1
78,2
55,2
77,9
82,3
 
 
V souvislosti s vypalováním porostů upozorňujeme, že podle § 17 odst. 3 písm. f) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku podle § 78 odst. 1 písm. s) citovaného zákona. Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 25 000 Kč.
 
Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona právnické a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty.
 
 
Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému HZS kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat.
 
 
Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu podle § 76 odst.2 písm.n) citovaného zákona. Za tento správní delikt jim může nýt uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.
 
 
Pálení biologického odpadu lze provádět za podmínek stanovených jednotlivými obcemi (nežádoucí znečišťování ovzduší, obtěžování okolí apod.) jen na předem připravených přiměřeně velkých hromadách za trvalé přítomnosti alespoň jedné dospělé osoby a prostředků na prvotní hasební zásah.
 
 
Tabulka: Možnosti ohlašování pálení

Kraj
Telefonické ohlášení
Elektronické ohlášení
HZS hl. m. Prahy
950850101 nebo linku 150
-
HZS Středočeského kraje  
950 870 444*
www.hzskladno.cz
HZS Jihočeského kraje  
950 230 111 nebo linku 112*
www.hzscb.cz
HZS Plzeňského kraje   
950 330 110*
www.hzspk.cz
HZS Karlovarského kraje 
950 370 112 - 115*
www.hzs-kvk.cz
HZS Libereckého kraje  
950 471 111*
www.hzslk.cz
HZS Královéhradeckého kraje  
950 525 400*
www.hzshk.cz
HZS Pardubického kraje   
950 570 112
-
HZS kraje Vysočina  
950 270 102*
www.hasici-vysocina.cz
HZS Jihomoravského kraje  
950 640 400*
www.firebrno.cz
HZS Olomouckého kraje   
950 770010*
www.hzsol.cz
HZS Moravskoslezského kraje  
974 723 010 - 012*
www.hzsmsk.cz
HZS Ústeckého kraje
950 431 114 nebo linku 150*
www.hzsoul.cz
HZS Zlínského kraje
950 670 222*
paleni.hzszlk.eu
 
* volat pouze pokud není možnost ohlásit pálení pomocí internetového formuláře
 
Nahlášená pálení jsou evidována operačními a informačními středisky. Evidence slouží jen pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru.
 
Tam, kde je to možné, hasiči žádají, aby se ohlašování pálení provádělo přednostně pomocí uvedených internetových stránek. Důvodem této žádosti, je předcházení nadměrného zatížení telefonních linek.
 
 

 
 
kpt. Ing. Ivana Svitáková
tisková mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR
Tel.: +420 950 819 867
Mobil: +420 724 193 394
E-mail: ivana.svitakova@grh.izscr.cz
 
 
 
kpt. Bc. Radek Kislinger
tiskový mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR
Tel.: +420 950 819 944
Mobil : +420 602 215 142
E-mail: radek.kislinger@grh.izscr.cz
 
 

vytisknout  e-mailem